Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bogoria.swietokrzyskie.info
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Oświata
Zawiadomienia o Sesji
Aktualności

 Władze Gminy

Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

Jednostki pomocnicze

 wybory

obwieszczenia
Wyniki wyborów
Wybory Ławników
Nowe okręgi wyborcze
Parlament Europejski

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy

 współpraca z organizacjami pozarządowymi

2014 rok
2012 rok
2011 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Decyzje środowiskowe
Plan Gospodarki Odpadami
Program Usuwania Azbestu
Kup kolektor słoneczny
Adopcja psów
Usuwanie drzew
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 wodociągi i kanalizacja

zgłoszenie awarii
wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 

NAZWA: Urząd Gminy Bogoria

RODZAJ: Gmina Wiejska

ADRES:
ul. Opatowska 13
28-210 Bogoria

NIP: 866-10-44-116
REGON: 000532010

KONTAKT:
Telefon 015 867-42-81
Fax 015 867-42-81
Adres e-mailurzad@bogoria.pl

Wójt:
Władysław Brudek
Telefon 015 867-40-86

Z-ca Wójta:
Roman Pompa

SEKRETARZ:
Maria Kogut

SKARBNIK:
Ewa Gajek

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30-15:30

Rachunek bankowy:

BS Staszów O/Bogoria

89 9431 0005 2002 0200 0361 0001

98 9431 0005 2002 0200 0361 0033
- rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)

71 9431 0005 2002 0200 0361 0034
- rachunek bieżący wydatków


  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl