Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 RODO

Obowiązek informacyjny
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2018 rok
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
2011 rokDo druku
Oświadczenia

Załączone pliki
2011_OM_PK_Tutak.pdfMaciej Tutak (2011_OM_PK_Tutak.pdf - 144.961 KB)
Data publikacji: 2011-01-24 13:07:24 Redaktor: Renata Borek
Opis: Przewodniczący Rady Gminy
2011_OM_PK_Zakrzewska.pdfWiesława Zakrzewska (2011_OM_PK_Zakrzewska.pdf - 120.788 KB)
Data publikacji: 2011-01-24 13:08:08 Redaktor: Renata Borek
Opis: Z-ca Przewodniczącego
2011_OM_PK_Trybuszkiewicz.pdfZdzisław Trybuszkiewicz (2011_OM_PK_Trybuszkiewicz.pdf - 124.519 KB)
Data publikacji: 2011-01-24 13:08:53 Redaktor: Renata Borek
Opis: Z-ca Przewodniczącego
2011_OM_PK_Jaworski.pdfWładysław Jaworski (2011_OM_PK_Jaworski.pdf - 127.373 KB)
Data publikacji: 2011-01-24 13:09:28 Redaktor: Renata Borek
Opis: Radny
2011_OM_PK_Wolowski.pdfAndrzej Wołowski (2011_OM_PK_Wolowski.pdf - 117.644 KB)
Data publikacji: 2011-01-24 13:17:20 Redaktor: Renata Borek
Opis: Radny
2011_OM_PK_Maciag.pdfEdmund Maciąg (2011_OM_PK_Maciag.pdf - 123.893 KB)
Data publikacji: 2011-01-24 13:17:51 Redaktor: Renata Borek
Opis: Radny
2011_OM_PK_Piotrowska.pdfJolanta Piotrowska (2011_OM_PK_Piotrowska.pdf - 128.609 KB)
Data publikacji: 2011-01-24 13:18:24 Redaktor: Renata Borek
Opis: Radna
2011_OM_PK_Wyrzykowska.pdfJolanta Wyrzykowska (2011_OM_PK_Wyrzykowska.pdf - 136.809 KB)
Data publikacji: 2011-01-24 13:18:54 Redaktor: Renata Borek
Opis: Radna
2011_OM_PK_Marzec.pdfStanisław Marzec (2011_OM_PK_Marzec.pdf - 118.57 KB)
Data publikacji: 2011-01-24 13:19:30 Redaktor: Renata Borek
Opis: Radny
2011_OM_PK_Sztaba.pdfMieczysław Sztaba (2011_OM_PK_Sztaba.pdf - 134.02 KB)
Data publikacji: 2011-01-24 13:20:03 Redaktor: Renata Borek
Opis: Radny
2011_OM_PK_Madej.pdfZygmunt Madej (2011_OM_PK_Madej.pdf - 126.276 KB)
Data publikacji: 2011-01-24 13:20:35 Redaktor: Renata Borek
Opis: Radny
2011_OM_PK_Mucha.pdfAndrzej Mucha (2011_OM_PK_Mucha.pdf - 138.755 KB)
Data publikacji: 2011-01-24 13:21:05 Redaktor: Renata Borek
Opis: Radny
2011_OM_PK_Panczyk.pdfAndrzej Pańczyk (2011_OM_PK_Panczyk.pdf - 118.303 KB)
Data publikacji: 2011-01-24 13:21:30 Redaktor: Renata Borek
Opis: Radny
2011_OM_PK_Lech.pdfBogdan Lech (2011_OM_PK_Lech.pdf - 118.884 KB)
Data publikacji: 2011-01-24 13:22:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: Radny
2011_OM_PK_Barabasz.pdfWiesław Barabasz (2011_OM_PK_Barabasz.pdf - 117.703 KB)
Data publikacji: 2011-01-24 13:22:35 Redaktor: Renata Borek
Opis: Radny
2011_OM_Tutak.pdfMaciej Tutak (2011_OM_Tutak.pdf - 138.709 KB)
Data publikacji: 2011-05-20 12:30:50 Redaktor: Renata Borek
Opis: Przewodniczący Rady Gminy
2011_OM_Trybuszkiewicz.pdfZdzisław Trybuszkiewicz (2011_OM_Trybuszkiewicz.pdf - 133.382 KB)
Data publikacji: 2011-05-20 12:31:56 Redaktor: Renata Borek
Opis: Z-ca Przewodniczącego RG
2011_OM_Zakrzewska.pdfWiesława Zakrzewska (2011_OM_Zakrzewska.pdf - 121.441 KB)
Data publikacji: 2011-05-20 12:32:50 Redaktor: Renata Borek
Opis: Z-ca Przewodniczącego RG
2011_OM_Jaworski.pdfWładysław Jaworski (2011_OM_Jaworski.pdf - 120.895 KB)
Data publikacji: 2011-05-20 12:33:31 Redaktor: Renata Borek
Opis: Radny
2011_OM_Wolowski.pdfAndrzej Wołowski (2011_OM_Wolowski.pdf - 121.492 KB)
Data publikacji: 2011-05-20 12:34:12 Redaktor: Renata Borek
Opis: Radny
2011_OM_Maciag.pdfEdmund Maciąg (2011_OM_Maciag.pdf - 131.935 KB)
Data publikacji: 2011-05-20 12:34:50 Redaktor: Renata Borek
Opis: Radny
2011_OM_Piotrowska.pdfJolanta Piotrowska (2011_OM_Piotrowska.pdf - 122.152 KB)
Data publikacji: 2011-05-20 12:35:35 Redaktor: Renata Borek
Opis: Radna
2011_OM_Wyrzykowska.pdfJolanta Wyrzykowska (2011_OM_Wyrzykowska.pdf - 133.598 KB)
Data publikacji: 2011-05-20 12:36:11 Redaktor: Renata Borek
Opis: Radna
2011_OM_Marzec.pdfStanisław Marzec (2011_OM_Marzec.pdf - 124.043 KB)
Data publikacji: 2011-05-20 12:36:44 Redaktor: Renata Borek
Opis: Radny
2011_OM_Sztaba.pdfMieczysław Sztaba (2011_OM_Sztaba.pdf - 125.248 KB)
Data publikacji: 2011-05-20 12:37:30 Redaktor: Renata Borek
Opis: Radny
2011_OM_Madej.pdfZygmunt Madej (2011_OM_Madej.pdf - 121.502 KB)
Data publikacji: 2011-05-20 12:38:38 Redaktor: Renata Borek
Opis: Radny
2011_OM_Mucha.pdfAndrzej Mucha (2011_OM_Mucha.pdf - 122.251 KB)
Data publikacji: 2011-05-20 12:39:23 Redaktor: Renata Borek
Opis: Radny
2011_OM_Panczyk.pdfAndrzej Pańczyk (2011_OM_Panczyk.pdf - 136.701 KB)
Data publikacji: 2011-05-20 12:40:04 Redaktor: Renata Borek
Opis: Radny
2011_OM_Lech.pdfBogdan Lech (2011_OM_Lech.pdf - 121.767 KB)
Data publikacji: 2011-05-20 12:42:27 Redaktor: Renata Borek
Opis: Radny
2011_OM_Barabasz.pdfWiesław Barabasz (2011_OM_Barabasz.pdf - 119.235 KB)
Data publikacji: 2011-05-20 12:43:05 Redaktor: Renata Borek
Opis: Radny
2011_KOM_Sztaba.pdfMieczysław Sztaba (2011_KOM_Sztaba.pdf - 242.697 KB)
Data publikacji: 2011-10-13 10:38:42 Redaktor: Renata Borek
Opis: korekta oświadczenia majątkowego
2011_KOM_Trybuszkiewicz.pdfKorekta (2011_KOM_Trybuszkiewicz.pdf - 13.405 KB)
Data publikacji: 2011-11-17 08:48:52 Redaktor: Renata Borek
Opis: oświadczenia majątkowego - Zdzisław Trybuszkiewicz
2011_KOM_Mucha.pdfkorekta (2011_KOM_Mucha.pdf - 9.611 KB)
Data publikacji: 2011-11-17 08:49:31 Redaktor: Renata Borek
Opis: oświadczenia majątkowego - Andrzej Mucha

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1701
Utworzył: Renata Borek, data utworzenia: 2011-11-17 08:49:31
Opublikował: Renata Borek, data publikacji: 2011-11-17 08:49:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl