Zezwolenia alkoholowe
Zezwolenia alkoholowe

Załączone pliki:
Wniosek o zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych (wniosek o zezwolenie jednorazowe.pdf - 319.203 KB)
Data publikacji: 2019-09-16 11:56:44 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Wniosek o zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o zezwolenie okresowe na sprzedaż napojów alkoholowych (wniosek o zezwolenie okresowe.pdf - 505.796 KB)
Data publikacji: 2019-09-16 11:57:57 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Wniosek o zezwolenie okresowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (Oswiadczenie_o_wartosci_sprzedarzy_napojow_alkoholowych_za_rok.pdf - 287.045 KB)
Data publikacji: 2020-10-15 10:15:01 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl