Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Działalność MRG
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Sprawy obywatelskie
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki, wypis/wyrys z MPZP
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Publiczne Przedszkole w Bogorii
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Wykonanie przyłącza wod-kan (krok po kroku)Do druku

Jak wybudować przyłącze wodociągowe/kanalizacyjne – krok po kroku

 • Należy wystąpić do zarządcy sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej o wydanie technicznych warunków przyłączenia wodociągowego i technicznych warunków odbioru ścieków dołączając mapę do celów projektowych wraz z naniesionym przebiegiem wnioskowanego przyłącza.
 • Na wykonanie podłączenia wodociągowego lub kanalizacyjnego należy opracować projekt techniczny podpisany przez projektanta. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.
 • Należy dokonać zgłoszenia budowy przyłącza w Starostwie Powiatowym w Staszowie.
 • Przyłącze winno być wykonane przez wykonawcę posiadającego uprawnienia do wykonywania instalacyjnych prac wod – kan.
 • Warunkiem dostawy wody lub odbioru ścieków jest wybudowanie przyłącza na koszt odbiorcy.
 • Do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PE, a do budowy przyłącza kanalizacyjnego rur PCV.
 • Przyłącze powinno być posadowione na głębokości min. 1,5 m.
 • O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić pisemnie Gminę Bogoria na 7 dni przed planowaną datą ich rozpoczęcia.
 • Wpięcie do sieci wykonuje Gmina Bogoria albo osoba mająca uprawnienia wod – kan.
 • Po wykonaniu przyłącza należy dostarczyć do zarządcy sieci na piśmie wniosek o dokonanie jego odbioru.
 • Warunkiem dokonania odbioru przyłącza jest wykonanie jego inwentaryzacji powykonawczej oraz przekazanie nieodpłatnie jednego jej egzemplarza zarządcy sieci w trakcie dokonywania odbioru. Do czasu dokonania odbioru zabrania się jego zasypania.
 • W przypadku wykonania przyłącza wodociągowego wodomierz zostanie zamontowany przez zarządcę sieci.
 • Przystąpienie do użytkowania wykonanego przyłącza może nastąpić tylko po dokonaniu odbioru technicznego i podpisaniu umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków.

Załączone pliki
Wniosek_o_wydanie_technicznych_warunkow_przylacza_wod_kan.pdfWniosek o wydanie technicznych warunków przyłącza wod-kan (Wniosek_o_wydanie_technicznych_warunkow_przylacza_wod_kan.pdf - 105.015 KB)
Data publikacji: 2017-03-10 10:25:18 Redaktor: Marcin Surmański

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2494
Utworzył: Marcin Surmański, data utworzenia: 2017-03-10 10:23:10
Opublikował: Marcin Surmański, data publikacji: 2017-03-10 10:25:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl