Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna - powiat staszowski 2019

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie staszowskim - informacje ogólne

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie staszowskim - informacje ogólne

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie staszowskim w 2019 roku

Informacja na temat punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie staszowskim w 2019 roku

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie staszowskim 2019 - informacje ogólne


Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl