Zagospodarowanie przestrzenne

Ujednolicony Plan zagospodarowania przestrzennego został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego poz. 4115 i 4116 w dniu 20 grudnia 2016 roku.

Załączniki (mapy) do Planu są do wglądu w Urzędzie Gminy Bogoria, pokój nr 4


Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
www.bip.bogoria.pl