2014 rok
2014 rok

Załączone pliki:
Uchwała RIO 4/2014 (BP001.pdf - 201.001 KB)
Data publikacji: 2014-01-27 15:00:32 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2014r.
Uchwała RIO 5/2014 (BP002.pdf - 206.386 KB)
Data publikacji: 2014-01-27 15:04:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Rb-28_IVkw2013 (Rb-28_IVkw2013.pdf - 1566.041 KB)
Data publikacji: 2014-03-03 08:59:37 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu jst za IV kw 2013 r.
Rb-27_IVkw2013 (Rb-27_IVkw2013.pdf - 961.702 KB)
Data publikacji: 2014-03-03 09:01:38 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu jst za IV kw 2013 r.
Rb-N_IVkw2013 (Rb-N_IVkw2013.pdf - 363.02 KB)
Data publikacji: 2014-03-03 09:04:19 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności jst za IV kw 2013 r.
Rb-NDS_IVkw2013 (Rb-NDS_IVkw2013.pdf - 255.309 KB)
Data publikacji: 2014-03-03 09:06:58 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za IV kw 2013 r.
Rb-PDP_IVkw2013 (Rb-PDP_IVkw2013.pdf - 251.668 KB)
Data publikacji: 2014-03-03 09:10:09 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych jst za 2013 r.
Rb-ST_IVkw203 (Rb-ST_IVkw2013.pdf - 220.142 KB)
Data publikacji: 2014-03-03 09:13:12 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst za 2013 r.
RB-UZ_IVkw2013 (Rb-UZ_IVkw2013.pdf - 348.046 KB)
Data publikacji: 2014-03-03 09:17:24 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań jst za 2013
Rb-Z_IVkw2013 (Rb-Z_IVkw2013.pdf - 99.086 KB)
Data publikacji: 2014-03-03 09:25:49 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za jst za IV kw 2013 r
Rb-27Styczen2014 (Rb-27_Styczen2014.pdf - 782.325 KB)
Data publikacji: 2014-03-03 09:29:36 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów jst za m-c styczeń 2014 r,
Rb-28Styczen2014 (Rb-28_stczen2014.pdf - 1482.14 KB)
Data publikacji: 2014-03-03 09:32:35 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu jst za styczeń 2014 r.
Uchwała RIO Nr 28/2014 (U_282014.PDF - 3089.844 KB)
Data publikacji: 2014-04-07 08:53:36 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bogoria za 2013 r.
Rb27_Ikw2014 (Rb_272014.pdf - 826.546 KB)
Data publikacji: 2014-05-09 08:48:32 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I kw 2014
Rb28_Ikw2014 (Rb-28I.pdf - 1511.489 KB)
Data publikacji: 2014-05-09 08:50:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I kw 2014 r.
Rb27_Ikwk2014 (Rb-27KI.pdf - 831.218 KB)
Data publikacji: 2014-05-09 08:51:27 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Korekta sprawozdania z wykonania dochodów za I kw 2014
Rb28WS_Ikw2014 (Rb-28WSI.pdf - 215.699 KB)
Data publikacji: 2014-05-09 08:54:01 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków niewygasających za I kw 2014 .
Rb-NDS_Ikw2014 (Rb-NDSKI.pdf - 276.365 KB)
Data publikacji: 2014-05-09 08:55:53 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kw. 2014
Rb-NDS_Ikwk2014 (Rb-NDSKIk.pdf - 279.059 KB)
Data publikacji: 2014-05-09 08:57:06 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Korekta sprawozdania o nadwyżce/deficycie za I kw. 2014
Rb-N_Ikw2014 (Rb-NI.pdf - 361.63 KB)
Data publikacji: 2014-05-09 08:58:15 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za I kw. 2014 r.
Rb-Z_Ikw2014 (Rb-ZI.pdf - 95.644 KB)
Data publikacji: 2014-05-09 08:59:26 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kw 2014 r
BWB_2013 (BWB_2014.pdf - 231.584 KB)
Data publikacji: 2014-05-09 09:06:56 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Bilans z wykonania Budżetu za 2013
BJ-2013 (BJ-2013.pdf - 269.493 KB)
Data publikacji: 2014-05-09 09:10:06 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Bilans Jednostki Budżetowej za 2013
RZS-2013 (RZS-2013.pdf - 242.111 KB)
Data publikacji: 2014-05-09 09:10:58 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Rachunek Zysków i Strat za 2013 r
ZZF-2013 (ZZF_2013.pdf - 224.028 KB)
Data publikacji: 2014-05-09 09:12:08 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Zestawienie Zmian w Funduszu za 2013 r.
ZZFK-2013 (ZZFK_2013.pdf - 224.826 KB)
Data publikacji: 2014-05-09 09:13:05 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Korekta Zestawienia Zmian w Funduszu za 2013
W_PP_2013 (Wykaz I.pdf - 236.592 KB)
Data publikacji: 2014-05-29 08:36:05 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Wykaz-pomoc publiczna 2013
WII_PP_2013 (Wykaz II.pdf - 236.143 KB)
Data publikacji: 2014-05-29 09:11:27 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Wykaz-Udzielona pomoc publiczna 2013
BSK_2013 (BilansSK.pdf - 247.292 KB)
Data publikacji: 2014-05-29 09:23:47 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Skonsolidowany bilans JST za 2013 r.
Rb28_IIk_2014 (Rb-28_IIk_2014.pdf - 1588.189 KB)
Data publikacji: 2014-09-16 08:34:04 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za II kw. 2014r
Rb27_IIk_2014 (Rb-27_IIk_2014.pdf - 916.774 KB)
Data publikacji: 2014-09-16 08:35:54 Redaktor: Bożena Pietrzyk
RbZ_IIk_2014 (Rb_Z_IIk_2014.pdf - 93.824 KB)
Data publikacji: 2014-09-16 08:38:02 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zaległości za II kw 2014
RbN_IIkw_2014 (RB-N_IIk_2014.pdf - 357.348 KB)
Data publikacji: 2014-09-16 08:39:17 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2014
RbNDS_IIkw_2014 (Rb_NDS.pdf - 271.772 KB)
Data publikacji: 2014-09-16 08:40:34 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kw 2014.
Uchwała_RIO_70 (skany018.pdf - 594.07 KB)
Data publikacji: 2014-09-16 08:44:16 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bogoria za I półrocze 2014 r.
Uchwała RIO_93 (Dokument037.pdf - 373.29 KB)
Data publikacji: 2014-10-16 10:16:29 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO nr 93 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XXXVII/340/2014
Rb_27_IIIkw2014 (RB-27III2014.pdf - 943.207 KB)
Data publikacji: 2014-12-03 14:44:49 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za III kw 2014
Rb-28_III_2014 (Rb28III2014.pdf - 1593.51 KB)
Data publikacji: 2014-12-03 14:46:44 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za III kw 2014
RB_NIII_2014 (Rbn_IIIkw2014.pdf - 357.169 KB)
Data publikacji: 2014-12-03 14:48:55 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2014
RB_NDSIIIkw_2014 (RBNDSIII2014.pdf - 271.418 KB)
Data publikacji: 2014-12-03 14:54:04 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kw 2014
Rb_ZIIIkw2014 (RB_ZIII2014.pdf - 93.292 KB)
Data publikacji: 2014-12-03 14:58:11 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw 2014
Uchwała RIO_98 (Dokument073.pdf - 475.818 KB)
Data publikacji: 2014-12-11 13:08:25 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie WPF 2014-2025
Uchwała RIO_99 (Dokument075.pdf - 371.983 KB)
Data publikacji: 2014-12-11 13:11:32 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2015 rok
Uchwała RIO_100 (Dokument074.pdf - 525.858 KB)
Data publikacji: 2014-12-11 13:27:50 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w projekcie budżetu na 2015 rok
Rb-27_XI2014 (dochody.pdf - 925.916 KB)
Data publikacji: 2015-01-14 14:45:28 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów jst za okres do 30 listopada 2014
Rb-28_XI2014 (WydatkiXI.pdf - 1598.044 KB)
Data publikacji: 2015-01-14 14:51:42 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres do 30 XI 2014

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl