Projekt i prognoza oddziaływania na środowisko: IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - Etap II - część A
Projekt

Załączone pliki:
(BGR_003a_POS_Etap II cz.A_3_01.pdf - 12511.329 KB)
Data publikacji: 2015-08-06 11:25:16 Redaktor: Piotr Opala
(BGR_003a_projekt mpzp_Etap II cz.A_3_01.pdf - 9674.627 KB)
Data publikacji: 2015-08-06 11:28:10 Redaktor: Piotr Opala

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl