Informacja dot. wyborów do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Informacja dotycząca wyborów do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej


Uprzejmie informujemy, że w związku z wyborami do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, zaplanowanymi na dzień 28 lipca 2019r., Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej ŚIR musi wypełnić i złożyć m.in. następujące dokumenty:

  • zgłoszenie kandydata,
  • czytelnie wypełnioną listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia
  • członków danej izby posiadających prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym,
  • oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wszystkie wymagane druki oraz dokładny opis zgłoszenia kandydata można otrzymać w Oddziale Biura Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, ul. Chopina 15/3, 25-356 Kielce, pobrać ze strony internetowej www.sir-kielce.pl, ze strony internetowej bip.bogoria.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria (pok. nr 17).

Czytelnie wypełnione dokumenty należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2019r. (w godzinach pracy Urzędu Gminy) do komisji okręgowej w celu zarejestrowania.

Prawo kandydowania do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wyborach mają członkowie samorządu rolniczego, którymi są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) – dotyczy to Gminy Bogoria - wybiera się dwóch członków.
W pierwszym etapie, spośród kandydujących członków izby rolniczej, którzy otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów, w okręgu wyborczym zostanie wybrana – Rada Powiatowa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, natomiast w drugim etapie, Rada Powiatowa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej na pierwszym swoim posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, wybierze Przewodniczącego Rady Powiatowej, który z mocy prawa staje się członkiem Walnego Zgromadzenia oraz Delegata do Walnego Zgromadzenia. Następnie nowe WalneZgromadzenie, wybierze Zarząd i Komisję Rewizyjną Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Wszelkie informacje związane z wyborami znajdziecie Państwo na stronie internetowej - www.sir-kielce.pl/index.php/wybory-2019.

UWAGA ZMIANA WZORÓW LIST POPARCIA KANDYDATÓW!!!


Załączone pliki:
Zgłoszenie kandydata (zgloszenie_kandydata.docx - 16.879 KB)
Data publikacji: 2019-06-03 17:13:36 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Zgłoszenie kandydata
Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie (oswiadczenie_zgoda_na_kandydowanie.docx - 14.316 KB)
Data publikacji: 2019-06-03 17:15:34 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie
Oświadczenie o niekaralności (oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc - 25.088 KB)
Data publikacji: 2019-06-03 17:16:15 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Oświadczenie o niekaralności
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgoda_przetwarzanie_d_osob.doc - 31.232 KB)
Data publikacji: 2019-06-03 17:17:01 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Lista poparcia kandydata - osoba fizyczna (Lista_osob_popierajacych_kandydata_osobe_fizyczna-2.doc - 49.664 KB)
Data publikacji: 2019-06-10 07:50:56 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Lista poparcia kandydata - osoba fizyczna
Lista poparcia kandydata - osoba prawna (Lista_osob_popierajacych_kandydata_osobe_prawna.doc - 50.688 KB)
Data publikacji: 2019-06-10 07:52:38 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Lista poparcia kandydata - osoba prawna

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl