Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty

Uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat  od 2013 roku umieszczone są w BIP

"Zbiór aktów prawa miejscowego"


Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
www.bip.bogoria.pl