Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Publiczne Przedszkole w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Budżet GminyDo druku
2010 rok

Załączone pliki
2010_U_275.pdfUchwała Nr XL/275/10 (2010_U_275.pdf - 391.208 KB)
Data publikacji: 2010-02-04 13:20:18 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010_U_284.pdfUchwała Nr XLI/284/10 (2010_U_284.pdf - 55.324 KB)
Data publikacji: 2010-03-03 14:40:47 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie szczególowości uchwalania budżetu Gminy Bogoria
2010_U_285.pdfUchwała Nr XLI/285/10 (2010_U_285.pdf - 244.237 KB)
Data publikacji: 2010-03-03 14:42:15 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XL/275/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku
2010_U_288.pdfUchwała Nr XLI/288/10 (2010_U_288.pdf - 187.638 KB)
Data publikacji: 2010-03-03 15:07:43 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010_Z_5.pdfZarządzenie Nr 5/10 (2010_Z_5.pdf - 13.891 KB)
Data publikacji: 2010-03-03 12:12:26 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
uchwala 20_2010.docOpinia RIO (uchwala 20_2010.doc - 728.576 KB)
Data publikacji: 2010-04-06 08:30:08 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: W sprawie możliwości spłaty kredytu
uchwala 12_2010.docOpinia RIO (uchwala 12_2010.doc - 576.512 KB)
Data publikacji: 2010-04-06 08:33:44 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: W sprawie sfinansowania deficytu
2010_Z_9.pdfZarządzenie Nr 9/10 (2010_Z_9.pdf - 14.207 KB)
Data publikacji: 2010-03-24 10:58:38 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010_U_291.pdfUchwała Nr XLII/291/10 (2010_U_291.pdf - 185.118 KB)
Data publikacji: 2010-03-24 13:07:35 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010_Z_11.pdfZarządzenie Nr 11/10 (2010_Z_11.pdf - 278.258 KB)
Data publikacji: 2010-03-24 11:02:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie lokaty terminowej wolnych środków budżetowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
2010_Z_12.pdfZarządzenie Nr 12/10 (2010_Z_12.pdf - 23.366 KB)
Data publikacji: 2010-03-29 09:26:57 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010_U_292.pdfUchwała Nr XLII/292/10 (2010_U_292.pdf - 234.963 KB)
Data publikacji: 2010-03-24 13:08:41 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
uchwala.docOpinia RIO (uchwala.doc - 947.712 KB)
Data publikacji: 2010-04-16 08:31:02 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: O sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy
2010_Z_19.pdfZarządzenie Nr 19/10 (2010_Z_19.pdf - 233.989 KB)
Data publikacji: 2010-04-07 15:09:12 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010_Z_21.pdfZarządzenie Nr 21/10 (2010_Z_21.pdf - 543.232 KB)
Data publikacji: 2010-04-13 09:34:15 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zasad zakupu i rozliczania materiałów przeznaczonych do jednorazowego i załkowitego zużycia
2010_Z_23.pdfZarządzenie Nr 23/10 (2010_Z_23.pdf - 229.589 KB)
Data publikacji: 2010-05-06 11:13:10 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010_U_296.pdfUchwała Nr XLIII/296/10 (2010_U_296.pdf - 150.113 KB)
Data publikacji: 2010-05-05 12:56:55 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010_U_297.pdfUchwała Nr XLIII/297/10 (2010_U_297.pdf - 290.66 KB)
Data publikacji: 2010-05-05 12:57:46 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
2010_U_298.pdfUchwała Nr XLIII/298/10 (2010_U_298.pdf - 93.202 KB)
Data publikacji: 2010-05-05 12:59:30 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizację w roku 2010 prac konserwatorskich, reatauratorskich lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Bogoria
2010_U_299.pdfUchwała Nr XLIII/299/10 (2010_U_299.pdf - 92.122 KB)
Data publikacji: 2010-05-05 13:01:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizację w roku 2010 prac konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria
2010_U_300.pdfUchwała Nr XLIII/300/10 (2010_U_300.pdf - 354.747 KB)
Data publikacji: 2010-05-05 13:02:40 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
2010_U_303.pdfUchwała Nr XLIII/303/10 (2010_U_303.pdf - 312.442 KB)
Data publikacji: 2010-05-05 13:05:22 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian do Uchwały Nr XL/276/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2010_Z_28.pdfZarządzenie Nr 28/10 (2010_Z_28.pdf - 312.989 KB)
Data publikacji: 2010-05-06 11:29:12 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010_Z_31.pdfZarządzenie Nr 31/10 (2010_Z_31.pdf - 23.662 KB)
Data publikacji: 2010-05-24 11:20:47 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010_Z_34.pdfZarządzenie Nr 34/10 (2010_Z_34.pdf - 248.218 KB)
Data publikacji: 2010-06-02 10:19:39 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010_U_304.pdfUchwała Nr XLIV/304/10 (2010_U_304.pdf - 145.888 KB)
Data publikacji: 2010-06-02 13:03:44 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010_U_305.pdfUchwała Nr XLIV/305/10 (2010_U_305.pdf - 137.665 KB)
Data publikacji: 2010-06-02 13:06:00 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Jurkowicach
2010_U_306.pdfUchwała Nr XLIV/306/10 (2010_U_306.pdf - 171.507 KB)
Data publikacji: 2010-06-02 13:08:15 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami w miejscowościach Bogoria, Kiełczyna, Gorzków, Wola Kiełczyńska"
2010_U_307.pdfUchwała Nr XLIV/307/10 (2010_U_307.pdf - 163.401 KB)
Data publikacji: 2010-06-02 13:09:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2010_U_308.pdfUchwała Nr XLIV/308/10 (2010_U_308.pdf - 162.007 KB)
Data publikacji: 2010-06-02 13:09:59 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2010_Z_40.pdfZarządzenie Nr 40/10 (2010_Z_40.pdf - 447.508 KB)
Data publikacji: 2010-06-18 13:29:46 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010_Z_44.pdfZarządzenie Ne 44/10 (2010_Z_44.pdf - 13.35 KB)
Data publikacji: 2010-07-06 11:35:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010_Z_46.pdfZarządzenie Nr 46/10 (2010_Z_46.pdf - 25.475 KB)
Data publikacji: 2010-07-06 11:37:07 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie xmisn budżetu gminy na 2010 rok
Rb-28_IIkw2010.pdfRb-28 za II kw 2010 (Rb-28_IIkw2010.pdf - 1337.949 KB)
Data publikacji: 2010-08-11 10:51:21 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Rb-28 za II kw 2010
RB-27_IIkw2010.pdfRb-27 za II kw 2010 (RB-27_IIkw2010.pdf - 769.779 KB)
Data publikacji: 2010-08-11 10:52:46 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Rb-27 za II kw 2010
RBN_IIkw2010.pdfRBN za II kw 2010 (RBN_IIkw2010.pdf - 298.206 KB)
Data publikacji: 2010-08-11 10:53:56 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: RBN za II kw 2010
RBZ_IIkw2010.pdfRBZ za II kw 2010 (RBZ_IIkw2010.pdf - 300.998 KB)
Data publikacji: 2010-08-11 10:56:45 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: RBZ za II kw 2010
Rb_NDS_IIkw2010.pdfRB-NDS za II kw 2010 (Rb_NDS_IIkw2010.pdf - 189.296 KB)
Data publikacji: 2010-08-11 10:58:29 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: RB-NDS za II kw 2010
skanowanie0003.pdfUchwała RIO 77/2010 (skanowanie0003.pdf - 2450.601 KB)
Data publikacji: 2010-09-15 08:24:31 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 9 IX 2010 w sprawie opinii o informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Bogoria z a I półrocze
2010_Z_48.pdfZarządzenie Nr 48/10 (2010_Z_48.pdf - 558.73 KB)
Data publikacji: 2010-07-30 11:06:58 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
2010_Z_49.pdfZarządzenie Nr 49/10 (2010_Z_49.pdf - 542.713 KB)
Data publikacji: 2010-07-30 11:07:51 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010_U_313.pdfUchwała Nr XLV/313/10 (2010_U_313.pdf - 152.768 KB)
Data publikacji: 2010-07-30 14:38:10 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010_U_314.pdfUchwała Nr XLV/314/10 (2010_U_314.pdf - 260.491 KB)
Data publikacji: 2010-07-30 14:40:18 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
2010_U_315.pdfUchwała Nr XLV/315/10 (2010_U_315.pdf - 83.057 KB)
Data publikacji: 2010-07-30 14:41:39 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
2010_Z_54.pdfZarządzenie Nr 54/10 (2010_Z_54.pdf - 547.558 KB)
Data publikacji: 2010-08-27 08:32:14 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010_Z_58.pdfZarządzenie Nr 58/10 (2010_Z_58.pdf - 580.8 KB)
Data publikacji: 2010-08-27 08:49:20 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.
2010_Z_59.pdfZarządzenie Nr 59/10 (2010_Z_59.pdf - 701.121 KB)
Data publikacji: 2010-08-27 08:50:43 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków trwałych drogą spisu z natury
2010_Z_60.pdfZarządzenie Nr 60/10 (2010_Z_60.pdf - 251.606 KB)
Data publikacji: 2010-08-27 08:51:32 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010_U_318.pdfUchwała Nr XLVI/318/10 (2010_U_318.pdf - 154.104 KB)
Data publikacji: 2010-09-02 11:38:47 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.
2010_U_319.pdfUchwała Nr XLVI/319/10 (2010_U_319.pdf - 89.761 KB)
Data publikacji: 2010-09-02 11:42:18 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzialania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bogoria i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczania pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010_U_320.pdfUchwała Nr XLVI/320/10 (2010_U_320.pdf - 66.321 KB)
Data publikacji: 2010-09-02 11:43:37 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w Uchwale Nr XLV/315/10 w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu
2010_Z_62.pdfZarządzenie Nr 62/10 (2010_Z_62.pdf - 263.173 KB)
Data publikacji: 2010-09-07 08:40:34 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010_Z_66.pdfZarządzenie 66/10 (2010_Z_66.pdf - 500.169 KB)
Data publikacji: 2010-09-07 11:32:12 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
Uchwała nr 81.pdfOpinia RIO (Uchwała nr 81.pdf - 2113.427 KB)
Data publikacji: 2010-09-17 13:15:44 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała Nr 81 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 14 IX 2010 w sprawie możliwości spłaty pożyczki długoterminowej przez Gminę Bogoria
Rb-27S_IIIkw2010.pdfRb-27 za III kw 2010 (Rb-27S_IIIkw2010.pdf - 804.712 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 14:21:07 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Rb-27 za III kw 2010
Rb-28S_IIIkw2010.pdfRb-28 za III kw 2010 (Rb-28S_IIIkw2010.pdf - 1379.719 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 14:25:02 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprwozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za III kw 2010
Rb-N_IIIkw2010.pdfRBN za III kw 2010 (Rb-N_IIIkw2010.pdf - 297.891 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 14:27:26 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2010
Rb-Z_IIIkw2010.pdfRBZ za III kw 2010 (Rb-Z_IIIkw2010.pdf - 300.939 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 14:29:00 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie ostanie zobowiązań za III kw 2010
Rb-NDS_IIIkw2010.pdfRB-NDS za II kw 2010 (Rb-NDS_IIIkw2010.pdf - 189.839 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 14:30:30 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kw 2010
2010_Z_78.pdfZarządzenie Nr 78/10 (2010_Z_78.pdf - 168.537 KB)
Data publikacji: 2010-09-21 14:44:03 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010_Z_79.pdfZarządzenie Nr 79/10 (2010_Z_79.pdf - 409.745 KB)
Data publikacji: 2010-09-21 14:44:54 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.
2010_Z_81.pdfZarządzenie Nr 81/10 (2010_Z_81.pdf - 207.862 KB)
Data publikacji: 2010-10-05 09:26:55 Redaktor: Renata Borek
Opis: zmian budżetu gminy na rok 2010
2010_U_322.pdfUchwała Nr XLVII/322/10 (2010_U_322.pdf - 140.793 KB)
Data publikacji: 2010-10-06 12:05:15 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010_U_324.pdfUchwała Nr XLVII/324/10 (2010_U_324.pdf - 239.731 KB)
Data publikacji: 2010-10-06 12:07:39 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę
2010_U_325.pdfUchwała Nr XLVII/325/10 (2010_U_325.pdf - 246.591 KB)
Data publikacji: 2010-10-06 12:08:29 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2010_Z_85.pdfZarządzenie Nr 85/10 (2010_Z_85.pdf - 469.421 KB)
Data publikacji: 2010-10-06 12:02:27 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
2010_Z_90.pdfZarządzenie Nr 90/10 (2010_Z_90.pdf - 618.779 KB)
Data publikacji: 2010-10-08 13:23:00 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań
2010_Z_93.pdfZarządzenie Nr 93/10 (2010_Z_93.pdf - 317.86 KB)
Data publikacji: 2010-10-29 11:56:20 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010_Z_94.pdfZarządzenie Nr 94/10 (2010_Z_94.pdf - 332.44 KB)
Data publikacji: 2010-10-29 11:57:06 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010_U_332.pdfUchwała Nr XLVIII/332/10 (2010_U_332.pdf - 165.373 KB)
Data publikacji: 2010-11-04 11:20:26 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
2010_Z_97.pdfZarządzenie Nr 97/10 (2010_Z_97.pdf - 299.146 KB)
Data publikacji: 2010-11-05 14:12:37 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
2010_Z_101.pdfZarządzenie 101/10 (2010_Z_101.pdf - 262.926 KB)
Data publikacji: 2010-11-12 11:20:35 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.
2010_Z_102.pdfZarządzenie Nr 102/10 (2010_Z_102.pdf - 550.36 KB)
Data publikacji: 2010-11-12 11:21:28 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010_Z_105.pdfZarządzenie Nr 105/10 (2010_Z_105.pdf - 286.9 KB)
Data publikacji: 2010-11-18 10:10:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010_Z_103.pdfZarządzenie Nr 103/10 (2010_Z_103.pdf - 322.556 KB)
Data publikacji: 2010-11-12 11:22:12 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010_Z_106.pdfZarządzenie Nr 106/10 (2010_Z_106.pdf - 335.688 KB)
Data publikacji: 2010-11-18 10:11:16 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
2010_Z_109.pdfZarządzenie 109/10 (2010_Z_109.pdf - 233.476 KB)
Data publikacji: 2010-11-23 14:45:50 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
skanowanie0018.pdfUchwała RIO 140/2010 (skanowanie0018.pdf - 879.207 KB)
Data publikacji: 2010-12-10 10:29:37 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie na 2011
skanowanie0020.pdfUchwała RIO 105/2010 (skanowanie0020.pdf - 2010.135 KB)
Data publikacji: 2010-12-10 10:40:38 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie opinii o WPF na lata 2011-2017
skanowanie0021.pdfuchwała RIO103/2010 (skanowanie0021.pdf - 2675.018 KB)
Data publikacji: 2010-12-10 10:47:05 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Bogoria na 2011 r
Wydruk faksu na całej stronie.pdfUchwała RIO 146/2010 (Wydruk faksu na całej stronie.pdf - 1676.383 KB)
Data publikacji: 2011-01-04 14:59:43 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty pożyczki długoterminowej przez Gminę Bogoria
Rb-27S_IVkw2010.pdfRb-27 za IVkw 2010 (Rb-27S_IVkw2010.pdf - 836.886 KB)
Data publikacji: 2011-02-22 08:52:42 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Wykonanie dochodów za Iv kw 2010 r
RB-28S_IVkw2010.pdfRb-28 za IV kw 2010 (RB-28S_IVkw2010.pdf - 1398.776 KB)
Data publikacji: 2011-02-22 09:03:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Wykonanie planu dochodów za IV kw 2010 r.
Rb-30_IVkw2010.pdfRb-30 za IV kw 2010 (Rb-30_IVkw2010.pdf - 252.993 KB)
Data publikacji: 2011-02-22 09:05:30 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Wykonanie planu zakładu budżetowego za IV kw 2010
Rb-N_IVkw2010.pdfRb-N za IV kw (Rb-N_IVkw2010.pdf - 297.621 KB)
Data publikacji: 2011-02-22 09:08:10 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2010.
Rb-NDS_IVkw2010.pdfRB-NDS za IV kw 2010 (Rb-NDS_IVkw2010.pdf - 189.867 KB)
Data publikacji: 2011-02-22 09:14:12 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2010 r.
Rb-PDP_IVkw2010.pdfRb-PDP (Rb-PDP_IVkw2010.pdf - 187.086 KB)
Data publikacji: 2011-02-22 09:26:31 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o wykonaniu dochodów podatkowych za IV kw 2010 r.
Rb-ST_IVkw2010.pdfRb-ST za IV kw 2010 r (Rb-ST_IVkw2010.pdf - 155.452 KB)
Data publikacji: 2011-02-22 09:31:16 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie śtodków na r-ch bankowych
RB-UN_IVkw 2010.pdfRb-UN za IV kw 2010 (RB-UN_IVkw 2010.pdf - 188.41 KB)
Data publikacji: 2011-02-22 09:33:07 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Roczne sprawozdanie uzupełniające - należności
Rb-UZ_IVkw2010.pdfRb-Uz za Iv kw 2010 (Rb-UZ_IVkw2010.pdf - 280.236 KB)
Data publikacji: 2011-02-22 09:36:01 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Roczne sprawozdanie uzupełniające - zobowiązania
Rb-Z_IVkw2010.pdfRb-Z za IV kw 2010 (Rb-Z_IVkw2010.pdf - 301.235 KB)
Data publikacji: 2011-02-22 09:38:04 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2010 r
Bilans jednostki budżetowej 2010 r..pdfBilans (Bilans jednostki budżetowej 2010 r..pdf - 203.653 KB)
Data publikacji: 2011-05-05 10:11:22 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Bilans jednostki budżetowej za 2010 r.
Bilans z wykonania budżetu jst.pdfBilans (Bilans z wykonania budżetu jst.pdf - 168.703 KB)
Data publikacji: 2011-05-05 10:13:38 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Bilans z wykonania budżetu jst za 2010 r
Bilans zakładu budżetowego za 2010 r.pdfBilans (Bilans zakładu budżetowego za 2010 r.pdf - 201.775 KB)
Data publikacji: 2011-05-05 10:15:16 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Bilans zakładu budżetowego za 2010 r
rachunek zysków i strat - jednostek budżetowych 2010.pdfRachunek zysków i strat (rachunek zysków i strat - jednostek budżetowych 2010.pdf - 177.717 KB)
Data publikacji: 2011-05-05 10:17:12 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: rachunek zysków i strat - jednostek budżetowych 2010
Rachunek zysków i strat - zakład budżetowy 2010 r..pdfRachunek zysków i strat (Rachunek zysków i strat - zakład budżetowy 2010 r..pdf - 176.598 KB)
Data publikacji: 2011-05-05 10:20:08 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Rachunek zysków i strat - zakład budżetowy 2010 r.
skonsolidowany bilans jst za 2010 r.pdfBilans (skonsolidowany bilans jst za 2010 r.pdf - 179.037 KB)
Data publikacji: 2011-05-05 10:22:11 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: skonsolidowany bilans jst za 2010 r
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - jednostek budżetowych za 2010.pdfzestawienie zmian w funduszu (Zestawienie zmian w funduszu jednostki - jednostek budżetowych za 2010.pdf - 159.42 KB)
Data publikacji: 2011-05-05 10:24:20 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Zestawienie zmian w funduszu jednostki - jednostek budżetowych za 2010
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - zakładów budżetowych za 2010 r..pdfzestawienie zmian w funduszu (Zestawienie zmian w funduszu jednostki - zakładów budżetowych za 2010 r..pdf - 158.959 KB)
Data publikacji: 2011-05-05 10:25:43 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Zestawienie zmian w funduszu jednostki - zakładów budżetowych za 2010 r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1427
Utworzył: Bożena Pietrzyk, data utworzenia: 2011-05-05 10:25:43
Opublikował: Bożena Pietrzyk, data publikacji: 2011-05-05 10:25:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl