Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
Przyjęty Uchwałą Nr XVIII/00/08 Rady Gminy Bogoria z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie: uchwalenia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bogoria na lata 2008-2032

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl