Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Działalność MRG
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Sprawy obywatelskie
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki, wypis/wyrys z MPZP
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Publiczne Przedszkole w Bogorii
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
2009 rokDo druku
uchwały
Uchwały z dnia 29 października 2009 r.
Uchwały z dnia 25 listopada 2009 r.
Uchwały z dnia 30 grudnia 2009 r.
Uchwały z dnia 6 marca 2009 r.
Uchwały z dnia 31 marca 2009 r.
uchwały z dnia 28 kwietnia 2009 r.
Uchwały z dnia 19 maja 2009 r.
Uchwały z dnia 3 czerwca 2009 r.
Uchwały z dnia 26 czerwca 2009 r.
Uchwały z dnia 29 lipca 2009 r.
Uchwały z dnia 17 września 2009 r.

Załączone pliki
2009_U_171.pdfUchwała Nr XXVIII/171/09 (2009_U_171.pdf - 103.009 KB)
Data publikacji: 2009-02-04 11:09:52 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok
2009_U_172.pdfUchwała Nr XXVIII/172/09 (2009_U_172.pdf - 117.371 KB)
Data publikacji: 2009-02-04 11:11:00 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2008 rok
2009_U_173.pdfUchwała Nr XXVIII/173/09 (2009_U_173.pdf - 126.282 KB)
Data publikacji: 2009-02-04 11:12:04 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2009_U_174.pdfUchwała Nr XXVIII/174/09 (2009_U_174.pdf - 215.599 KB)
Data publikacji: 2009-02-04 11:12:54 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r.
2009_U_175.pdfUchwała Nr XXVIII/175/09 (2009_U_175.pdf - 88.243 KB)
Data publikacji: 2009-02-04 11:14:26 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przyjęcia na 2009 r. programu współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2009_U_176.pdfUchwała Nr XXVIII/176/09 (2009_U_176.pdf - 55.626 KB)
Data publikacji: 2009-02-04 11:15:18 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Bogoria
2009_U_177.pdfUchwała Nr XXVIII/177/09 (2009_U_177.pdf - 68.294 KB)
Data publikacji: 2009-02-04 11:16:02 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Bogorii na 2009 r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3122
Utworzył: Barbara Malec, data utworzenia: 2011-06-30 14:53:03
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-06-30 14:53:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl