Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Publiczne Przedszkole w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
rok 2010Do druku
zarządzenia Wójta Gminy

Załączone pliki
2010_Z_1.pdfZarządzenie Nr 1/10 (2010_Z_1.pdf - 78.333 KB)
Data publikacji: 2010-01-25 14:20:29 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
2010_Z_2.pdfZarządzenie Nr 2/10 (2010_Z_2.pdf - 29.113 KB)
Data publikacji: 2010-01-25 14:21:47 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na:"Budowa drogi gminnej Nr 000355T Przyborowice - Ceber - Kolonia Ceber"
2010_Z_3.pdfZarządzenie Nr 3/10 (2010_Z_3.pdf - 28.656 KB)
Data publikacji: 2010-02-17 11:07:30 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na:"Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Pęcławicach Górnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele Domu Pomocy Społecznej"
2010_Z_4.pdfZarządzenie Nr 4/10 (2010_Z_4.pdf - 12.003 KB)
Data publikacji: 2010-02-19 12:42:19 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie lokalty terminowej wolnych środków budżetowych w innym banku niż bank prowadzący obługę budżetu gminy
2010_Z_5.pdfZarządzenie Nr 5/10 (2010_Z_5.pdf - 13.891 KB)
Data publikacji: 2010-03-03 12:12:26 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010_Z_6.pdfZarządzenie Nr 6/10 (2010_Z_6.pdf - 16.156 KB)
Data publikacji: 2010-03-03 12:19:32 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie upoważnienia Dyrektora PSP w Niedźwiedziu do realizacji projektu "Mali przedszkolacy"
2010_Z_7.pdfZarządzenie Br 7/10 (2010_Z_7.pdf - 29.531 KB)
Data publikacji: 2010-03-03 12:39:23 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na "opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości Zimnowoda - Gmina Bogoria
2010_Z_8.pdfZarządzenie Nr 8/10 (2010_Z_8.pdf - 237.344 KB)
Data publikacji: 2010-03-24 10:58:03 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn."Remont i modernizacja układu sterowania przepompowni wody użytkowej w Jurkowicach"
2010_Z_9.pdfZarządzenie Nr 9/10 (2010_Z_9.pdf - 14.207 KB)
Data publikacji: 2010-03-24 10:58:38 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010_Z_10.pdfZarządzenie Nr 10/10 (2010_Z_10.pdf - 421.567 KB)
Data publikacji: 2010-03-24 11:00:49 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na:'usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Bogoria z nieruchomości osób fizycznych oraz obiektów użyteczności publicznej i innych obiektów stanowiących własność Gminy Bogoria"
2010_Z_11.pdfZarządzenie Nr 11/10 (2010_Z_11.pdf - 278.258 KB)
Data publikacji: 2010-03-24 11:02:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie lokaty terminowej wolnych środków budżetowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
2010_Z_12.pdfZarządzenie Nr 12/10 (2010_Z_12.pdf - 23.366 KB)
Data publikacji: 2010-03-29 09:26:57 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010_Z_13.pdfZarządzenie Nr 13/10 (2010_Z_13.pdf - 272.676 KB)
Data publikacji: 2010-03-29 09:28:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ustalenia dodatkowych opłat za świadczenie usług wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Bogoria
2010_Z_14.pdfZarządzenie Nr 14/10 (2010_Z_14.pdf - 235.049 KB)
Data publikacji: 2010-04-07 14:47:47 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie lokaty terminowej wolnych środków budżetowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
2010_Z_15.pdfZarządzenie Nr 15/10 (2010_Z_15.pdf - 1257.346 KB)
Data publikacji: 2010-04-07 15:01:28 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych Urządu Gminy w Bogorii
2010_Z_16.pdfZarządzenie Nr 16/10 (2010_Z_16.pdf - 402.059 KB)
Data publikacji: 2010-04-07 15:03:23 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na "przebudowa obwodnicy małej obok cmentarza łączącej drogę wewnętrzną Nr 757 i drogą powiatową Nr 0780T w miejscowości Bogoria
2010_Z_17.pdfZarządzenie Nr 17/10 (2010_Z_17.pdf - 404.493 KB)
Data publikacji: 2010-04-07 15:05:06 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na: "odnowa nawierzchni drogi gminnej w Kolonia Miłoszowice zniszczonej podczas powodzi"
2010_Z_18.pdfZarządzenie Nr 18/10 (2010_Z_18.pdf - 385.239 KB)
Data publikacji: 2010-04-07 15:06:41 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na:"odnowa nawierzchni dróg gminnych w 2010 eoku na terenie gminy Bogoria"
2010_Z_19.pdfZarządzenie Nr 19/10 (2010_Z_19.pdf - 233.989 KB)
Data publikacji: 2010-04-07 15:09:12 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010_Z_20.pdfZarządzenie Nr 20/10 (2010_Z_20.pdf - 213.419 KB)
Data publikacji: 2010-04-07 15:10:03 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bogoria za 2009 rok
2010_Z_21.pdfZarządzenie Nr 21/10 (2010_Z_21.pdf - 543.232 KB)
Data publikacji: 2010-04-13 09:34:15 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zasad zakupu i rozliczania materiałów przeznaczonych do jednorazowego i załkowitego zużycia
2010_Z_22.pdfZarządzenie Nr 22/10 (2010_Z_22.pdf - 386.155 KB)
Data publikacji: 2010-04-13 09:35:07 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Bogorii
2010_Z_23.pdfZarządzenie Nr 23/10 (2010_Z_23.pdf - 229.589 KB)
Data publikacji: 2010-05-06 11:13:10 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010_Z_24.pdfZarządzenie Nr 24/10 (2010_Z_24.pdf - 223.189 KB)
Data publikacji: 2010-05-06 11:14:50 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego zadania pn "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami w miejscowościach: Bogoria, Kiełczyna, Gorzków i Wola Kiełczyńska
2010_Z_25.pdfZarządzenie Nr 25/10 (2010_Z_25.pdf - 207.752 KB)
Data publikacji: 2010-05-06 11:16:19 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenie Nr 10/09 z dnia 02.03.2009 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i podpisywania pism
2010_Z_26.pdfZarządzenie Nr 26/10 (2010_Z_26.pdf - 479.363 KB)
Data publikacji: 2010-05-06 11:17:28 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków trwałych drogą spisu z natury
2010_Z_27.pdfZarządzenie Nr 27/10 (2010_Z_27.pdf - 223.626 KB)
Data publikacji: 2010-05-06 11:27:26 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji na koniec marca 2010 roku
2010_Z_28.pdfZarządzenie Nr 28/10 (2010_Z_28.pdf - 312.989 KB)
Data publikacji: 2010-05-06 11:29:12 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010_Z_29.pdfZarządzenie Nr 29/10 (2010_Z_29.pdf - 390.482 KB)
Data publikacji: 2010-05-06 11:36:38 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na "odnowa nawierzchni drogi gminnej Nr 000323T Domaradzice - Kol. Domaradzice od km 0+000 do km 0+134 m
2010_Z_30.pdfZarządzenie Nr 30/10 (2010_Z_30.pdf - 24.752 KB)
Data publikacji: 2010-05-24 11:20:07 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian do zakładowego planu kont dla budżetu gminy i urzędu gminy
2010_Z_31.pdfZarządzenie Nr 31/10 (2010_Z_31.pdf - 23.662 KB)
Data publikacji: 2010-05-24 11:20:47 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010_Z_32.pdfZarządzenie Nr 32/10 (2010_Z_32.pdf - 19.138 KB)
Data publikacji: 2010-05-24 11:22:08 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania szkód i strat spowodowanych przez intensywne, ciągłe opady deszczu
2010_Z_33.pdfZarządzenie Nr 33/10 (2010_Z_33.pdf - 723.073 KB)
Data publikacji: 2010-06-02 10:18:41 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010_Z_34.pdfZarządzenie Nr 34/10 (2010_Z_34.pdf - 248.218 KB)
Data publikacji: 2010-06-02 10:19:39 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010_Z_35.pdfZarządzenie Nr 35/10 (2010_Z_35.pdf - 270.065 KB)
Data publikacji: 2010-06-02 10:21:12 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie lokaty terminowej wolnych środków budżetowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
2010_Z_36.pdfZarządzenie Nr 36/10 (2010_Z_36.pdf - 203.792 KB)
Data publikacji: 2010-06-02 13:15:19 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. na terenie Gminy Bogoria
2010_Z_37.pdfZarządzenie Nr 37/10 (2010_Z_37.pdf - 365.314 KB)
Data publikacji: 2010-06-18 13:26:07 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na:"Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego..."
2010_Z_38.pdfZarządzenie Nr 38/10 (2010_Z_38.pdf - 291.693 KB)
Data publikacji: 2010-06-18 13:27:24 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Zespołu do realizacji Projektu "e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"
2010_Z_39.pdfZarządzenie Nr 39/10 (2010_Z_39.pdf - 363.606 KB)
Data publikacji: 2010-06-18 13:29:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie tworzenia na terenie Gm Bogoria zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
2010_Z_40.pdfZarządzenie Nr 40/10 (2010_Z_40.pdf - 447.508 KB)
Data publikacji: 2010-06-18 13:29:46 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010_Z_41.pdfZarządzenie Nr 41/10 (2010_Z_41.pdf - 276.367 KB)
Data publikacji: 2010-06-18 13:50:32 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania szkód powstałych w zabudowaniach i uprawach rolnych powstałych wskutek intensywnego opadu deszczu połączonego z gradobiciem oraz huraganowego wiatru
2010_Z_42.pdfZarządzenie Nr 42/10 (2010_Z_42.pdf - 283.251 KB)
Data publikacji: 2010-06-18 15:13:08 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na "zaciągnięcie kredytu fługoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu"
2010_Z_43.pdfZarządzenie Nr 43/10 (2010_Z_43.pdf - 285.663 KB)
Data publikacji: 2010-06-18 15:15:52 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na:"Przebudowa pompowni wody w Kiełczynie"
2010_Z_44.pdfZarządzenie Ne 44/10 (2010_Z_44.pdf - 13.35 KB)
Data publikacji: 2010-07-06 11:35:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010_Z_45.pdfZarządzenie Nr 45/10 (2010_Z_45.pdf - 80.163 KB)
Data publikacji: 2010-07-01 10:12:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej...
2010_Z_46.pdfZarządzenie Nr 46/10 (2010_Z_46.pdf - 25.475 KB)
Data publikacji: 2010-07-06 11:37:07 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie xmisn budżetu gminy na 2010 rok
2010_Z_47.pdfZarządzenie Nr 47/10 (2010_Z_47.pdf - 282.955 KB)
Data publikacji: 2010-07-30 11:06:07 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Budowa drogi gminnej Nr 000350T Pułaczów - Niemirów"
2010_Z_48.pdfZarządzenie Nr 48/10 (2010_Z_48.pdf - 558.73 KB)
Data publikacji: 2010-07-30 11:06:58 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
2010_Z_49.pdfZarządzenie Nr 49/10 (2010_Z_49.pdf - 542.713 KB)
Data publikacji: 2010-07-30 11:07:51 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010_Z_50.pdfZarządzenie Nr 50/10 (2010_Z_50.pdf - 398.9 KB)
Data publikacji: 2010-07-30 11:09:56 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na: "zakup lekkiego używanego samochodu pożarniczego powyżej 3,5 t"
2010_Z_51.pdfZarządzenie Nr 51/10 (2010_Z_51.pdf - 344.982 KB)
Data publikacji: 2010-07-30 11:11:08 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na: "Odnowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pełczyce"
2010_Z_52.pdfZarządzenie Nr 52/10 (2010_Z_52.pdf - 104.213 KB)
Data publikacji: 2010-07-30 11:11:56 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie umundurowania Strażników Straży Gminnej w Bogorii
2010_Z_53.pdfZarządzenie Nr 53/10 (2010_Z_53.pdf - 293.875 KB)
Data publikacji: 2010-08-12 09:20:54 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa Obwodnicy Małej obok cmentarza łączącej drogę wojewódzką nr 757 z powiatową nr 0780T w miejscowości Bogoria
2010_Z_54.pdfZarządzenie Nr 54/10 (2010_Z_54.pdf - 547.558 KB)
Data publikacji: 2010-08-27 08:32:14 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010_Z_55.pdfZarządzenie Nr 55/10 (2010_Z_55.pdf - 415.598 KB)
Data publikacji: 2010-08-27 08:34:09 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Przebudowa dróg gminnych Wysoki Duże - Wysoki Średnie, Wysoki Duże - Wysoki Małe - Witowice Nr 000326T
2010_Z_56.pdfZarządzenie Nr 56/10 (2010_Z_56.pdf - 388.904 KB)
Data publikacji: 2010-08-27 08:35:24 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na: "Zabezpieczenie osuwiska przy rzece Korzennej w Bogorii"
2010_Z_57.pdfZarządzenie Nr 57/10 (2010_Z_57.pdf - 270.138 KB)
Data publikacji: 2010-08-27 08:36:57 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień mianowanego
2010_Z_58.pdfZarządzenie Nr 58/10 (2010_Z_58.pdf - 580.8 KB)
Data publikacji: 2010-08-27 08:49:20 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.
2010_Z_59.pdfZarządzenie Nr 59/10 (2010_Z_59.pdf - 701.121 KB)
Data publikacji: 2010-08-27 08:50:43 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków trwałych drogą spisu z natury
2010_Z_60.pdfZarządzenie Nr 60/10 (2010_Z_60.pdf - 251.606 KB)
Data publikacji: 2010-08-27 08:51:32 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010_Z_61.pdfZarządzenie Nr 61/10 (2010_Z_61.pdf - 324.673 KB)
Data publikacji: 2010-08-27 09:17:32 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscowości Bogoria
2010_Z_62.pdfZarządzenie Nr 62/10 (2010_Z_62.pdf - 263.173 KB)
Data publikacji: 2010-09-07 08:40:34 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010_Z_63.pdfZarządzenie Nr 63/10 (2010_Z_63.pdf - 248.772 KB)
Data publikacji: 2010-09-07 08:42:05 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn."odnowa nawierzchni dróg gminnych w 2010 roku na terenie Gminy Bogoria"
2010_Z_64.pdfZarządzenie Nr 64/10 (2010_Z_64.pdf - 270.204 KB)
Data publikacji: 2010-09-07 08:44:34 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego polegająca na zabudowie dodatkowych słupół i opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bogoria w 2010 r.
2010_Z_65.pdfZarządzenie Nr 65/10 (2010_Z_65.pdf - 262.925 KB)
Data publikacji: 2010-09-07 08:45:52 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie lokaty terminowej wolnych środków budżetowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
2010_Z_66.pdfZarządzenie 66/10 (2010_Z_66.pdf - 500.169 KB)
Data publikacji: 2010-09-07 11:32:12 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
2010_Z_67.pdfZarządzenie Nr 67/10 (2010_Z_67.pdf - 260.818 KB)
Data publikacji: 2010-09-07 11:34:30 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn."Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmininy Bogoria nr 0713T Haliszka - Grzybów-Szczeglice i nr 0779T Grzybów-Gorzków-Niedźwiedź"
2010_Z_68.pdfZarządzenie Nr 68/10 (2010_Z_68.pdf - 242.85 KB)
Data publikacji: 2010-09-07 11:35:45 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn."Odnowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pełczyce"
2010_Z_69.pdfZarządzenie Nr 69/10 (2010_Z_69.pdf - 258.016 KB)
Data publikacji: 2010-09-07 11:37:22 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn."Przebudowa i remont urządzeń sportowych oraz elementów zagospodarowania terenu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogorii"
2010_Z_70.pdfZarządzenie Nr 70/10 (2010_Z_70.pdf - 253.888 KB)
Data publikacji: 2010-09-07 11:41:16 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn."Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem stacji uzdatniania wody na Ujęciu wody w miejscowości Zimnowoda"
2010_Z_71.pdfZarządzenie Nr 71/10 (2010_Z_71.pdf - 362.767 KB)
Data publikacji: 2010-09-07 11:43:05 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na: "Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - Gm. Bogoria"
2010_Z_72.pdfZarządzenie Nr 72/10 (2010_Z_72.pdf - 247.207 KB)
Data publikacji: 2010-09-07 12:01:17 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 65/10 dotyczącego lokaty terminowej wolnych środków budżetowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
2010_Z_73.pdfZarządzenie Nr 73/10 (2010_Z_73.pdf - 347.07 KB)
Data publikacji: 2010-09-17 11:03:32 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na "Dostawa lekkiego uzywanego samochodu pożarniczego do 3,5 t dla OSP Jurkowice"
2010_Z_74.pdfZarządzenie Nr 74/10 (2010_Z_74.pdf - 265.434 KB)
Data publikacji: 2010-09-17 11:06:00 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn."Odnowa nawierzchni drogi gminnej stary nr 4205057 nowy nr 310844T Kiełczyna-Kolonia Miłoszowice od km 1+500 do km 2+500 zniszczonej podczas powodzi"
2010_Z_75.pdfZarządzenie Nr 75/10 (2010_Z_75.pdf - 250.483 KB)
Data publikacji: 2010-09-17 11:07:40 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Odnowa nawierzchni drogi gminnej nr 000320T Domaradzice Kolonia-Domaradzice od km 0+000 do km 0+134"
2010_Z_76.pdfZarządzenie Nr 76/10 (2010_Z_76.pdf - 231.913 KB)
Data publikacji: 2010-09-17 11:08:55 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do odboiru końcowego zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska przy rzece Korzennej w Bogorii"
2010_Z_77.pdfZarządzenie Nr 77/10 (2010_Z_77.pdf - 242.682 KB)
Data publikacji: 2010-09-17 11:10:11 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego zadania pn."Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria"
2010_Z_78.pdfZarządzenie Nr 78/10 (2010_Z_78.pdf - 168.537 KB)
Data publikacji: 2010-09-21 14:44:03 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010_Z_79.pdfZarządzenie Nr 79/10 (2010_Z_79.pdf - 409.745 KB)
Data publikacji: 2010-09-21 14:44:54 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.
2010_Z_80.pdfZarządzenie Nr 80/10 (2010_Z_80.pdf - 284.039 KB)
Data publikacji: 2010-09-21 14:46:15 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na "Przebudowa budynku Przychodni Lekarskiej w Bogorii przy ul. Spacerowej 7"
2010_Z_81.pdfZarządzenie Nr 81/10 (2010_Z_81.pdf - 207.862 KB)
Data publikacji: 2010-10-05 09:26:55 Redaktor: Renata Borek
Opis: zmian budżetu gminy na rok 2010
2010_Z_82.pdfZarządzenie Nr 82/10 (2010_Z_82.pdf - 104.444 KB)
Data publikacji: 2010-10-05 09:27:51 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ustalenia zasad postępowania z mandatami karnymi w Urzędzie Gminy
2010_Z_83.pdfZarządzenie Nr 83/10 (2010_Z_83.pdf - 366.353 KB)
Data publikacji: 2010-10-05 09:29:08 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na: "Odbudowa nawierzchni dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w 2010 r.
2010_Z_84.pdfZarządzenie Nr 84/10 (2010_Z_84.pdf - 296.202 KB)
Data publikacji: 2010-10-05 09:30:10 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
2010_Z_86.pdfZarządzenie Nr 86/10 (2010_Z_86.pdf - 273.63 KB)
Data publikacji: 2010-10-05 09:34:41 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa pompowni wody w Kiełczynie"
2010_Z_87.pdfZarządzenie Nr 87/10 (2010_Z_87.pdf - 292.359 KB)
Data publikacji: 2010-10-05 09:36:15 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Jurkowicach"
2010_Z_88.pdfZarządzenie Nr 88/10 (2010_Z_88.pdf - 271.206 KB)
Data publikacji: 2010-10-05 09:37:38 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 000355T Przyborowice - Ceber - Kolonia Ceber"
2010_Z_85.pdfZarządzenie Nr 85/10 (2010_Z_85.pdf - 469.421 KB)
Data publikacji: 2010-10-06 12:02:27 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
2010_Z_89.pdfZarządzenie Nr 89/10 (2010_Z_89.pdf - 297.827 KB)
Data publikacji: 2010-10-06 14:16:07 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na: "Przebudowa budynku remizy OSP w Miłoszowicach
2010_Z_90.pdfZarządzenie Nr 90/10 (2010_Z_90.pdf - 618.779 KB)
Data publikacji: 2010-10-08 13:23:00 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań
2010_Z_91.pdfZarządzenie Nr 91/10 (2010_Z_91.pdf - 401.936 KB)
Data publikacji: 2010-10-08 13:24:36 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zagorzyce"
2010_Z_92.pdfZarządzenie Nr 92/10 (2010_Z_92.pdf - 401.335 KB)
Data publikacji: 2010-10-08 13:26:03 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Ułożenie chodnika z kostki brukowej przy ul. Spacerowej w Bogorii"
2010_Z_93.pdfZarządzenie Nr 93/10 (2010_Z_93.pdf - 317.86 KB)
Data publikacji: 2010-10-29 11:56:20 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010_Z_94.pdfZarządzenie Nr 94/10 (2010_Z_94.pdf - 332.44 KB)
Data publikacji: 2010-10-29 11:57:06 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010_Z_95.pdfZarządzenie Nr 95/10 (2010_Z_95.pdf - 281.593 KB)
Data publikacji: 2010-10-29 11:58:23 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Budowa drogi gminnej Nr 000324T Wysoki Średnie - Szczeglice
2010_Z_96.pdfZarządzenie Nr 96/10 (2010_Z_96.pdf - 373.004 KB)
Data publikacji: 2010-10-29 11:59:19 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wskazania członków obwodowych komisji wyborczych
2010_Z_97.pdfZarządzenie Nr 97/10 (2010_Z_97.pdf - 299.146 KB)
Data publikacji: 2010-11-05 14:12:37 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
2010_Z_98.pdfZarządzenie Nr 98/10 (2010_Z_98.pdf - 254.306 KB)
Data publikacji: 2010-11-05 14:15:36 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami w miejscowościach Bogoria, Kiełczyna, Gorzków, Wola Kiełczyńska"
2010_Z_99.pdfZarządzenie Nr 99/10 (2010_Z_99.pdf - 251.239 KB)
Data publikacji: 2010-11-05 14:30:19 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych Wysoki Duże - Wysoki Średnie, Wysoki Duże - Wysoki Małe - Witowice 000326T"
2010_Z_100.pdfZarządzenie Nr 100/10 (2010_Z_100.pdf - 365.822 KB)
Data publikacji: 2010-11-05 14:32:54 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Dostawa Samochodu dostawczego dla Gminy Bogoria"
2010_Z_101.pdfZarządzenie 101/10 (2010_Z_101.pdf - 262.926 KB)
Data publikacji: 2010-11-12 11:20:35 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.
2010_Z_102.pdfZarządzenie Nr 102/10 (2010_Z_102.pdf - 550.36 KB)
Data publikacji: 2010-11-12 11:21:28 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010_Z_103.pdfZarządzenie Nr 103/10 (2010_Z_103.pdf - 322.556 KB)
Data publikacji: 2010-11-12 11:22:12 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010_Z_104.pdfZarządzenie Nr 104/10 (2010_Z_104.pdf - 10261.029 KB)
Data publikacji: 2010-11-18 10:08:17 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
2010_Z_105.pdfZarządzenie Nr 105/10 (2010_Z_105.pdf - 286.9 KB)
Data publikacji: 2010-11-18 10:10:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010_Z_106.pdfZarządzenie Nr 106/10 (2010_Z_106.pdf - 335.688 KB)
Data publikacji: 2010-11-18 10:11:16 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
2010_Z_107.pdfZarządzenie Nr 107/10 (2010_Z_107.pdf - 346.197 KB)
Data publikacji: 2010-11-19 14:39:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Zakup sprzętu do utrzymania dróg i placów"
2010_Z_108.pdfZarządzenie Nr 108/10 (2010_Z_108.pdf - 370.709 KB)
Data publikacji: 2010-11-19 14:40:32 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Dostawa samochodu dostawczego dla Gminy Bogoria"
2010_Z_109.pdfZarządzenie 109/10 (2010_Z_109.pdf - 233.476 KB)
Data publikacji: 2010-11-23 14:45:50 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
2010_Z_110.pdfZarządzenie 110/10 (2010_Z_110.pdf - 15.695 KB)
Data publikacji: 2010-11-23 14:46:47 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie upoważnienia Pani Martu Bąk Kierownika OPS w Bogorii ...
2010_Z_111.pdfZarządzenie Nr 111/10 (2010_Z_111.pdf - 280.3 KB)
Data publikacji: 2010-11-30 12:07:27 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.
2010_Z_112.pdfZarządzenie Nr 112/10 (2010_Z_112.pdf - 251.95 KB)
Data publikacji: 2010-12-08 14:09:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Ułożenie chodnika z kostki brukowej przy ul. Spacerowej w Bogorii"
2010_Z_113.pdfZarządzenie Nr 113/10 (2010_Z_113.pdf - 253.119 KB)
Data publikacji: 2010-12-08 14:11:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Ułożenie chodnika z kostki brukowej przy ul. Spacerowej w Bogorii"
2010_Z_114.pdfZarządzenie Nr 114/10 (2010_Z_114.pdf - 384.561 KB)
Data publikacji: 2010-12-08 14:12:00 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
2010_Z_115.pdfZarządzenie Nr 115/10 (2010_Z_115.pdf - 339.173 KB)
Data publikacji: 2010-12-08 14:15:30 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji na koniec roku obrachunkowego 2010
2010_Z_116.pdfZarządzenie Nr 116/10 (2010_Z_116.pdf - 347.192 KB)
Data publikacji: 2010-12-08 14:16:30 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
2010_Z_117.pdfZarządzenie Nr 117/10 (2010_Z_117.pdf - 253.6 KB)
Data publikacji: 2010-12-08 14:17:14 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010_Z_118.pdfZarządzenie Nr 118/10 (2010_Z_118.pdf - 270.675 KB)
Data publikacji: 2010-12-08 14:18:40 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Odnowa nawierzchni dróg gminnych w 2010 r. na terenie Gminy Bogoria"
2010_Z_119.pdfZarządzenie Nr 119/10 (2010_Z_119.pdf - 341.782 KB)
Data publikacji: 2010-12-08 14:20:04 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. na terenie Gminy Bogoria"
2010_Z_120.pdfZarządzenie Nr 120/10 (2010_Z_120.pdf - 268.716 KB)
Data publikacji: 2010-12-08 14:20:50 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
2010_Z_121.pdfZarządzenie Nr 121/10 (2010_Z_121.pdf - 359.758 KB)
Data publikacji: 2010-12-31 08:22:06 Redaktor: Renata Borek
Opis: zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010_Z_122.pdfZarządzenie Nr 122/10 (2010_Z_122.pdf - 320.116 KB)
Data publikacji: 2010-12-31 08:24:20 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Dostawa i montaż systemu monitoringu na gminnej sieci wodociągowej w technologii GSM/GORS zlokalizowanej na terenie Gminy Bogoria"
2010_Z_123.pdfZarządzenie Nr 123/10 (2010_Z_123.pdf - 296.726 KB)
Data publikacji: 2010-12-31 08:25:52 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego zadania pn. "Odbudowa nawierzchni dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w 2010 roku"
2010_Z_124.pdfZarządzenie Nr 124/10 (2010_Z_124.pdf - 407.305 KB)
Data publikacji: 2010-12-31 08:27:37 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych z terenu Gminy Bogoria"
2010_Z_125.pdfZarządzenie Nr 125/10 (2010_Z_125.pdf - 306.726 KB)
Data publikacji: 2010-12-31 09:07:27 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
2010_Z_126.pdfZarządzenie Nr 126/10 (2010_Z_126.pdf - 398.518 KB)
Data publikacji: 2010-12-31 09:09:09 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Dostawa oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Urzędu Gminy w Bogorii w 2011 r.
2010_Z_127.pdfZarządzenie Nr 127/10 (2010_Z_127.pdf - 308.671 KB)
Data publikacji: 2010-12-31 09:11:12 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego zadania pn. "Rozbudowa z przebudową budynku po byłej szkole podstawowej w Pęcławicach Górnych wraz ze zmianą użytkowania na cele Domu Pomocy Społecznej"
2010_Z_128.pdfZarządzenie Nr 128/10 (2010_Z_128.pdf - 316.451 KB)
Data publikacji: 2010-12-31 09:12:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy i Urzędu Gminy
2010_Z_129.pdfZarządzenie Nr 129/10 (2010_Z_129.pdf - 238.986 KB)
Data publikacji: 2011-01-10 11:54:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010_Z_130.pdfZarządzenie Nr 130/10 (2010_Z_130.pdf - 230.965 KB)
Data publikacji: 2011-01-12 12:08:00 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2714
Utworzył: Renata Borek, data utworzenia: 2011-01-12 12:08:00
Opublikował: Renata Borek, data publikacji: 2011-01-12 12:08:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl