Sprawozdanie za rok 2015
Sprawozdanie za rok 2015

Załączone pliki:
Sprawozdanie (Sprawozdanie_za_2015r.pdf - 3489.652 KB)
Data publikacji: 2016-03-22 11:48:53 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl