Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Publiczne Przedszkole w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Uchwały z dnia 29 października 2009 r.Do druku
Sesja XXXVII

Załączone pliki
2009_U_245.pdfUchwała Nr XXXVII/245/09 (2009_U_245.pdf - 56.523 KB)
Data publikacji: 2009-11-04 13:31:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Bogoria
2009_aktualiz_LPR.pdfZałącznik Nr 1 (2009_aktualiz_LPR.pdf - 7588.589 KB)
Data publikacji: 2009-11-04 13:40:00 Redaktor: Renata Borek
Opis: Zaktualizowany Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Bogoria
2009_U_246.pdfUchwała Nr XXXVII/246/09 (2009_U_246.pdf - 56.893 KB)
Data publikacji: 2009-11-04 13:40:47 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2009_U_247.pdfUchwała Nr XXXVII/247/09 (2009_U_247.pdf - 59.774 KB)
Data publikacji: 2009-11-04 13:41:56 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXI/205/09 z dnia 28.04.2009 o udzieleniu pomocy finansowej
2009_U_248.PDFUchwała Nr XXXVII/248/09 (2009_U_248.PDF - 91.591 KB)
Data publikacji: 2009-11-04 13:42:55 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009_Zal_U_248.pdfZałączniki (2009_Zal_U_248.pdf - 181.247 KB)
Data publikacji: 2009-11-04 13:43:32 Redaktor: Renata Borek
Opis: do uchwały Nr XXXVII/248/09
2009_U_249.pdfUchwała Nr XXXVII/249/09 (2009_U_249.pdf - 84.986 KB)
Data publikacji: 2009-11-04 14:07:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie określenia właściwej do rozliczenia części budżetu oraz stanu wyposażenia w majątek nowotworzonego zakładu budżetowego pn. "Jadłodajnia Gminna w Bogorii"
2009_U_250.PDFUchwała Nr XXXVII/250 (2009_U_250.PDF - 67.317 KB)
Data publikacji: 2009-11-04 14:08:09 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości ciekłych
2009_U_251.pdfUchwała Nr XXXVII/251/09 (2009_U_251.pdf - 81.252 KB)
Data publikacji: 2009-11-04 14:08:51 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
2009_U_252.pdfUchwała Nr XXXVII/252/09 (2009_U_252.pdf - 69.463 KB)
Data publikacji: 2009-11-04 14:09:36 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
2009_U_253.pdfUchwała Nr XXXVII/253/09 (2009_U_253.pdf - 282.886 KB)
Data publikacji: 2009-11-04 14:10:38 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Zimnowoda na lata 2009-2015

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1013
Utworzył: Barbara Malec, data utworzenia: 2012-11-09 14:47:00
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2012-11-09 14:47:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl