Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Kierownik - Anna Czerwiec

28-210 Bogoria, ul. Rynek 14

[tel: 015 867-40-11]


Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
www.bip.bogoria.pl