Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Działalność MRG
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Sprawy obywatelskie
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki, wypis/wyrys z MPZP
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Publiczne Przedszkole w Bogorii
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Uchwały z dnia 17 września 2009 r.Do druku
Sesja XXXVI

Załączone pliki
2009_U_225.pdfUchwała Nr XXXVI/225/09 (2009_U_225.pdf - 1216.134 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:17:40 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bogoria na lata 2009-2020
2009_U_226.pdfUchwała Nr XXXVI/226/09 (2009_U_226.pdf - 2009.549 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:20:09 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bogoria na lata 2009-2020
2009_U_227.pdfUchwała Nr XXXVI/227/09 (2009_U_227.pdf - 411.476 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:21:24 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Szczeglice
2009_U_228.pdfUchwała Nr XXXVI/228/09 (2009_U_228.pdf - 355.154 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:22:28 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Przyborowice
2009_U_229.pdfUchwała Nr XXXVI/229/09 (2009_U_229.pdf - 2797.458 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:25:22 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Kiełczyna
2009_U_230.pdfUchwała Nr XXXVI/230/09 (2009_U_230.pdf - 410.876 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:28:42 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wysoki Średnie
2009_U_231.pdfUchwała Nr XXXVI/231/09 (2009_U_231.pdf - 474.788 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:29:38 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Niedźwiedź
2009_U_232.pdfUchwała Nr XXXVI/232/09 (2009_U_232.pdf - 405.179 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:30:36 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Grzybów
2009_U_233.pdfUchwała Nr XXXVI/233/09 (2009_U_233.pdf - 747.679 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:31:50 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zatwierdzenia aktualizacji planu odnowy miejscowości Jurkowice
2009_U_234.pdfUchwała Nr XXXVI/234/09 (2009_U_234.pdf - 3203.133 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:34:49 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zatwierdzenia aktualizacji planu odnowy miejscowości Bogoria
2009_U_235.PDFUchwała Nr XXXVI/235/09 (2009_U_235.PDF - 86.473 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:35:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009_U_235_Zal.pdfzałączniki (2009_U_235_Zal.pdf - 149.263 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:36:14 Redaktor: Renata Borek
Opis: do Uchwały Nr XXXVI/235/09
2009_U_236.pdfUchwała Nr XXXVI/236/09 (2009_U_236.pdf - 67.442 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:37:36 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zabezpieczenia środków za zadania inwestycyjne, które będzie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
zal_1_U_237.pdfZałącznik Nr 1 (zal_1_U_237.pdf - 2777.694 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:41:14 Redaktor: Renata Borek
Opis: do uchwały Nr XXXVI/237/09
Zal_2_U_237.pdfZałącznik Nr 2 (Zal_2_U_237.pdf - 1584.28 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:42:48 Redaktor: Renata Borek
Opis: do Uchwały Nr XXXVI/237/09
2009_U_238.pdfUchwała Nr XXXVI/238/09 (2009_U_238.pdf - 351.003 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:44:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bogoria
2009_U_237.pdfUchwała Nr XXXVI/237/09 (2009_U_237.pdf - 95.758 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:48:27 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2009_U_239.pdfUchwała Nr XXXVI/239/09 (2009_U_239.pdf - 21.224 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:49:41 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych
2009_U_240.pdfUchwała Nr XXXVI/240/09 (2009_U_240.pdf - 54.35 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:50:30 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej
2009_U_241.pdfUchwała Nr XXXVI/241/09 (2009_U_241.pdf - 55.602 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:51:19 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
2009_U_242.PDFUchwała Nr XXXVI/242/09 (2009_U_242.PDF - 63.499 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:52:12 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Bogoria
2009_U_243.pdfUchwała Nr XXXVI/243/09 (2009_U_243.pdf - 59.836 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:53:09 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości w drodze licytacji
2009_U_244.pdfUchwała Nr XXXVI/244/09 (2009_U_244.pdf - 60.888 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:54:38 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zabezpieczenia środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, który będzie realizowany przez Powiat Staszowski w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1355
Utworzył: Barbara Malec, data utworzenia: 2012-09-28 14:26:48
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2012-09-28 14:26:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl