Nowe okręgi wyborcze
Podział gminy Bogoria na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Załączone pliki:
Uchwała Nr XIX/160/2012 (2012_U_Okregi_Wyborcze.pdf - 252.733 KB)
Data publikacji: 2012-10-29 13:42:42 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie podziału gminy Bogoria na okręgi wyborcze, ...
Uchwała Nr XXXIII/287/2014 (2014_U_Okregi_Wyborcze.pdf - 272.497 KB)
Data publikacji: 2014-05-13 08:59:13 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie : wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/160/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Bogoria na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl