protokoły
z Sesji Rady Gminy

Załączone pliki:
Protokół Nr I/2010 (2011_P_I.pdf - 75.19 KB)
Data publikacji: 2011-09-14 09:42:57 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 2 grudnia 2010 roku
Protokół Nr II/2010 (2011_P_II.pdf - 88.908 KB)
Data publikacji: 2011-09-14 09:43:39 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 6 grudnia 2010 roku
Protokół Nr III/2010 (2011_P_III.pdf - 80.691 KB)
Data publikacji: 2011-09-14 09:44:21 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 30 grudnia 2010 roku
Protokół Nr IV/2011 (2011_P_IV.pdf - 90.47 KB)
Data publikacji: 2011-09-14 09:45:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 16 lutego 2011 r.
Protokół Nr V/2011 (2011_P_V.pdf - 81.245 KB)
Data publikacji: 2011-09-14 09:45:39 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 22 marca 2011 r.
Protokół Nr VI/2011 (2011_P_VI.pdf - 88.155 KB)
Data publikacji: 2011-09-14 09:46:16 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 18 maja 2011 r.
Protokół Nr VII/2011 (2011_P_VII.pdf - 89.33 KB)
Data publikacji: 2011-09-14 09:47:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 16 czerwca 2011 r.
Protokół Nr VIII/2011 (2011_P_VIII.pdf - 69.751 KB)
Data publikacji: 2011-09-14 09:47:47 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 4 sierpnia 2011 r.
Protokół Nrr IX/2011 (2012_P_ IX.pdf - 161.406 KB)
Data publikacji: 2012-11-05 12:50:35 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 31 sierpnia 2011 roku
Protokół Nr X/2011 (2012_P_X.pdf - 157.868 KB)
Data publikacji: 2012-11-05 12:51:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 29 września 2011 roku
Protokół Nr XI/2011 (2012_P_XI.pdf - 160.495 KB)
Data publikacji: 2012-11-05 12:51:54 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 3 listopada 2011 roku
Protokół Nr XII/2011 (2012_P_XII.pdf - 159.636 KB)
Data publikacji: 2012-11-05 12:52:37 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 30 listopada 2011 roku
Protokół Nr XIII/2011 (2012_P_XIII.pdf - 153.957 KB)
Data publikacji: 2012-11-05 12:53:18 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 29 grudnia 2011 roku
Protokół Nr XIV/2012 (2012_P_XIV.pdf - 158.767 KB)
Data publikacji: 2012-11-05 12:54:07 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 9 lutego 2012 roku
Protokół Nr XV/2012 (2012_P_XV.pdf - 173.558 KB)
Data publikacji: 2012-11-05 12:54:48 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 29 marca 2012 roku
Protokół Nr XVI/2012 (2012_P_XVI.pdf - 167.95 KB)
Data publikacji: 2012-11-05 13:00:46 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 18 maja 2012 roku
Protokół Nr XVII (2012_P_XVII.pdf - 159.791 KB)
Data publikacji: 2012-11-05 13:01:32 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 28 czerwca 2012 roku
Protokół Nr XVIII/2012 (2012_P_XVIII.pdf - 161.746 KB)
Data publikacji: 2012-11-05 13:02:29 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 30 sierpnia 2012 roku
Protokół Nr XIX/2012 (2012_P_XIX.pdf - 174.815 KB)
Data publikacji: 2012-12-20 08:19:48 Redaktor: Renata Borek
Opis: z Sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2012 r.
Protokół Nr XX/2012 (2012_P_XX.pdf - 176.083 KB)
Data publikacji: 2012-12-20 08:22:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: z Sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2012 roku
Protokół Nr XXI/2012 (2013_P_XXI.pdf - 1831.318 KB)
Data publikacji: 2013-02-13 08:59:50 Redaktor: Renata Borek
Opis: Protokół z XXI sesji rady Gminy Bogoria z dnia 18 grudnia 2012 r.
Protokół Nr XXII/2012 (2013_P_XXII.pdf - 1300.886 KB)
Data publikacji: 2013-02-13 09:00:51 Redaktor: Renata Borek
Opis: protokół z sesji Rady Gminy Bogoria z dnia 28 grudnia 2012 r.
Protokół NrXXII I/2013 (2013_P_XXIII.pdf - 1322.002 KB)
Data publikacji: 2013-06-26 08:12:10 Redaktor: Renata Borek
Opis: Protokół z sesji Rady Gminy Bogoria z dnia 31.01.2013 r.
Protokół Nr XXIV/2013 (2013_P_XXIV.pdf - 2217.189 KB)
Data publikacji: 2013-06-26 08:14:06 Redaktor: Renata Borek
Opis: Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2013 r.
Protokół Nr XXV/2013 (2013_P_XXV.pdf - 1382.154 KB)
Data publikacji: 2013-06-26 08:15:30 Redaktor: Renata Borek
Opis: Protokół z XXV Sesji Rady Gminy Bogoria z dnia 22 maja 2013 r.
Protokół Nr XXVI/2013 (2013_P_XXVI.pdf - 2191.233 KB)
Data publikacji: 2013-08-30 08:33:23 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół z XXVI Sesji Rady Gminy Bogoria z dnia 25 czerwca 2013 roku
Protokół Nr XXVII/2013 (2013_P_XXVII.pdf - 2972.359 KB)
Data publikacji: 2013-09-30 07:47:46 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2013 roku
Protokół Nr XXVIII/2013 (2013_P_XXVIII.pdf - 1694.451 KB)
Data publikacji: 2013-10-29 15:08:31 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół XXVIII z Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r.
Protokół Nr XXIX/2013 (2013_P_XXIX.pdf - 1299.9 KB)
Data publikacji: 2013-11-29 10:33:31 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy z dnia 29 października 2013 roku.
Protokół Nr XXX/2013 (2013_P_XXX.pdf - 3267.623 KB)
Data publikacji: 2013-12-31 08:01:39 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół z XXX Sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2013 roku.
Protokół Nr XXXI/2013 (2013_P_XXXI.pdf - 2310.723 KB)
Data publikacji: 2014-01-30 14:53:50 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 roku.
Protokół Nr XXXII/2014 (2014_P_XXXII.pdf - 2029.061 KB)
Data publikacji: 2014-03-28 08:00:25 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2014 roku.
Protokół Nr XXXIII/2014 (2014_P_XXXIII.pdf - 5110.08 KB)
Data publikacji: 2014-05-29 15:22:07 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy z dnia 27 marca 2014 roku.
Protokół NR XXXIV/2014 (2014_P_XXXIV.pdf - 2505.47 KB)
Data publikacji: 2014-06-26 07:57:48 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy z dnia 29 maja 2014 roku.
Protokół NR XXXV/2014 (2014_P_XXXV.pdf - 2528.462 KB)
Data publikacji: 2014-08-29 08:38:19 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół z XXXV Sesji Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014 roku.
Protokół NR XXXVI/2014 (2014_P_XXXVI.pdf - 2375.679 KB)
Data publikacji: 2014-09-24 08:32:27 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2014 roku.
Protokół NR XXXVII/2014 (2014_P_XXXVII.pdf - 2914.042 KB)
Data publikacji: 2014-10-13 11:28:41 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2014 roku.
Protokół NR XXXVIII/2014 (2014_P_XXXVIII.pdf - 1581.798 KB)
Data publikacji: 2014-10-31 08:15:38 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 13 października 2014 roku.
Protokół NR XXXIX/2014 (2014_P_XXXIX.pdf - 1142.78 KB)
Data publikacji: 2014-11-14 09:42:41 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2014 roku.

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl