rok 2022

Wersja do druku

rok 2022


Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 0050.1.2022
(2022_Z_1.pdf - 8473.247 KB) Data publikacji: 2022-01-19 14:47:44 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2022-2024

Zarządzenie Nr 0050.2.2022
(2022_Z_2.pdf - 736.831 KB) Data publikacji: 2022-01-21 12:26:34 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.3.2022
(2022_Z_3.pdf - 799.161 KB) Data publikacji: 2022-01-28 11:58:30 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria.

Zarządzenie Nr 0050.4.2022
(2022_Z_4.pdf - 989.007 KB) Data publikacji: 2022-02-01 11:28:06 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.5.2022
(2022_Z_5.pdf - 1125.096 KB) Data publikacji: 2022-02-07 12:36:14 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.6.2022
(2022_Z_6.pdf - 1316.289 KB) Data publikacji: 2022-02-03 15:40:03 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla Radnych Rady Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.7.2022
(2022_Z_7.pdf - 397.248 KB) Data publikacji: 2022-02-07 12:42:01 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych ,których właścicielem jest Gmina Bogoria.

Zarządzenie Nr 0050.8.2022
(2022_Z_8.pdf - 2626.39 KB) Data publikacji: 2022-02-17 16:14:03 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 0050.9.2022
(2022_Z_9.pdf - 1469.726 KB) Data publikacji: 2022-02-17 16:15:29 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ogłoszenia o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogoria w 2022 roku

Zarządzenie Nr 0050.10.2022
(2022_Z_10.pdf - 818.989 KB) Data publikacji: 2022-03-04 13:34:44 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.11.2022
(2022_Z_11_.pdf - 286.548 KB) Data publikacji: 2022-03-07 15:12:27 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.12.2022
(2022_Z_12.pdf - 258.111 KB) Data publikacji: 2022-03-09 14:47:24 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2022 roku

Zarządzenie Nr 0050.13.2022
(2022_Z_13.pdf - 1742.722 KB) Data publikacji: 2022-03-09 14:51:42 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w kwestii przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/180/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej będącej jednostką budżetową Gminy Bogoria "Zespołu Ekonomiczno Admnistracyjnego Szkół i Przedszkoli w Bogorii" w jednostkę budżetową Gminy Bogoria "Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii"

Zarządzenie Nr 0050.14.2022
(2022_Z_14.pdf - 3225.778 KB) Data publikacji: 2022-03-09 14:53:31 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w kwestii przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kiełczynie

Zarządzenie Nr 0050.15.2022
(2022_Z_15.pdf - 810.361 KB) Data publikacji: 2022-03-16 07:33:13 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.16.2022
(2022_Z_16.pdf - 2068.588 KB) Data publikacji: 2022-03-16 07:34:24 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznych w 2022 roku.

Zarządzenie Nr 0050.17.2022
(2022_Z_17.pdf - 2207.293 KB) Data publikacji: 2022-03-17 09:34:51 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Zarządzenie Nr 0050.18.2022
(2022_Z_18.pdf - 3922.721 KB) Data publikacji: 2022-03-17 14:47:19 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2022 roku

Zarządzenie Nr 0050.19.2022
(2022_Z_19.pdf - 1064.019 KB) Data publikacji: 2022-03-24 08:24:53 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.20.2022
(2022_Z_20.pdf - 713.327 KB) Data publikacji: 2022-03-24 08:29:38 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Bogoria organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2022 roku

Zarządzenie Nr 0050.21.2022
(2022_Z_21.pdf - 1311.792 KB) Data publikacji: 2022-04-01 13:40:52 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.22.2022
(2022_Z_22.pdf - 379.158 KB) Data publikacji: 2022-04-07 08:20:02 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.23.2022
(2022_Z_23.pdf - 4731.384 KB) Data publikacji: 2022-04-13 13:26:48 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.24.2022
(2022_Z_24.pdf - 390.426 KB) Data publikacji: 2022-04-13 09:57:46 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

Zarządzenie Nr 0050.25.2022
(2022_Z_25.pdf - 377.824 KB) Data publikacji: 2022-04-13 09:58:32 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

Zarządzenie Nr 0050.26.2022
(2022_Z_26.pdf - 2665.781 KB) Data publikacji: 2022-04-11 13:31:10 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym "Buczyna" w Bogorii w 2022 roku

Zarządzenie Nr 0050.27.2022
(2022_Z_27.pdf - 2581.933 KB) Data publikacji: 2022-04-11 15:20:37 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Bogoria

0050.28.2022
(2022_Z_28.pdf - 171.03 KB) Data publikacji: 2022-04-22 09:30:15 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.29.2022
(2022_Z_29.pdf - 893.661 KB) Data publikacji: 2022-04-25 13:05:57 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.30.2022
(2022_Z_30.pdf - 202.776 KB) Data publikacji: 2022-04-25 13:06:51 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii

Zarządzenie Nr 0050.31.2022
(2022_Z_31_.pdf - 4046.386 KB) Data publikacji: 2022-04-25 14:05:05 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu (naboru) na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii

Zarządzenie Nr 0050.32.2022
(2022_Z_32_.pdf - 2800.222 KB) Data publikacji: 2022-05-05 12:21:03 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.33.2022
(2022_Z_33.pdf - 1599.155 KB) Data publikacji: 2022-05-11 14:01:02 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rady Gminy Bogoria w sprawie prowadzenia handlu na Placu Targowym w Bogorii przez rolników i ich domowników

Zarządzenie Nr 0050.34.2022
(2022_Z_34.pdf - 288.423 KB) Data publikacji: 2022-05-16 14:29:15 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.35.2022
(2022_Z_35.pdf - 379.549 KB) Data publikacji: 2022-05-16 15:00:22 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów Zespołu Placówek Oświatowych-Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu.

Zarządzenie Nr 0050.36.2022
(2022_Z_36.pdf - 183.816 KB) Data publikacji: 2022-05-27 11:44:53 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 650

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Surmański, data: 2022-01-19 14:40:41
Opublikował(a): Marcin Surmański, data publikacji: 2022-01-19 14:41:29
Ostatnia zmiana: Monika Madej, data: 2022-05-27 11:44:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony