Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
zabytkiDo druku
określenie zasad udzielenia dotacji od 2012 roku uchwały są publikowane w zakładce - "Zbiór aktów prawa miejscowego"

Załączone pliki
2008_U_139.pdfUchwała Nr XXIII/139/08 (2008_U_139.pdf - 153.541 KB)
Data publikacji: 2008-09-03 12:10:28 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009_U_224.PDFUchwała Nr XXXV/224/09 (2009_U_224.PDF - 67.962 KB)
Data publikacji: 2009-08-10 10:05:51 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2009 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria.
2010_U_298.pdfUchwała Nr XLIII/298/10 (2010_U_298.pdf - 93.202 KB)
Data publikacji: 2010-05-05 12:59:30 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizację w roku 2010 prac konserwatorskich, reatauratorskich lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Bogoria
2010_U_299.pdfUchwała Nr XLIII/299/10 (2010_U_299.pdf - 92.122 KB)
Data publikacji: 2010-05-05 13:01:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizację w roku 2010 prac konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria
2011_U_86.pdfUchwała Nr X/86/2011 (2011_U_86.pdf - 440.071 KB)
Data publikacji: 2011-10-05 09:42:31 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizację w roku 2011 prac konserwatorskich ... przy zabytku...
2011_U_87.pdfUchwała Nr X/87/2011 (2011_U_87.pdf - 434.839 KB)
Data publikacji: 2011-10-05 09:43:49 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2011 prac konserwatorskich ... przy zabytku...

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4390
Utworzył: Renata Borek, data utworzenia: 2012-12-14 13:23:47
Opublikował: Renata Borek, data publikacji: 2012-12-14 13:24:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl