Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Działalność MRG
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Sprawy obywatelskie
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki, wypis/wyrys z MPZP
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Publiczne Przedszkole w Bogorii
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
2009 rokDo druku
Budżet Gminy Bogoria

Załączone pliki
2008_U_162.pdfUchwała Nr XXVII/162/08 (2008_U_162.pdf - 356.122 KB)
Data publikacji: 2009-01-08 11:37:17 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bogoria na 2009 rok
2009_U_174.pdfUchwała Nr XXVIII/174/09 (2009_U_174.pdf - 215.599 KB)
Data publikacji: 2009-02-04 11:12:54 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r.
2009_Z_2.pdfZarządzenie Nr 2/09 (2009_Z_2.pdf - 237.695 KB)
Data publikacji: 2009-01-16 12:15:08 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie szczegółowego podziału budżetu Gminy na 2009 rok
2009_U_188.pdfUchwała Nr XXIX/188/09 (2009_U_188.pdf - 155.205 KB)
Data publikacji: 2009-03-16 11:54:03 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009_Z_11.pdfZarządzenie 11/09 (2009_Z_11.pdf - 12.34 KB)
Data publikacji: 2009-03-13 08:44:57 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 r.
2009_Z_12.pdfZarządzenie Nr 12/09 (2009_Z_12.pdf - 39.866 KB)
Data publikacji: 2009-03-13 08:45:42 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 r.
2009_Z_17.pdfZarządzenie Nr 17/09 (2009_Z_17.pdf - 22.416 KB)
Data publikacji: 2009-03-24 08:25:51 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 rok
2009_Z_26.pdfZarządzenie Nr 26/09 (2009_Z_26.pdf - 17.238 KB)
Data publikacji: 2009-04-07 13:43:45 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 rok
2009_U_197.pdfUchwała Nr XXX/197/09 (2009_U_197.pdf - 123.844 KB)
Data publikacji: 2009-04-07 12:28:25 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r.
2009_U_201.pdfUchwała Nr XXX/201/09 (2009_U_201.pdf - 60.439 KB)
Data publikacji: 2009-04-07 12:33:38 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bogoria
2009_U_202.pdfUchwała Nr XXX/202/09 (2009_U_202.pdf - 64.543 KB)
Data publikacji: 2009-04-07 12:34:34 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla Radnych Rady Gminy w Bogorii
2009_U_203.pdfUchwała Nr XXX/203/09 (2009_U_203.pdf - 66.55 KB)
Data publikacji: 2009-04-07 12:35:40 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
2009_Z_31.pdfZarządzenie Nr 31/09 (2009_Z_31.pdf - 32.847 KB)
Data publikacji: 2009-04-29 11:33:49 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009_U_204.pdfUchwała Nr XXXI/204/09 (2009_U_204.pdf - 178.633 KB)
Data publikacji: 2009-05-06 11:14:26 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2009_U_206.pdfUchwała Nr XXXI/206/09 (2009_U_206.pdf - 223.984 KB)
Data publikacji: 2009-05-06 11:15:51 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r.
2009_U_212.pdfUchwała Nr XXXI/212/09 (2009_U_212.pdf - 59.021 KB)
Data publikacji: 2009-05-06 11:22:21 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr VI/37/09
2009_Z_41.pdfZarządzenie Nr 41/09 (2009_Z_41.pdf - 28.002 KB)
Data publikacji: 2009-05-20 10:17:38 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009_U_214.pdfUchwała Nr XXXII/214/09 (2009_U_214.pdf - 213.008 KB)
Data publikacji: 2009-05-27 09:45:12 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2008_WUU.pdfWykaz udzielonych ulg za 2008 r (2008_WUU.pdf - 42.489 KB)
Data publikacji: 2009-06-16 12:13:25 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Wykaz udzielonych ulg - 2008r
2009_Z_43.pdfZarządzenie Nr 43/09 (2009_Z_43.pdf - 254.806 KB)
Data publikacji: 2009-05-27 10:00:04 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009_U_216.pdfUchwała Nr XXXIII/216/09 (2009_U_216.pdf - 80.27 KB)
Data publikacji: 2009-06-09 15:09:54 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009_U_218.pdfUchwała Nr XXXIV/218/09 (2009_U_218.pdf - 197.719 KB)
Data publikacji: 2009-07-13 11:42:21 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009_U_222.PDFUchwała Nr XXXV222/09 (2009_U_222.PDF - 84.59 KB)
Data publikacji: 2009-08-10 10:01:39 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009_U_224.PDFUchwała Nr XXXV/224/09 (2009_U_224.PDF - 67.962 KB)
Data publikacji: 2009-08-10 10:05:51 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2009 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria.
2009_Z_57.pdfZarządzenie Nr 57/09 (2009_Z_57.pdf - 61.157 KB)
Data publikacji: 2009-08-26 12:12:41 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009_Z_67.pdfZarządzenie Nr 67/09 (2009_Z_67.pdf - 21.44 KB)
Data publikacji: 2009-08-26 12:26:17 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009_Z_69.pdfZarządzenie Nr 69/09 (2009_Z_69.pdf - 27.386 KB)
Data publikacji: 2009-09-10 13:50:20 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009_Z_72.pdfZarządzenie Nr 72/09 (2009_Z_72.pdf - 27.382 KB)
Data publikacji: 2009-09-24 13:15:08 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009_U_235.PDFUchwała Nr XXXVI/235/09 (2009_U_235.PDF - 86.473 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:35:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009_U_235_Zal.pdfzałączniki (2009_U_235_Zal.pdf - 149.263 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:36:14 Redaktor: Renata Borek
Opis: do Uchwały Nr XXXVI/235/09
2009_U_236.pdfUchwała Nr XXXVI/236/09 (2009_U_236.pdf - 67.442 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:37:36 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zabezpieczenia środków za zadania inwestycyjne, które będzie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
2009_Z_73.pdfZarządzenie Nr 73/09 (2009_Z_73.pdf - 24.658 KB)
Data publikacji: 2009-09-24 13:15:48 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009_Z_76.pdfZarządzenie Nr 76/09 (2009_Z_76.pdf - 30.235 KB)
Data publikacji: 2009-09-30 14:54:25 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009_Z_85.pdfZarządzenie Nr 85/09 (2009_Z_85.pdf - 40.891 KB)
Data publikacji: 2009-10-19 14:08:21 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009_Z_86.pdfZarządzenie Nr 86/09 (2009_Z_86.pdf - 18.882 KB)
Data publikacji: 2009-10-19 14:08:59 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009_Z_87.pdfZarządzenie Nr 87/09 (2009_Z_87.pdf - 23.27 KB)
Data publikacji: 2009-10-19 14:09:42 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek
2009_Z_89.pdfZarządzenie Nr 89/09 (2009_Z_89.pdf - 17.71 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:44:29 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009_U_248.PDFUchwała Nr XXXVII/248/09 (2009_U_248.PDF - 91.591 KB)
Data publikacji: 2009-11-04 13:42:55 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009_Zal_U_248.pdfZałączniki (2009_Zal_U_248.pdf - 181.247 KB)
Data publikacji: 2009-11-04 13:43:32 Redaktor: Renata Borek
Opis: do uchwały Nr XXXVII/248/09
2009_Z_91.pdfZarządzenie Nr 91/09 (2009_Z_91.pdf - 18.601 KB)
Data publikacji: 2009-11-09 13:34:53 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1920
Utworzył: Bożena Pietrzyk, data utworzenia: 2009-11-13 13:49:15
Opublikował: Bożena Pietrzyk, data publikacji: 2009-11-13 13:49:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl