Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Publiczne Przedszkole w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Budżet gminyDo druku
2011 rok

Załączone pliki
2011_U_29.pdfUchwała Nr IV/29/2011 (2011_U_29.pdf - 419.283 KB)
Data publikacji: 2011-02-23 14:41:55 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
2011_U_30.pdfUchwała Nr IV/30/2011 (2011_U_30.pdf - 79.52 KB)
Data publikacji: 2011-02-23 14:42:45 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011_U_31.pdfUchwała Nr IV/31/2011 (2011_U_31.pdf - 3476.798 KB)
Data publikacji: 2011-02-23 14:51:18 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przyjęcia wiloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020
2.pdfUchwała RIO 25/2011 (2.pdf - 747.323 KB)
Data publikacji: 2011-04-01 09:16:53 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: W sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bogoria
1.pdfUchwała RIO 26/2011 (1.pdf - 661.096 KB)
Data publikacji: 2011-04-01 09:19:40 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budzetowej Gminy Bogoria 2011 roku.
2011_Z_4.pdfZarządzenie Nr 4/2011 (2011_Z_4.pdf - 232.099 KB)
Data publikacji: 2011-03-01 09:36:50 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_Z_6.pdfZarządzenie Nr 6/2011 (2011_Z_6.pdf - 555.701 KB)
Data publikacji: 2011-03-16 08:21:06 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011_Z_7.pdfZarządzenie Nr 7/2011 (2011_Z_7.pdf - 618.248 KB)
Data publikacji: 2011-03-16 08:22:52 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań
2011_Z_8.pdfZarządzenie Nr 8/2011 (2011_Z_8.pdf - 268.647 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 13:20:47 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_Z_10.pdfZarządzenie Nr 10/2011 (2011_Z_10.pdf - 204.634 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 13:43:47 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
skan.pdfUchwała RIO 29/2011 (skan.pdf - 1668.643 KB)
Data publikacji: 2011-04-11 09:40:06 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: W sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy Bogoria za 2010 r
Rb-27S.pdfRb-27 za I kw 2011 (Rb-27S.pdf - 753.976 KB)
Data publikacji: 2011-05-05 09:13:38 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kw 2011
Rb-28S.pdfRb-28 za I kw 2011 (Rb-28S.pdf - 1339.758 KB)
Data publikacji: 2011-05-05 09:23:09 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I kw 2011
RbN.pdfRb-N za Ikw 2011 (RbN.pdf - 298.148 KB)
Data publikacji: 2011-05-05 09:26:50 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za I kw 2011
Rb-NDS.pdfRb-NDS za I kw 2011 (Rb-NDS.pdf - 189.153 KB)
Data publikacji: 2011-05-05 09:29:54 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kw 2011
Rb-Z.pdfRb-z za I kw 2011 (Rb-Z.pdf - 300.882 KB)
Data publikacji: 2011-05-05 09:33:57 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kw 2011 r.
2011_U_32.pdfUchwała Nr IV/32/2011 (2011_U_32.pdf - 254.733 KB)
Data publikacji: 2011-02-23 14:53:06 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2011_U_33.pdfUchwała Nr IV/33/2011 (2011_U_33.pdf - 267.803 KB)
Data publikacji: 2011-02-23 14:54:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2011_U_34.pdfUchwała Nr IV/34/2011 (2011_U_34.pdf - 300.702 KB)
Data publikacji: 2011-02-23 14:55:10 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2011_U_36.pdfUchwała Nr IV/36/2011 (2011_U_36.pdf - 97.945 KB)
Data publikacji: 2011-02-23 15:06:23 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobiranych w formie łącznego zobowiązania piniężnego
2011_U_40.pdfUchwała Nr IV/40/2011 (2011_U_40.pdf - 77.727 KB)
Data publikacji: 2011-02-23 15:13:41 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowekj oraz jej poboru
2011_U_46.pdfUchwała Nr V/46/2011 (2011_U_46.pdf - 199.147 KB)
Data publikacji: 2011-04-01 11:23:17 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2011_U_47.pdfUchwała Nr V/47/2011 (2011_U_47.pdf - 400.738 KB)
Data publikacji: 2011-04-01 11:25:22 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian do Uchwały Nr IV/29/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2011 r.
2011_U_49.pdfUchwała Nr V/49/2011 (2011_U_49.pdf - 167.911 KB)
Data publikacji: 2011-04-01 11:27:32 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011_U_48.pdfUchwała Nr V/48/2011 (2011_U_48.pdf - 218.686 KB)
Data publikacji: 2011-04-01 11:26:38 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/34/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2011_Z_14.pdfZarządzenie Nr 14/2011 (2011_Z_14.pdf - 334.017 KB)
Data publikacji: 2011-04-29 14:37:28 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_Z_16.pdfZarządzenie Nr 0050.16.2011 (2011_Z_16.pdf - 942.446 KB)
Data publikacji: 2011-04-29 14:46:28 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_Z_17.pdfZarządzenie Nr 0050.17.2011 (2011_Z_17.pdf - 320.673 KB)
Data publikacji: 2011-04-29 14:56:44 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
WYKAZ powyżej-500zł.pdfWykaz nr 1 (WYKAZ powyżej-500zł.pdf - 86.34 KB)
Data publikacji: 2011-05-30 12:09:10 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Wykaz osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęowego powyżej kwoty 500 zł
WYKAZ powyżej-500zł-2.pdfWykaz nr 2 (WYKAZ powyżej-500zł-2.pdf - 99.466 KB)
Data publikacji: 2011-05-30 12:31:00 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Wykaz osób prawnych i fizycznych,którym w zakresie podatków lub opłt udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty - powyżej 500 zł
2011.19.2011.pdfZarządzenie Nr 0050.19.2011 (2011.19.2011.pdf - 301.192 KB)
Data publikacji: 2011-05-05 14:21:43 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_Z_22.pdfZarządzenie Nr 0050.22.2011 (2011_Z_22.pdf - 350.656 KB)
Data publikacji: 2011-05-26 11:27:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_U_53.pdfUchwała Nr VI/53/2011 (2011_U_53.pdf - 160.259 KB)
Data publikacji: 2011-05-25 11:58:51 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011_U_63.pdfUchwała Nr VII/63/2011 (2011_U_63.pdf - 221.708 KB)
Data publikacji: 2011-06-22 12:28:59 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok
2011_Z_23.pdfZarządzenie Nr 0050.23.2011 (2011_Z_23.pdf - 192.941 KB)
Data publikacji: 2011-06-22 12:56:16 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011_Z_25.pdfZarządzenie Nr 0050.25.2011 (2011_Z_25.pdf - 212.548 KB)
Data publikacji: 2011-06-22 12:58:53 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011_Z_26.pdfZarządzenie Nr 0050.26.2011 (2011_Z_26.pdf - 205.305 KB)
Data publikacji: 2011-06-22 12:59:54 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011_U_66.pdfUchwała Nr VII/66/2011 (2011_U_66.pdf - 167.214 KB)
Data publikacji: 2011-06-22 12:32:55 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011_U_72.pdfUchwała Nr VII/72/2011 (2011_U_72.pdf - 207.097 KB)
Data publikacji: 2011-06-22 12:43:15 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
2011_U_71.pdfUchwała Nr VII/71/2011 (2011_U_71.pdf - 221.034 KB)
Data publikacji: 2011-06-22 12:42:19 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2011_U_67.pdfUchwała Nr VII/67/2011 (2011_U_67.pdf - 230.838 KB)
Data publikacji: 2011-06-22 12:34:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020
2011_Z_U_67.pdfZałącznik Nr 1 (2011_Z_U_67.pdf - 53.828 KB)
Data publikacji: 2011-06-22 12:35:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: do Uchwały Nr VII/67/2011
2011_Z2_U_67.pdfZałącznik Nr 2 (2011_Z2_U_67.pdf - 81.558 KB)
Data publikacji: 2011-06-22 12:36:06 Redaktor: Renata Borek
Opis: do Uchwały Nr VII/67/2011
2011_U_64.pdfUchwała Nr VII/64/2011 (2011_U_64.pdf - 194.191 KB)
Data publikacji: 2011-06-22 12:30:04 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2010 rok
Rb-27.pdfRb-27 za II kw 2011 (Rb-27.pdf - 792.171 KB)
Data publikacji: 2011-08-05 10:11:52 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kw 2011 r
Rb-28.pdfRb-28 za II kw 2011 (Rb-28.pdf - 1366.623 KB)
Data publikacji: 2011-08-05 10:16:30 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za II kw 2011 r.
Rb-N.pdfRb-N za II kw 2011 (Rb-N.pdf - 297.121 KB)
Data publikacji: 2011-08-05 10:43:18 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2011
Rb-NDS II kw.pdfRb-NDS za II kw 2011 (Rb-NDS II kw.pdf - 188.973 KB)
Data publikacji: 2011-08-05 10:49:59 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kw 2011
Rb-Z II kw.pdfRb-z za II kw 2011 (Rb-Z II kw.pdf - 301.139 KB)
Data publikacji: 2011-08-05 10:54:07 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zaległości za II kw 2011
Uchwala.VIII.75.2011.pdfUchwała Nr VIII/75/2011 (Uchwala.VIII.75.2011.pdf - 586.496 KB)
Data publikacji: 2011-08-16 11:10:17 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011_Z_28.pdfZarządzenie Nr 0050.28.2011 (2011_Z_28.pdf - 232.83 KB)
Data publikacji: 2011-07-14 13:39:34 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_Z_32.pdfZarządzenie Nr 0050.32.2011 (2011_Z_32.pdf - 14.269 KB)
Data publikacji: 2011-07-27 08:52:56 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_Z_33.pdfZarządzenie Nr 0050.33.2011 (2011_Z_33.pdf - 474.279 KB)
Data publikacji: 2011-07-27 08:54:46 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_Z_34.pdfZarządzenie Nr 0050.34.2011 (2011_Z_34.pdf - 557.564 KB)
Data publikacji: 2011-08-16 10:34:25 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011_U_77.pdfUchwała Nr IX/77/2011 (2011_U_77.pdf - 587.082 KB)
Data publikacji: 2011-09-07 11:56:39 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
Scan.pdfUhwała nr 85/2011 (Scan.pdf - 1274.636 KB)
Data publikacji: 2011-09-21 08:50:12 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w Kielcach w sprawie opinii o informcji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bogoria za I półrocze 2011.
Rb-27 Dochody.pdfRb-27 za III kw 2011 (Rb-27 Dochody.pdf - 814.664 KB)
Data publikacji: 2011-10-24 09:29:38 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst
Rb-28 Wydatki.pdfRb-28 za III kw 2011 (Rb-28 Wydatki.pdf - 1381.951 KB)
Data publikacji: 2011-10-24 09:31:18 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst
RBN_IIIkw.pdfRb-N za III kw 2011 (RBN_IIIkw.pdf - 298.41 KB)
Data publikacji: 2011-10-24 09:37:50 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2011
Rb-Z_IIIkw.pdfRb-z za III kw 2011 (Rb-Z_IIIkw.pdf - 300.511 KB)
Data publikacji: 2011-10-24 09:39:58 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw
Rb-NDS_IIIkw.pdfRb-NDS za III kw 2011 (Rb-NDS_IIIkw.pdf - 189.247 KB)
Data publikacji: 2011-10-24 09:41:53 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst
2011_Z_55.pdfZarządzenie Nr 0050.55.2011 (2011_Z_55.pdf - 283.613 KB)
Data publikacji: 2011-11-17 11:16:49 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
zal.uchwala_budzet.pdfprojekt uchwały (zal.uchwala_budzet.pdf - 143.267 KB)
Data publikacji: 2011-11-16 10:09:51 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
zal_1_dochody.pdfZałącznik Nr 1 (zal_1_dochody.pdf - 266.634 KB)
Data publikacji: 2011-11-16 10:10:26 Redaktor: Renata Borek
Opis: Dochody
zal_2_wydatki.pdfZałącznik Nr 2 (zal_2_wydatki.pdf - 1330.32 KB)
Data publikacji: 2011-11-16 10:11:23 Redaktor: Renata Borek
Opis: Wydatki budżetu gminy na 2012 r.
2011_zal_3_do_11_Uzasad.pdfZałączniki (2011_zal_3_do_11_Uzasad.pdf - 709.191 KB)
Data publikacji: 2011-11-16 10:12:39 Redaktor: Renata Borek
Opis: od 3 do 11 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.
2011_Z_56.pdfZarządzenie Nr 0050.56.2011 (2011_Z_56.pdf - 236.495 KB)
Data publikacji: 2011-11-16 11:37:18 Redaktor: Renata Borek
2011_Z_57.pdfZarządzenie Nr 0050.57.2011 (2011_Z_57.pdf - 223.129 KB)
Data publikacji: 2011-11-16 11:38:40 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej proejktu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
2011_PU_prognoza_finansowa.pdfZałacznik (2011_PU_prognoza_finansowa.pdf - 722.466 KB)
Data publikacji: 2011-11-16 11:39:57 Redaktor: Renata Borek
Opis: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020
U_109.pdfUchwała RIO 109/2011 (U_109.pdf - 368.717 KB)
Data publikacji: 2011-12-05 14:01:00 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opini o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020
U_110.pdfUchwała RIO 110/2011 (U_110.pdf - 222.236 KB)
Data publikacji: 2011-12-05 14:09:11 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowani deficytu budżetu planowanego na 2012.
U_108.pdfUchwała RIO 108/2011 (U_108.pdf - 546.239 KB)
Data publikacji: 2011-12-05 14:12:32 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opini o projekcie budżetu na 2012 r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1483
Utworzył: Marcin Surmański, data utworzenia: 2017-08-16 11:15:53
Opublikował: Marcin Surmański, data publikacji: 2017-08-16 11:15:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl