Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Sprawy obywatelskie
Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki, wypis/wyrys z MPZP
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Publiczne Przedszkole w Bogorii
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
protokołyDo druku
z Sesji Rady Gminy

Załączone pliki
2011_P_I.pdfProtokół Nr I/2010 (2011_P_I.pdf - 75.19 KB)
Data publikacji: 2011-09-14 09:42:57 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 2 grudnia 2010 roku
2011_P_II.pdfProtokół Nr II/2010 (2011_P_II.pdf - 88.908 KB)
Data publikacji: 2011-09-14 09:43:39 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 6 grudnia 2010 roku
2011_P_III.pdfProtokół Nr III/2010 (2011_P_III.pdf - 80.691 KB)
Data publikacji: 2011-09-14 09:44:21 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 30 grudnia 2010 roku
2011_P_IV.pdfProtokół Nr IV/2011 (2011_P_IV.pdf - 90.47 KB)
Data publikacji: 2011-09-14 09:45:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 16 lutego 2011 r.
2011_P_V.pdfProtokół Nr V/2011 (2011_P_V.pdf - 81.245 KB)
Data publikacji: 2011-09-14 09:45:39 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 22 marca 2011 r.
2011_P_VI.pdfProtokół Nr VI/2011 (2011_P_VI.pdf - 88.155 KB)
Data publikacji: 2011-09-14 09:46:16 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 18 maja 2011 r.
2011_P_VII.pdfProtokół Nr VII/2011 (2011_P_VII.pdf - 89.33 KB)
Data publikacji: 2011-09-14 09:47:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 16 czerwca 2011 r.
2011_P_VIII.pdfProtokół Nr VIII/2011 (2011_P_VIII.pdf - 69.751 KB)
Data publikacji: 2011-09-14 09:47:47 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 4 sierpnia 2011 r.
2012_P_ IX.pdfProtokół Nrr IX/2011 (2012_P_ IX.pdf - 161.406 KB)
Data publikacji: 2012-11-05 12:50:35 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 31 sierpnia 2011 roku
2012_P_X.pdfProtokół Nr X/2011 (2012_P_X.pdf - 157.868 KB)
Data publikacji: 2012-11-05 12:51:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 29 września 2011 roku
2012_P_XI.pdfProtokół Nr XI/2011 (2012_P_XI.pdf - 160.495 KB)
Data publikacji: 2012-11-05 12:51:54 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 3 listopada 2011 roku
2012_P_XII.pdfProtokół Nr XII/2011 (2012_P_XII.pdf - 159.636 KB)
Data publikacji: 2012-11-05 12:52:37 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 30 listopada 2011 roku
2012_P_XIII.pdfProtokół Nr XIII/2011 (2012_P_XIII.pdf - 153.957 KB)
Data publikacji: 2012-11-05 12:53:18 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012_P_XIV.pdfProtokół Nr XIV/2012 (2012_P_XIV.pdf - 158.767 KB)
Data publikacji: 2012-11-05 12:54:07 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 9 lutego 2012 roku
2012_P_XV.pdfProtokół Nr XV/2012 (2012_P_XV.pdf - 173.558 KB)
Data publikacji: 2012-11-05 12:54:48 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 29 marca 2012 roku
2012_P_XVI.pdfProtokół Nr XVI/2012 (2012_P_XVI.pdf - 167.95 KB)
Data publikacji: 2012-11-05 13:00:46 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 18 maja 2012 roku
2012_P_XVII.pdfProtokół Nr XVII (2012_P_XVII.pdf - 159.791 KB)
Data publikacji: 2012-11-05 13:01:32 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 28 czerwca 2012 roku
2012_P_XVIII.pdfProtokół Nr XVIII/2012 (2012_P_XVIII.pdf - 161.746 KB)
Data publikacji: 2012-11-05 13:02:29 Redaktor: Renata Borek
Opis: z dnia 30 sierpnia 2012 roku
2012_P_XIX.pdfProtokół Nr XIX/2012 (2012_P_XIX.pdf - 174.815 KB)
Data publikacji: 2012-12-20 08:19:48 Redaktor: Renata Borek
Opis: z Sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2012 r.
2012_P_XX.pdfProtokół Nr XX/2012 (2012_P_XX.pdf - 176.083 KB)
Data publikacji: 2012-12-20 08:22:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: z Sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2012 roku
2013_P_XXI.pdfProtokół Nr XXI/2012 (2013_P_XXI.pdf - 1831.318 KB)
Data publikacji: 2013-02-13 08:59:50 Redaktor: Renata Borek
Opis: Protokół z XXI sesji rady Gminy Bogoria z dnia 18 grudnia 2012 r.
2013_P_XXII.pdfProtokół Nr XXII/2012 (2013_P_XXII.pdf - 1300.886 KB)
Data publikacji: 2013-02-13 09:00:51 Redaktor: Renata Borek
Opis: protokół z sesji Rady Gminy Bogoria z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013_P_XXIII.pdfProtokół NrXXII I/2013 (2013_P_XXIII.pdf - 1322.002 KB)
Data publikacji: 2013-06-26 08:12:10 Redaktor: Renata Borek
Opis: Protokół z sesji Rady Gminy Bogoria z dnia 31.01.2013 r.
2013_P_XXIV.pdfProtokół Nr XXIV/2013 (2013_P_XXIV.pdf - 2217.189 KB)
Data publikacji: 2013-06-26 08:14:06 Redaktor: Renata Borek
Opis: Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2013 r.
2013_P_XXV.pdfProtokół Nr XXV/2013 (2013_P_XXV.pdf - 1382.154 KB)
Data publikacji: 2013-06-26 08:15:30 Redaktor: Renata Borek
Opis: Protokół z XXV Sesji Rady Gminy Bogoria z dnia 22 maja 2013 r.
2013_P_XXVI.pdfProtokół Nr XXVI/2013 (2013_P_XXVI.pdf - 2191.233 KB)
Data publikacji: 2013-08-30 08:33:23 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół z XXVI Sesji Rady Gminy Bogoria z dnia 25 czerwca 2013 roku
2013_P_XXVII.pdfProtokół Nr XXVII/2013 (2013_P_XXVII.pdf - 2972.359 KB)
Data publikacji: 2013-09-30 07:47:46 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2013 roku
2013_P_XXVIII.pdfProtokół Nr XXVIII/2013 (2013_P_XXVIII.pdf - 1694.451 KB)
Data publikacji: 2013-10-29 15:08:31 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół XXVIII z Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r.
2013_P_XXIX.pdfProtokół Nr XXIX/2013 (2013_P_XXIX.pdf - 1299.9 KB)
Data publikacji: 2013-11-29 10:33:31 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy z dnia 29 października 2013 roku.
2013_P_XXX.pdfProtokół Nr XXX/2013 (2013_P_XXX.pdf - 3267.623 KB)
Data publikacji: 2013-12-31 08:01:39 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół z XXX Sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2013 roku.
2013_P_XXXI.pdfProtokół Nr XXXI/2013 (2013_P_XXXI.pdf - 2310.723 KB)
Data publikacji: 2014-01-30 14:53:50 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014_P_XXXII.pdfProtokół Nr XXXII/2014 (2014_P_XXXII.pdf - 2029.061 KB)
Data publikacji: 2014-03-28 08:00:25 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2014 roku.
2014_P_XXXIII.pdfProtokół Nr XXXIII/2014 (2014_P_XXXIII.pdf - 5110.08 KB)
Data publikacji: 2014-05-29 15:22:07 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy z dnia 27 marca 2014 roku.
2014_P_XXXIV.pdfProtokół NR XXXIV/2014 (2014_P_XXXIV.pdf - 2505.47 KB)
Data publikacji: 2014-06-26 07:57:48 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy z dnia 29 maja 2014 roku.
2014_P_XXXV.pdfProtokół NR XXXV/2014 (2014_P_XXXV.pdf - 2528.462 KB)
Data publikacji: 2014-08-29 08:38:19 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół z XXXV Sesji Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014 roku.
2014_P_XXXVI.pdfProtokół NR XXXVI/2014 (2014_P_XXXVI.pdf - 2375.679 KB)
Data publikacji: 2014-09-24 08:32:27 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2014 roku.
2014_P_XXXVII.pdfProtokół NR XXXVII/2014 (2014_P_XXXVII.pdf - 2914.042 KB)
Data publikacji: 2014-10-13 11:28:41 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2014 roku.
2014_P_XXXVIII.pdfProtokół NR XXXVIII/2014 (2014_P_XXXVIII.pdf - 1581.798 KB)
Data publikacji: 2014-10-31 08:15:38 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 13 października 2014 roku.
2014_P_XXXIX.pdfProtokół NR XXXIX/2014 (2014_P_XXXIX.pdf - 1142.78 KB)
Data publikacji: 2014-11-14 09:42:41 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2014 roku.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3659
Utworzył: Marzena Miernowska, data utworzenia: 2014-11-14 09:42:42
Opublikował: Marzena Miernowska, data publikacji: 2014-11-14 09:42:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl