Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Publiczne Przedszkole w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
rok 2011Do druku
Zarządzenia

Załączone pliki
2011_Z_1.pdfZarządzenie Nr 1/2011 (2011_Z_1.pdf - 290.466 KB)
Data publikacji: 2011-02-02 14:32:17 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika ZEASiP w Bogorii
2011_Z_2.pdfZarządzenie Nr 2/2011 (2011_Z_2.pdf - 218.113 KB)
Data publikacji: 2011-02-02 14:33:23 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bogoria
2011_REGULAMIN_ORGANIZACYJNY.pdfZałącznik Nr 1 (2011_REGULAMIN_ORGANIZACYJNY.pdf - 523.449 KB)
Data publikacji: 2011-02-02 14:35:19 Redaktor: Renata Borek
Opis: do Zarządzenie Nr 2/2011
2011_Z_3.pdfZarządzenie Nr 3/2011 (2011_Z_3.pdf - 262.691 KB)
Data publikacji: 2011-02-09 11:10:59 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego zadania pn. "Przebudowa budynku Przychodni Lekarskiej w Bogorii przy ul. Spacerowej 7"
2011_Z_4.pdfZarządzenie Nr 4/2011 (2011_Z_4.pdf - 232.099 KB)
Data publikacji: 2011-03-01 09:36:50 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_Z_5.pdfZarządzenie Nr 5/2011 (2011_Z_5.pdf - 417.375 KB)
Data publikacji: 2011-03-01 09:38:55 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji orzetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bogoria w 2011 r.
2011_Z_6.pdfZarządzenie Nr 6/2011 (2011_Z_6.pdf - 555.701 KB)
Data publikacji: 2011-03-16 08:21:06 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011_Z_7.pdfZarządzenie Nr 7/2011 (2011_Z_7.pdf - 618.248 KB)
Data publikacji: 2011-03-16 08:22:52 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań
2011_Z_8.pdfZarządzenie Nr 8/2011 (2011_Z_8.pdf - 268.647 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 13:20:47 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_Z_9.pdfZarządzenie Nr 9/2011 (2011_Z_9.pdf - 308.424 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 13:23:18 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego zadania pn. "Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - Gmina Bogoria"
2011_Z_10.pdfZarządzenie Nr 10/2011 (2011_Z_10.pdf - 204.634 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 13:43:47 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_Z_11.pdfZarządzenie Nr 11/2011 (2011_Z_11.pdf - 302.958 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 13:45:17 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie określenia wzoru wniosku o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011_WNIOSEK_ O_WSPARCIE_INICJATYWY_LOKALNEJ.docZałącznik Nr 1 (2011_WNIOSEK_ O_WSPARCIE_INICJATYWY_LOKALNEJ.doc - 51.712 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 13:46:18 Redaktor: Renata Borek
Opis: do Zarządzenia Nr 11/2011
2011_Z_12.pdfZarządzenie Nr 12/2011 (2011_Z_12.pdf - 415.208 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 13:48:20 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Dostawa cysterny do przewozu wody na przyczepie ciągnikowej
2011_Z_13.pdfZarządzenie Nr 13/2011 (2011_Z_13.pdf - 412.038 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 13:50:31 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Wykonanie odnowy nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Podlesie, Wysoki Duże, Bogoria ul. Żeromskiego, ul. B. Prusa
2011_Z_14.pdfZarządzenie Nr 14/2011 (2011_Z_14.pdf - 334.017 KB)
Data publikacji: 2011-04-29 14:37:28 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_Z_15.pdfZarządzenie Nr 0050.15.2011 (2011_Z_15.pdf - 262.868 KB)
Data publikacji: 2011-04-29 14:39:19 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Bogoria
2011_Z_16.pdfZarządzenie Nr 0050.16.2011 (2011_Z_16.pdf - 942.446 KB)
Data publikacji: 2011-04-29 14:46:28 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_Z_17.pdfZarządzenie Nr 0050.17.2011 (2011_Z_17.pdf - 320.673 KB)
Data publikacji: 2011-04-29 14:56:44 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011_Z_18.pdfZarządzenie Nr 0050.18.2011 (2011_Z_18.pdf - 347.528 KB)
Data publikacji: 2011-04-29 14:58:29 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia prztergu na dzierżawę nieruchomości
2011.19.2011.pdfZarządzenie Nr 0050.19.2011 (2011.19.2011.pdf - 301.192 KB)
Data publikacji: 2011-05-05 14:21:43 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_Z_20.pdfZarządzenie Nr 0050.20.2011 (2011_Z_20.pdf - 396.665 KB)
Data publikacji: 2011-05-26 11:23:45 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie: regulamin wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
2011_Z_21.pdfZarządzenie Nr 0050.21.2011 (2011_Z_21.pdf - 263.937 KB)
Data publikacji: 2011-05-26 11:25:29 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na gabinet stomatologiczny
2011_Z_22.pdfZarządzenie Nr 0050.22.2011 (2011_Z_22.pdf - 350.656 KB)
Data publikacji: 2011-05-26 11:27:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_Z_23.pdfZarządzenie Nr 0050.23.2011 (2011_Z_23.pdf - 192.941 KB)
Data publikacji: 2011-06-22 12:56:16 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011_Z_24.pdfZarządzenie Nr 0050.24.2011 (2011_Z_24.pdf - 156.287 KB)
Data publikacji: 2011-06-22 12:57:51 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Bogorii
2011_Z_25.pdfZarządzenie Nr 0050.25.2011 (2011_Z_25.pdf - 212.548 KB)
Data publikacji: 2011-06-22 12:58:53 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011_Z_26.pdfZarządzenie Nr 0050.26.2011 (2011_Z_26.pdf - 205.305 KB)
Data publikacji: 2011-06-22 12:59:54 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011_Z_27.pdfZarządzenie Nr 0050.27.2011 (2011_Z_27.pdf - 167.254 KB)
Data publikacji: 2011-06-22 13:01:19 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zgłoszenia uczestnika do Rady Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi"
2011_Z_28.pdfZarządzenie Nr 0050.28.2011 (2011_Z_28.pdf - 232.83 KB)
Data publikacji: 2011-07-14 13:39:34 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_Z_29.pdfZarządzenie Nr 0050.29.2011 (2011_Z_29.pdf - 302.663 KB)
Data publikacji: 2011-07-14 13:41:20 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2011_Z_30.pdfZarządzenie Nr 0050.30.2011 (2011_Z_30.pdf - 309.125 KB)
Data publikacji: 2011-07-14 13:43:10 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2011_Z_31.pdfZarządzenie Nr 0050.31.2011 (2011_Z_31.pdf - 326.183 KB)
Data publikacji: 2011-07-14 13:44:54 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2011_Z_32.pdfZarządzenie Nr 0050.32.2011 (2011_Z_32.pdf - 14.269 KB)
Data publikacji: 2011-07-27 08:52:56 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_Z_33.pdfZarządzenie Nr 0050.33.2011 (2011_Z_33.pdf - 474.279 KB)
Data publikacji: 2011-07-27 08:54:46 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_Z_34.pdfZarządzenie Nr 0050.34.2011 (2011_Z_34.pdf - 557.564 KB)
Data publikacji: 2011-08-16 10:34:25 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_Z_35.pdfZarządzenie Nr 0050.35.2011 (2011_Z_35.pdf - 308.221 KB)
Data publikacji: 2011-08-16 10:35:59 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2011_Z_36.pdfZarządzenie Nr 0050.36.2011 (2011_Z_36.pdf - 279.211 KB)
Data publikacji: 2011-08-17 13:55:31 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
2011_Z_37.pdfZarządzenia Nr 0050.37.2011 (2011_Z_37.pdf - 244.571 KB)
Data publikacji: 2011-09-14 09:58:19 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania szkód i strat spowodowanych przez intensywne i ciągłe opady deszczu
2011_Z_38.pdfZarządzenia Nr 0050.38.2011 (2011_Z_38.pdf - 220.931 KB)
Data publikacji: 2011-09-14 09:59:11 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011_Z_39.pdfZarządzenie Nr 0050.39.2011 (2011_Z_39.pdf - 223.105 KB)
Data publikacji: 2011-09-14 10:00:04 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_Z_40.pdfZarządzenie Nr 0050.40.2011 (2011_Z_40.pdf - 179.447 KB)
Data publikacji: 2011-09-14 10:00:51 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_Z_41.pdfZarządzenie Nr 0050.41.2011 (2011_Z_41.pdf - 2048.2 KB)
Data publikacji: 2011-09-21 08:58:30 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9.10.2011 r.
2011_Z_42.pdfZarządzenie Nr 0050.42.2011 (2011_Z_42.pdf - 214.214 KB)
Data publikacji: 2011-09-22 11:23:17 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_Z_43.pdfZarządzenie Nr 0050.43.2011 (2011_Z_43.pdf - 462.065 KB)
Data publikacji: 2011-10-05 11:38:43 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011_Z_44.pdfZarządzenie Nr 0050.44.2011 (2011_Z_44.pdf - 247.962 KB)
Data publikacji: 2011-10-05 11:39:35 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Bogoria
2011_Z_45.pdfZarządzenie Nr 0050.45.2011 (2011_Z_45.pdf - 244.522 KB)
Data publikacji: 2011-10-05 11:40:23 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_Z_46.pdfZarządzenie Nr 0050.46.2011 (2011_Z_46.pdf - 225.643 KB)
Data publikacji: 2011-10-05 11:41:14 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bogoria
2011_Z_47.pdfZarządzenie Nr 0050.47.2011 (2011_Z_47.pdf - 241.943 KB)
Data publikacji: 2011-10-13 10:39:55 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011_Z_48.pdfZarządzenie Nr 0050.48.2011 (2011_Z_48.pdf - 376.569 KB)
Data publikacji: 2011-10-19 09:17:46 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011_Z_49.pdfZarządzenie Nr 0050.49.2011 (2011_Z_49.pdf - 265.277 KB)
Data publikacji: 2011-10-19 09:18:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_Z_50.pdfZarządzenie Nr 0050.50.2011 (2011_Z_50.pdf - 250.102 KB)
Data publikacji: 2011-10-19 09:19:32 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w olanach finansowych jednostek budżetowych na 2011 r.
2011_Z_51.pdfZarządzenie Nr 0050.51.2011 (2011_Z_51.pdf - 198.669 KB)
Data publikacji: 2011-10-19 09:20:14 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r.
2011_Z_52.pdfZarządzenie Nr 0050.52.2011 (2011_Z_52.pdf - 467.901 KB)
Data publikacji: 2011-11-09 13:04:00 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011_Z_53.pdfZarządzenie Nr 0050.53.2011 (2011_Z_53.pdf - 285.429 KB)
Data publikacji: 2011-11-09 13:05:00 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_Z_54.pdfZarządzenie Nr 0050.54.2011 (2011_Z_54.pdf - 306.862 KB)
Data publikacji: 2011-11-16 10:08:58 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
zal.uchwala_budzet.pdfprojekt uchwały (zal.uchwala_budzet.pdf - 143.267 KB)
Data publikacji: 2011-11-16 10:09:51 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
zal_1_dochody.pdfZałącznik Nr 1 (zal_1_dochody.pdf - 266.634 KB)
Data publikacji: 2011-11-16 10:10:26 Redaktor: Renata Borek
Opis: Dochody
zal_2_wydatki.pdfZałącznik Nr 2 (zal_2_wydatki.pdf - 1330.32 KB)
Data publikacji: 2011-11-16 10:11:23 Redaktor: Renata Borek
Opis: Wydatki budżetu gminy na 2012 r.
2011_zal_3_do_11_Uzasad.pdfZałączniki (2011_zal_3_do_11_Uzasad.pdf - 709.191 KB)
Data publikacji: 2011-11-16 10:12:39 Redaktor: Renata Borek
Opis: od 3 do 11 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.
2011_Z_56.pdfZarządzenie Nr 0050.56.2011 (2011_Z_56.pdf - 236.495 KB)
Data publikacji: 2011-11-16 11:37:18 Redaktor: Renata Borek
2011_Z_57.pdfZarządzenie Nr 0050.57.2011 (2011_Z_57.pdf - 223.129 KB)
Data publikacji: 2011-11-16 11:38:40 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej proejktu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
2011_PU_prognoza_finansowa.pdfZałacznik (2011_PU_prognoza_finansowa.pdf - 722.466 KB)
Data publikacji: 2011-11-16 11:39:57 Redaktor: Renata Borek
Opis: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020
2011_Z_55.pdfZarządzenie Nr 0050.55.2011 (2011_Z_55.pdf - 283.613 KB)
Data publikacji: 2011-11-17 11:16:49 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_Z_58.pdfZarządzenie Nr 0050.58.2011 (2011_Z_58.pdf - 291.892 KB)
Data publikacji: 2011-11-22 11:11:55 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011_Z_59.pdfZarządzenie Nr 0050.59.2011 (2011_Z_59.pdf - 276.64 KB)
Data publikacji: 2011-12-05 14:23:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011_Z_60.pdfZarządzenie Nr 0050.60.2011 (2011_Z_60.pdf - 255.571 KB)
Data publikacji: 2011-12-15 13:15:09 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011_Z_61.pdfZarządzenie Nr 0050.61.2011 (2011_Z_61.pdf - 376.583 KB)
Data publikacji: 2011-12-15 13:16:00 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011_Z_62.pdfZarządzenie Nr 0050.62.2011 (2011_Z_62.pdf - 415.623 KB)
Data publikacji: 2012-01-12 09:38:25 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011_Z_63.pdfZarządzenie Nr 0050.63.2011 (2011_Z_63.pdf - 171.031 KB)
Data publikacji: 2012-01-12 09:39:19 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_Z_64.pdfZarządzenie Nr 0050.64.2011 (2011_Z_64.pdf - 218.673 KB)
Data publikacji: 2012-01-12 09:40:04 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2510
Utworzył: Marcin Surmański, data utworzenia: 2017-03-28 11:27:49
Opublikował: Marcin Surmański, data publikacji: 2017-03-28 11:27:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl