Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii

Dyrektor - Zofia Adamczyk

28-210 Bogoria, ul. Staszowska 10

[tel: 015 867-40-24]

pspbogoria@interia.fm

Następujące dokumenty dotyczące Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii za rok 2018 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gmin Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2018 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=764

- Bilans jednostki za 2018 rok

- Informacja dodatkowo do bilansu za 2018 rok

- Rachunek zysku i strat za 2018 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok

 


Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl