Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Wniosek o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

Załączone pliki:
Wniosek o unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest (Wniosek_o_unieszkodliwianie_odpadow_zawierajacych_azbest_2019.pdf - 556.555 KB)
Data publikacji: 2019-07-18 10:30:04 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Wniosek o unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl