Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bogoria.swietokrzyskie.info
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Oświata
Zawiadomienia o Sesji
Aktualności

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze

 współpraca z organizacjami pozarządowymi

2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Decyzje środowiskowe
Plan Gospodarki Odpadami
Program Usuwania Azbestu
Kup kolektor słoneczny
Adopcja psów
Usuwanie drzew
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 wodociągi i kanalizacja

zgłoszenie awarii
wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
podinspektor do spraw rozwoju gospodarczego gminy więcej»
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
informatyk więcej»
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bogorii.
Podinspektor do spraw rozwoju gospodarczego gminy. więcej»
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bogorii.
Informatyk więcej»
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektor do spraw budownictwa więcej»
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bogorii.
Podinspektor do spraw budownictwa więcej»

1
  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl