Statut
Statut Młodzieżowej Rady Gminy Bogoria przyjęty Uchwałą Rady Gminy Bogoria Nr XIII/100/2019 z dnia 29 października 2019 r.

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl