Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego

Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  zabudowanych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, położonych w : Jurkowicach na działce 105/8 i  Kolonii Pęcławskiej na działce 4/2, który odbył się 27 marca 2013 roku o godz.11 w Urzędzie Gminy w Bogorii

 


Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl