2009 rok

Wersja do druku

Budżet Gminy Bogoria

Załączone pliki:

Uchwała Nr XXVII/162/08
(2008_U_162.pdf - 356.122 KB) Data publikacji: 2009-01-08 11:37:17 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bogoria na 2009 rok

Uchwała Nr XXVIII/174/09
(2009_U_174.pdf - 215.599 KB) Data publikacji: 2009-02-04 11:12:54 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r.

Zarządzenie Nr 2/09
(2009_Z_2.pdf - 237.695 KB) Data publikacji: 2009-01-16 12:15:08 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie szczegółowego podziału budżetu Gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXIX/188/09
(2009_U_188.pdf - 155.205 KB) Data publikacji: 2009-03-16 11:54:03 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie 11/09
(2009_Z_11.pdf - 12.34 KB) Data publikacji: 2009-03-13 08:44:57 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 r.

Zarządzenie Nr 12/09
(2009_Z_12.pdf - 39.866 KB) Data publikacji: 2009-03-13 08:45:42 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 r.

Zarządzenie Nr 17/09
(2009_Z_17.pdf - 22.416 KB) Data publikacji: 2009-03-24 08:25:51 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 26/09
(2009_Z_26.pdf - 17.238 KB) Data publikacji: 2009-04-07 13:43:45 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXX/197/09
(2009_U_197.pdf - 123.844 KB) Data publikacji: 2009-04-07 12:28:25 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r.

Uchwała Nr XXX/201/09
(2009_U_201.pdf - 60.439 KB) Data publikacji: 2009-04-07 12:33:38 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bogoria

Uchwała Nr XXX/202/09
(2009_U_202.pdf - 64.543 KB) Data publikacji: 2009-04-07 12:34:34 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla Radnych Rady Gminy w Bogorii

Uchwała Nr XXX/203/09
(2009_U_203.pdf - 66.55 KB) Data publikacji: 2009-04-07 12:35:40 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Zarządzenie Nr 31/09
(2009_Z_31.pdf - 32.847 KB) Data publikacji: 2009-04-29 11:33:49 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXXI/204/09
(2009_U_204.pdf - 178.633 KB) Data publikacji: 2009-05-06 11:14:26 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Uchwała Nr XXXI/206/09
(2009_U_206.pdf - 223.984 KB) Data publikacji: 2009-05-06 11:15:51 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r.

Uchwała Nr XXXI/212/09
(2009_U_212.pdf - 59.021 KB) Data publikacji: 2009-05-06 11:22:21 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr VI/37/09

Zarządzenie Nr 41/09
(2009_Z_41.pdf - 28.002 KB) Data publikacji: 2009-05-20 10:17:38 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXXII/214/09
(2009_U_214.pdf - 213.008 KB) Data publikacji: 2009-05-27 09:45:12 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Wykaz udzielonych ulg za 2008 r
(2008_WUU.pdf - 42.489 KB) Data publikacji: 2009-06-16 12:13:25 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Wykaz udzielonych ulg - 2008r

Zarządzenie Nr 43/09
(2009_Z_43.pdf - 254.806 KB) Data publikacji: 2009-05-27 10:00:04 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXIII/216/09
(2009_U_216.pdf - 80.27 KB) Data publikacji: 2009-06-09 15:09:54 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXXIV/218/09
(2009_U_218.pdf - 197.719 KB) Data publikacji: 2009-07-13 11:42:21 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXV222/09
(2009_U_222.PDF - 84.59 KB) Data publikacji: 2009-08-10 10:01:39 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXV/224/09
(2009_U_224.PDF - 67.962 KB) Data publikacji: 2009-08-10 10:05:51 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2009 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria.

Zarządzenie Nr 57/09
(2009_Z_57.pdf - 61.157 KB) Data publikacji: 2009-08-26 12:12:41 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 67/09
(2009_Z_67.pdf - 21.44 KB) Data publikacji: 2009-08-26 12:26:17 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 69/09
(2009_Z_69.pdf - 27.386 KB) Data publikacji: 2009-09-10 13:50:20 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 72/09
(2009_Z_72.pdf - 27.382 KB) Data publikacji: 2009-09-24 13:15:08 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXXVI/235/09
(2009_U_235.PDF - 86.473 KB) Data publikacji: 2009-09-25 14:35:33 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

załączniki
(2009_U_235_Zal.pdf - 149.263 KB) Data publikacji: 2009-09-25 14:36:14 Redaktor: Renata Borek

Opis: do Uchwały Nr XXXVI/235/09

Uchwała Nr XXXVI/236/09
(2009_U_236.pdf - 67.442 KB) Data publikacji: 2009-09-25 14:37:36 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zabezpieczenia środków za zadania inwestycyjne, które będzie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Zarządzenie Nr 73/09
(2009_Z_73.pdf - 24.658 KB) Data publikacji: 2009-09-24 13:15:48 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 76/09
(2009_Z_76.pdf - 30.235 KB) Data publikacji: 2009-09-30 14:54:25 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 85/09
(2009_Z_85.pdf - 40.891 KB) Data publikacji: 2009-10-19 14:08:21 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 86/09
(2009_Z_86.pdf - 18.882 KB) Data publikacji: 2009-10-19 14:08:59 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 87/09
(2009_Z_87.pdf - 23.27 KB) Data publikacji: 2009-10-19 14:09:42 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek

Zarządzenie Nr 89/09
(2009_Z_89.pdf - 17.71 KB) Data publikacji: 2009-10-28 12:44:29 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/248/09
(2009_U_248.PDF - 91.591 KB) Data publikacji: 2009-11-04 13:42:55 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Załączniki
(2009_Zal_U_248.pdf - 181.247 KB) Data publikacji: 2009-11-04 13:43:32 Redaktor: Renata Borek

Opis: do uchwały Nr XXXVII/248/09

Zarządzenie Nr 91/09
(2009_Z_91.pdf - 18.601 KB) Data publikacji: 2009-11-09 13:34:53 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2168

Wprowadził(a) do systemu: Renata Borek, data: 2009-01-08 12:23:37
Opublikował(a): Renata Borek, data publikacji: 2009-01-08 12:26:09
Ostatnia zmiana: Bożena Pietrzyk, data: 2009-11-13 13:49:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony