Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Publiczne Przedszkole w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
rok 2009Do druku
Zarządzenia

Załączone pliki
2009_Z_1.pdfZarządzenie Mr 1/09 (2009_Z_1.pdf - 29.755 KB)
Data publikacji: 2009-01-16 12:14:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Bezgotówkowy zakup paliwa o oleju napędowego do samochodów służbowych Urzędu Gminy i jednostek OSP ze stacji benzynowej w 2009 r.
2009_Z_2.pdfZarządzenie Nr 2/09 (2009_Z_2.pdf - 237.695 KB)
Data publikacji: 2009-01-16 12:15:08 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie szczegółowego podziału budżetu Gminy na 2009 rok
2009_Z_3.pdfZarządzenie Nr 3/09 (2009_Z_3.pdf - 15.087 KB)
Data publikacji: 2009-01-23 09:42:08 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn "Budowa budynku usługowego jadłodajni ogólnodostepnej wBogorii - I etap
2009_Z_4.pdfZarządzenie Nr 4/09 (2009_Z_4.pdf - 21.98 KB)
Data publikacji: 2009-01-23 09:43:07 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w Zakładowym Planie Kont dla budżetu Gminy, Urzędu Gminy i funduszy celowych
2009_Z_5.pdfZarządzenie Nr 5/09 (2009_Z_5.pdf - 19.377 KB)
Data publikacji: 2009-01-23 09:44:37 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym dla członków OSP
2009_Z_6.pdfZarządzenie Nr 6/09 (2009_Z_6.pdf - 29.396 KB)
Data publikacji: 2009-02-06 10:28:43 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Budowa budynku usługowego jadłodajni ogólnodostępnej w Bogorii - II etap"
2009_Z_7.pdfZarządzenie Nr 7/09 (2009_Z_7.pdf - 29 KB)
Data publikacji: 2009-02-06 10:30:05 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Przebudowa drogi gminnej Nr 000326T Wysoki Duże - Wysoki Małe - Witowice"
2009_Z_8.pdfZarządzenie Nr 8/09 (2009_Z_8.pdf - 29.258 KB)
Data publikacji: 2009-02-06 10:44:41 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Odnowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Bogoria w 2009 roku"
2009_Z_9.pdfZarządzenie Nr 9/09 (2009_Z_9.pdf - 308.844 KB)
Data publikacji: 2009-03-02 13:56:50 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bogoria
2009_Z_10.pdfZarządzenie Nr 10/09 (2009_Z_10.pdf - 69.02 KB)
Data publikacji: 2009-03-02 13:58:19 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i podpisywania pism
2009_Z_11.pdfZarządzenie 11/09 (2009_Z_11.pdf - 12.34 KB)
Data publikacji: 2009-03-13 08:44:57 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 r.
2009_Z_12.pdfZarządzenie Nr 12/09 (2009_Z_12.pdf - 39.866 KB)
Data publikacji: 2009-03-13 08:45:42 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 r.
2009_Z_13.pdfZarządzenie Nr 13/09 (2009_Z_13.pdf - 29.846 KB)
Data publikacji: 2009-03-13 08:52:37 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Odnowa nawierzchni dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi: Domaradzice - Kolonia Domaradzice, Buczyna - Miłoszowice
2009_Z_14.pdfZarządzenie Nr 14/09 (2009_Z_14.pdf - 13.692 KB)
Data publikacji: 2009-03-13 08:53:52 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawi lokaty terminowej wolnych środków budżetowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
2009_Z_15.pdfZarządzenie Nr 15/09 (2009_Z_15.pdf - 30.748 KB)
Data publikacji: 2009-03-24 08:23:14 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na:"usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fozycznych oraz z obiektów użyteczności publicznej i innych obiektów stanowiących własność gminy Bogoria"
2009_Z_16.pdfZarządzenie Nr 16/09 (2009_Z_16.pdf - 13.796 KB)
Data publikacji: 2009-03-24 08:24:03 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2008
2009_Z_sprawozdanie.pdfZałącznik do Zarządzenia Nr 16/09 (2009_Z_sprawozdanie.pdf - 262.48 KB)
Data publikacji: 2009-03-24 08:25:09 Redaktor: Renata Borek
Opis: sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2008
2009_Z_17.pdfZarządzenie Nr 17/09 (2009_Z_17.pdf - 22.416 KB)
Data publikacji: 2009-03-24 08:25:51 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 rok
2009_Z_18.pdfZarządzenie Nr 18/09 (2009_Z_18.pdf - 12.521 KB)
Data publikacji: 2009-03-24 08:26:48 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Wierzbka
2009_Z_19.pdfZarządzenie Nr 19/09 (2009_Z_19.pdf - 17.758 KB)
Data publikacji: 2009-03-24 08:28:17 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
2009_Z_20.pdfZarządzenie Nr 20/09 (2009_Z_20.pdf - 17.697 KB)
Data publikacji: 2009-03-24 08:29:15 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
2009_Z_21.pdfZarządzenie Nr 21/09 (2009_Z_21.pdf - 17.929 KB)
Data publikacji: 2009-03-24 08:30:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
2009_Z_22.pdfZarządzenie Nr 22/09 (2009_Z_22.pdf - 18.179 KB)
Data publikacji: 2009-03-26 09:41:22 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie reprezentowania Gminy Bogoria w stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna "Czym Chata Bogata"
2009_Z_23.pdfZarządzenie Nr 23/09 (2009_Z_23.pdf - 17.108 KB)
Data publikacji: 2009-03-26 09:42:00 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika OPS
2009_Z_24.pdfZarządzenie Nr 24/09 (2009_Z_24.pdf - 11.777 KB)
Data publikacji: 2009-03-26 09:42:40 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Wierzbka
2009_Z_25.pdfZarządzenie Nr 25/09 (2009_Z_25.pdf - 28.681 KB)
Data publikacji: 2009-03-26 09:43:40 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na:"modernizacja budynku OSP w Domaradzicach
2009_Z_26.pdfZarządzenie Nr 26/09 (2009_Z_26.pdf - 17.238 KB)
Data publikacji: 2009-04-07 13:43:45 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 rok
2009_Z_27.pdfZarządzenie Nr 27/09 (2009_Z_27.pdf - 12.114 KB)
Data publikacji: 2009-04-07 13:44:58 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie lokaty terminowej wolnych środków budżetowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
2009_Z_28.pdfZarządzenie Nr 28/09 (2009_Z_28.pdf - 11.356 KB)
Data publikacji: 2009-04-07 13:46:10 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie lokaty terminowej wolnych środków budżetowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
2009_Z_29.pdfZarządzenie Nr 29/09 (2009_Z_29.pdf - 30.171 KB)
Data publikacji: 2009-04-29 11:28:57 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "budowa nowych punktów oświetlenia drogowego..."
2009_Z_30.pdfZarządzenie Nr 30/09 (2009_Z_30.pdf - 14.211 KB)
Data publikacji: 2009-04-29 11:33:12 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie lokaty terminowej wolnych środków budżetowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2009_Z_31.pdfZarządzenie Nr 31/09 (2009_Z_31.pdf - 32.847 KB)
Data publikacji: 2009-04-29 11:33:49 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009_Z_32.pdfZarządzenie Nr 32/09 (2009_Z_32.pdf - 14.322 KB)
Data publikacji: 2009-04-29 11:34:35 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenie Nr 10/09
2009_Z_33.pdfZarządzenie Nr 33/09 (2009_Z_33.pdf - 13.972 KB)
Data publikacji: 2009-04-29 11:35:36 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bogorii"
2009_Z_34.pdfZarządzenie Nr 34/09 (2009_Z_34.pdf - 41.938 KB)
Data publikacji: 2009-04-29 11:37:02 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Bogoria
2009_Z_35.pdfZarządzenie Nr 35/09 (2009_Z_35.pdf - 20.469 KB)
Data publikacji: 2009-05-13 09:07:24 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "utwardzenie placu kostką przy budynku Urzędu Gminy w Bogorii"
2009_Z_36.pdfZarządzenie Nr 36/09 (2009_Z_36.pdf - 146.665 KB)
Data publikacji: 2009-05-13 09:08:39 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07.06.2009 r.
2009_Z_37.pdfZarządzenie Nr 37/09 (2009_Z_37.pdf - 116.549 KB)
Data publikacji: 2009-05-13 13:25:48 Redaktor: Renata Borek
Opis: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Bogorii regulaminu okresowej oceny pracowników
2009_Z_38.pdfZarządzenia Nr 38/09 (2009_Z_38.pdf - 95.895 KB)
Data publikacji: 2009-05-13 13:26:34 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
2009_Z_39.pdfZarządzenie Nr 39/09 (2009_Z_39.pdf - 62.901 KB)
Data publikacji: 2009-05-13 13:27:59 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległuch UG w Bogorii
2009_Z_40.pdfZarządzenie Nr 40/09 (2009_Z_40.pdf - 74.641 KB)
Data publikacji: 2009-05-13 13:29:27 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tą służbę w UG w Bogorii
2009_Z_41.pdfZarządzenie Nr 41/09 (2009_Z_41.pdf - 28.002 KB)
Data publikacji: 2009-05-20 10:17:38 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009_Z_42.pdfZarządzenie Nr 42/09 (2009_Z_42.pdf - 21.279 KB)
Data publikacji: 2009-05-20 10:18:57 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn "wykonanie systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego w UG w Bogorii
2009_Z_43.pdfZarządzenie Nr 43/09 (2009_Z_43.pdf - 254.806 KB)
Data publikacji: 2009-05-27 10:00:04 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009_Z_44.pdfZarządzenie Nr 44/09 (2009_Z_44.pdf - 49.544 KB)
Data publikacji: 2009-06-10 10:42:39 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
2009_Z_45.pdfZarządzenie Nr 45/09 (2009_Z_45.pdf - 431.291 KB)
Data publikacji: 2009-06-10 10:44:27 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Dostawa oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Urzędu Gminy w Bogorii"
2009_Z_46.pdfZarządzenie Nr 46/09 (2009_Z_46.pdf - 16.403 KB)
Data publikacji: 2009-07-02 10:23:38 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego zadania pn. "Przebudowa i modernizacja Gminnego Domu Kultury w Bogorii"
2009_Z_47.pdfZarządzenie Nr 47/09 (2009_Z_47.pdf - 13.189 KB)
Data publikacji: 2009-07-02 10:24:40 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego zadania pn."budowa ulicy Kolejowej w Bogorii"
2009_Z_48.pdfZarządzenie Nr 48/09 (2009_Z_48.pdf - 18.553 KB)
Data publikacji: 2009-07-02 10:41:39 Redaktor: Renata Borek
Opis: wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych
2009_Z_49.pdfZarządzenie Nr 49/09 (2009_Z_49.pdf - 13.059 KB)
Data publikacji: 2009-07-02 10:43:08 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 39/09 dotyczącego maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych
2009_Z_50.pdfZarządzenie Nr 50/09 (2009_Z_50.pdf - 14.236 KB)
Data publikacji: 2009-07-02 10:44:34 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "przebudowa drogi gminnej Nr 000326T Wysoki Duże - Wysoki Małe - Witowice"
2009_Z_51.pdfZarządzenie Nr 51/09 (2009_Z_51.pdf - 16.333 KB)
Data publikacji: 2009-07-02 10:46:51 Redaktor: Renata Borek
Opis: powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "budowa nowych punktów oświetlenia drogowego polegająca na zabudowie dodatkowych słupów i opraw oświetlenia drogowego na terenie gminy Bogoria."
2009_Z_52.pdfZarządzenie Nr 52/09 (2009_Z_52.pdf - 305.467 KB)
Data publikacji: 2009-07-22 08:12:43 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "odnowa nawierzchni dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi"
2009_Z_53.pdfZarządzenie Nr 53/09 (2009_Z_53.pdf - 14.328 KB)
Data publikacji: 2009-07-22 08:14:27 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "remont budynku oczyszczalni ścieków w Bogorii"
2009_Z_54.pdfZarządzenie Nr 54/09 (2009_Z_54.pdf - 419.615 KB)
Data publikacji: 2009-07-22 08:18:14 Redaktor: Renata Borek
Opis: powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Budowę zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - Gmina Bogoria"
2009_Z_55.pdfZarządzenie Nr 55/09 (2009_Z_55.pdf - 14.772 KB)
Data publikacji: 2009-08-12 09:27:05 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "odnowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Bogoria w 2009 r."
2009_Z_56.pdfZarządzenie Nr 56/09 (2009_Z_56.pdf - 13.991 KB)
Data publikacji: 2009-08-12 09:28:12 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Modernizacja budynku OSP w Domaradzicach"
2009_Z_57.pdfZarządzenie Nr 57/09 (2009_Z_57.pdf - 61.157 KB)
Data publikacji: 2009-08-26 12:12:41 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009_Z_58.pdfZarządzenie Nr 58/09 (2009_Z_58.pdf - 14.636 KB)
Data publikacji: 2009-08-26 12:14:22 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Budowa budynku usługowego jadłodajni ogólnodostępnej w Bogorii II etap"
2009_Z_59.pdfZarządzenie Nr 59/09 (2009_Z_59.pdf - 28.797 KB)
Data publikacji: 2009-08-26 12:15:43 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na: "Wykonanie elewacji z dociepleniem Publicznej Szkoły Podstawowej"
2009_Z_60.pdfZarządzenie Nr 60/09 (2009_Z_60.pdf - 16.694 KB)
Data publikacji: 2009-08-26 12:16:56 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2009_Z_61.pdfZarządzenie Nr 61/09 (2009_Z_61.pdf - 23.01 KB)
Data publikacji: 2009-08-26 12:18:07 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania likwidatora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogorii oraz opracowania harmonogramu realizacji likwidacji
2009_Z_62.pdfZarządzenie Nr 62/09 (2009_Z_62.pdf - 27.104 KB)
Data publikacji: 2009-08-26 12:19:25 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na "Wykonanie remontu pompowni wody w Kiełczynie"
2009_Z_63.pdfZarządzenie Nr 63/09 (2009_Z_63.pdf - 16.366 KB)
Data publikacji: 2009-08-26 12:20:54 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2009_Z_64.pdfZarządzenie Nr 64/09 (2009_Z_64.pdf - 26.748 KB)
Data publikacji: 2009-08-26 12:22:35 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Odnowa nawierzchni drogi gminnej nr 000330T Pełczyce Górne - Pełczyce zniszczonej podczas powodzi"
2009_Z_65.pdfZarządzenie Nr 65/09 (2009_Z_65.pdf - 26.766 KB)
Data publikacji: 2009-08-26 12:24:45 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych z terenu Gminy Bogoria"
2009_Z_66.pdfZarządzenie Nr 66/09 (2009_Z_66.pdf - 33.887 KB)
Data publikacji: 2009-08-26 12:25:25 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
2009_Z_67.pdfZarządzenie Nr 67/09 (2009_Z_67.pdf - 21.44 KB)
Data publikacji: 2009-08-26 12:26:17 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009_Z_68.pdfZarządzenie Nr 68/09 (2009_Z_68.pdf - 13.363 KB)
Data publikacji: 2009-09-10 13:49:21 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Budowa ulicy Kolejowej w Bogorii"
2009_Z_69.pdfZarządzenie Nr 69/09 (2009_Z_69.pdf - 27.386 KB)
Data publikacji: 2009-09-10 13:50:20 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009_Z_70.pdfZarządzenie Nr 70/09 (2009_Z_70.pdf - 29.591 KB)
Data publikacji: 2009-09-10 14:06:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na: "Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Jurkowicach"
2009_Z_71.pdfZarządzenie Nr 71/09 (2009_Z_71.pdf - 29.607 KB)
Data publikacji: 2009-09-24 13:14:31 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na "Odnowa nawierzchni drogi gminnej nr 000330T Pełczyce Górne - Pełczyce zniszczonej podczas powodzi - II etap"
2009_Z_72.pdfZarządzenie Nr 72/09 (2009_Z_72.pdf - 27.382 KB)
Data publikacji: 2009-09-24 13:15:08 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009_Z_73.pdfZarządzenie Nr 73/09 (2009_Z_73.pdf - 24.658 KB)
Data publikacji: 2009-09-24 13:15:48 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009_Z_74.pdfZarządzenie Nr 74/09 (2009_Z_74.pdf - 16.423 KB)
Data publikacji: 2009-09-24 13:17:21 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 39/09
2009_Z_75.pdfZarządzenie Nr 75/09 (2009_Z_75.pdf - 29.452 KB)
Data publikacji: 2009-09-24 13:18:43 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na "dostawa wraz z montażem foteli kinowych do sali widowiskowej GOK w Bogorii"
2009_Z_76.pdfZarządzenie Nr 76/09 (2009_Z_76.pdf - 30.235 KB)
Data publikacji: 2009-09-30 14:54:25 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009_Z_78.pdfZarządzenie Nr 78/09 (2009_Z_78.pdf - 29.669 KB)
Data publikacji: 2009-09-30 15:03:31 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofertu na:"przebudowa i remont urządzeń sportowych oraz elementów zagospodarowania terenu PSP w Bogorii"
2009_Z_79.pdfZarządzenie Nr 79/09 (2009_Z_79.pdf - 29.205 KB)
Data publikacji: 2009-09-30 15:05:09 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na:"wykonanie odnowy nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łagówka"
2009_Z_80.pdfZarządzenie Nr 80/09 (2009_Z_80.pdf - 15.728 KB)
Data publikacji: 2009-10-02 08:41:40 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn."Przebudowa i modernizacja Gminnego Domu Kultury w Bogorii ..."
2009_Z_77.pdfZarządzenie Nr 77/09 (2009_Z_77.pdf - 54.18 KB)
Data publikacji: 2009-10-13 10:37:24 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w Zakładowym Plani Kont dla budżetu Gminy, Urzędu Gminy i funduszy celowych
2009_Z_81.pdfZarządzenie Nr 81/09 (2009_Z_81.pdf - 31.433 KB)
Data publikacji: 2009-10-13 10:41:12 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
2009_Z_82.pdfZarządzenie Nr 82/09 (2009_Z_82.pdf - 13.962 KB)
Data publikacji: 2009-10-14 14:44:03 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie upoważnienia do wystawiania faktur
2009_Z_83.pdfZarządzenia Nr 83/09 (2009_Z_83.pdf - 16.518 KB)
Data publikacji: 2009-10-14 14:45:17 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji na koniec roku obrachunkowego 2009
2009_Z_84.pdfZarządzenie Nr 84/09 (2009_Z_84.pdf - 15.074 KB)
Data publikacji: 2009-10-14 14:46:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Wykonanie elewacji z dociepleniem Publicznej Szkoły Podstawowej w Jurkowicach".
2009_Z_85.pdfZarządzenie Nr 85/09 (2009_Z_85.pdf - 40.891 KB)
Data publikacji: 2009-10-19 14:08:21 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009_Z_86.pdfZarządzenie Nr 86/09 (2009_Z_86.pdf - 18.882 KB)
Data publikacji: 2009-10-19 14:08:59 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009_Z_87.pdfZarządzenie Nr 87/09 (2009_Z_87.pdf - 23.27 KB)
Data publikacji: 2009-10-19 14:09:42 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek
2009_Z_88.pdfZarządzenie Nr 88/09 (2009_Z_88.pdf - 28.672 KB)
Data publikacji: 2009-10-19 14:11:03 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na: "przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cebrze wraz z zagospodarowaniem terenu"
2009_Z_89.pdfZarządzenie Nr 89/09 (2009_Z_89.pdf - 17.71 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:44:29 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009_Z_90.pdfZarządzenie Nr 90/09 (2009_Z_90.pdf - 29.39 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:46:20 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na:"przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Bogoria Nr 0713T Haliszka - Grzybów - Szczeglice i Nr 0779T Grzybów - Gorzków - Niedźwiedź"
2009_Z_91.pdfZarządzenie Nr 91/09 (2009_Z_91.pdf - 18.601 KB)
Data publikacji: 2009-11-09 13:34:53 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009_Z_92.pdfZarządzenie Nr 92/09 (2009_Z_92.pdf - 20.783 KB)
Data publikacji: 2009-11-09 13:35:29 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009_Z_93.pdfZarządzenie Nr 93/09 (2009_Z_93.pdf - 643.015 KB)
Data publikacji: 2009-11-17 12:12:05 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu gminy na 2010 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego
2009_Z_94.pdfZarządzenie Nr 94/09 (2009_Z_94.pdf - 36.591 KB)
Data publikacji: 2009-11-27 08:58:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r.
2009_Z_95.pdfZarządzenie Nr 95/09 (2009_Z_95.pdf - 103.556 KB)
Data publikacji: 2009-11-27 08:59:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji przedmiotowej i celowej z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury
2009_Z_96.pdfZarządzenie Nr 96/09 (2009_Z_96.pdf - 15.332 KB)
Data publikacji: 2009-11-27 09:01:03 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Odnowa nawierzchni drogi gminnej Nr 000350T Pełczyce Górne - Pełczyce zniszczonej podczas powodzi - I etap"
2009_Z_97.pdfZarządzenie Nr 97/09 (2009_Z_97.pdf - 14.836 KB)
Data publikacji: 2009-11-27 09:01:53 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania
2009_Z_98.pdfZarządzenie Nr 98/09 (2009_Z_98.pdf - 13.843 KB)
Data publikacji: 2009-11-27 09:03:08 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołanie Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Odnowa nawierzchni drogi gminnej 000330T Pełczyce Górne - Pełczyce"
2009_Z_99.pdfZarządzenie Nr 99/09 (2009_Z_99.pdf - 29.691 KB)
Data publikacji: 2009-11-27 09:04:52 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: przebudowa i remont urządzeń sportowych oraz elementów zagospodarowania terenu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogorii
2009_Z_100.pdfZarządzenie Nr 100/09 (2009_Z_100.pdf - 35.684 KB)
Data publikacji: 2009-12-02 14:26:49 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009_Z_101.pdfZarządzenie Nr 101/09 (2009_Z_101.pdf - 29.562 KB)
Data publikacji: 2009-12-02 15:03:53 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami w miejscowościach Bogoria, Kiełczyna, Gorzków, Wola Kiełczyńska"
2009_Z_102.pdfZarządzenie Nr 102/09 (2009_Z_102.pdf - 14.368 KB)
Data publikacji: 2009-12-02 15:15:39 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Odnowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łagówka"
2009_Z_103.pdfZarządzenie Nr 103/09 (2009_Z_103.pdf - 21.384 KB)
Data publikacji: 2009-12-10 11:02:44 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009_Z_104.pdfZarządzenie Nr 104/09 (2009_Z_104.pdf - 29.666 KB)
Data publikacji: 2009-12-10 11:04:54 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na: "Kompleksową obsługę bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych podległych Gminie Bogoria w okresie od 1.01.2010-31.12.2012 r.
2009_Z_105.pdfZarządzenie Nr 105/09 (2009_Z_105.pdf - 28.676 KB)
Data publikacji: 2009-12-10 11:06:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na: "Budowa drogi gminnej nr 000350T Pułaczów - Niemirów"
2009_Z_106.pdfZarządzenie Nr 106/09 (2009_Z_106.pdf - 34.598 KB)
Data publikacji: 2010-01-11 12:54:49 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009_Z_107.pdfZarządzenie Nr 107/09 (2009_Z_107.pdf - 28.599 KB)
Data publikacji: 2010-01-11 12:56:10 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na "Zakup samochodu osobowego dla Gminy Bogoria"
2009_Z_108.pdfZarządzenie Nr 108/09 (2009_Z_108.pdf - 32.773 KB)
Data publikacji: 2010-01-11 12:56:59 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009_Z_109.pdfZarządzenie Nr 109/09 (2009_Z_109.pdf - 16.969 KB)
Data publikacji: 2010-01-12 10:37:09 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy i urzędu gminy
2009_Z_110.pdfZarządzenie Nr 110/09 (2009_Z_110.pdf - 28.15 KB)
Data publikacji: 2010-01-12 10:38:53 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na: "Kompleksowa obsługa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych podległych gminie Bogoria w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2013"
2009_Z_111.pdfZarządzenie Nr 111/09 (2009_Z_111.pdf - 14.398 KB)
Data publikacji: 2010-01-12 10:40:41 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika OPS do realizacji projektu pn. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria"
2009_Z_112.pdfZarządzenie Nr 112/09 (2009_Z_112.pdf - 27.312 KB)
Data publikacji: 2010-01-12 10:42:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na "Zakup samochodu służbowego dla Gminy Bogoria"
2009_Z_113.pdfZarządzenie Nr 113/09 (2009_Z_113.pdf - 27.012 KB)
Data publikacji: 2010-01-12 10:43:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na: "budowa drogi gminnej Nr 000324T Wysoki Średnie - Szczeglice"
2009_Z_114.pdfZarządzenie Nr 114/09 (2009_Z_114.pdf - 19.928 KB)
Data publikacji: 2010-01-12 10:44:15 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009_Z_115.pdfZarządzenie Nr 115/09 (2009_Z_115.pdf - 146.027 KB)
Data publikacji: 2010-01-13 12:46:27 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zasad ewidencji podatków w Urzędzie Gminy

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2983
Utworzył: Renata Borek, data utworzenia: 2010-01-13 12:46:27
Opublikował: Renata Borek, data publikacji: 2010-01-13 12:46:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl