zabytki
określenie zasad udzielenia dotacji od 2012 roku uchwały są publikowane w zakładce - "Zbiór aktów prawa miejscowego"

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
www.bip.bogoria.pl