Uchwały z dnia 30 października i 9 listopada 2007 r.
Sesja XIV i XV

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl