Informacja dla mieszkańców Gminy Bogoria - stawki opłat za wodę i ścieki

2021-06-04 14:17:29 Ogłoszenia

Informacja dla mieszkańców Gminy Bogoria - stawki opłat za wodę i ścieki

Stawki opłat za wodę i ścieki - Gmina Bogoria 2021

Z dniem 4 czerwca 2021 roku nastąpi zmiana cen i stawek opłat wskazanych w taryfach opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

  1. Cena 1 m3 wody będzie wynosić - 3 zł 50 gr brutto
  2. Opłata abonamentowa w stosunku miesięcznym dla odbiorców usług rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego będzie wynosić - 5 zł 93 gr brutto
  3. Cena 1 m3 ścieków dla odbiorcy uwzględniająca dopłatę z budżetu gminy będzie wynosić - 6 zł 37 gr brutto

4. Dopłata z budżetu gminy do 1m3 ścieków będzie wynosić - 1 zł 35 gr brutto

Decyzja znak: KR.RZT.70.96.2021 z dnia 20 maja 2021 r. o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bogoria na okres 3 lat.
 

Wnioskodawca: Gmina Bogoria
Data wydania decyzji: 20 maja 2021 r.

 

Zobacz również: