Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Publiczne Przedszkole w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
rok 2007Do druku
rok 2007

Załączone pliki
2007_Z_Nr_1.rtfZarządzenie Nr 1 (2007_Z_Nr_1.rtf - 20.515 KB)
Data publikacji: 2007-02-28 11:25:41 Redaktor: Renata Borek
Opis: powołania komisji Przetargowej
2007_Z_Nr_2.rtfZarządzenie Nr 2 (2007_Z_Nr_2.rtf - 17.824 KB)
Data publikacji: 2007-02-28 11:26:51 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie organizacji prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych
2007_Z_nr_3.rtfZarządzenie Nr 3 (2007_Z_nr_3.rtf - 9.69 KB)
Data publikacji: 2007-02-28 11:27:43 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych
2007_Z_Nr_4.docZarządzenie Nr 4 (2007_Z_Nr_4.doc - 735.232 KB)
Data publikacji: 2007-02-28 11:28:48 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie szczególowego podziału budżetu Gminy na rok 2007
2007_Z_5.pdfZarządzenie Nr 5 (2007_Z_5.pdf - 83.701 KB)
Data publikacji: 2007-04-16 09:23:17 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej
2007_Z_6.pdfZarządzenie Nr 6/07 (2007_Z_6.pdf - 86.332 KB)
Data publikacji: 2007-05-08 09:45:46 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmiany w Uchwale Nr XII/19/2001 Zarządu Gminy z dnia 30.08.2001 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogorii
2007_Z_7.pdfZarządzenie Nr 7/07 (2007_Z_7.pdf - 67.112 KB)
Data publikacji: 2007-05-08 09:46:23 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.
2007_Z_8.pdfZarządzenie Nr 8/07 (2007_Z_8.pdf - 102.709 KB)
Data publikacji: 2007-05-08 09:47:42 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Rozbudowa budynku PSP w Bogorii"
2007_Z_9.pdfZarządzenie Nr 9/07 (2007_Z_9.pdf - 71.268 KB)
Data publikacji: 2007-05-08 09:50:32 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.
2007_Z_10.pdfZarządzenie Nr 10/07 (2007_Z_10.pdf - 93.162 KB)
Data publikacji: 2007-05-08 09:51:37 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego zadania pn. Rozbudowa budynku PSP w Bogorii
2007_Z_11.pdfZarządzenie 11/07 (2007_Z_11.pdf - 61.483 KB)
Data publikacji: 2007-05-08 10:03:47 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji konkursowej
2007_Z_12.pdfZarządzenie Nr 12/07 (2007_Z_12.pdf - 61.819 KB)
Data publikacji: 2007-05-08 10:04:29 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji konkursowej
2007_Z_13.pdfZarządzenie Nr 13/07 (2007_Z_13.pdf - 62.114 KB)
Data publikacji: 2007-05-08 10:05:32 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji konkursowej
ZARZĄDZENIE Nr    14.docZarządzenie Nr 14/07 (ZARZĄDZENIE Nr 14.doc - 30.72 KB)
Data publikacji: 2007-05-08 10:06:39 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej - "Przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego"
2007_Z_15.pdfZarządzenie 15/07 (2007_Z_15.pdf - 56.577 KB)
Data publikacji: 2007-07-05 08:17:14 Redaktor: Renata Borek
Opis: zmian w budżeie gminy na 2007 r.
2007_Z_16.pdfZarządzenie Nr 16/07 (2007_Z_16.pdf - 69.906 KB)
Data publikacji: 2007-07-05 08:18:28 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pełczyce"
2007_Z_17.pdfZarządzenie Nr 17/07 (2007_Z_17.pdf - 58.125 KB)
Data publikacji: 2007-07-05 08:19:27 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
2007_Z_18.pdfZarządzenie Nr 18/2007 (2007_Z_18.pdf - 21.302 KB)
Data publikacji: 2007-07-05 08:20:53 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji ds szacowania szkód w uprawach sadowniczych i ogrodniczych spowodowanych wymarznięciami
2007_Z_19.pdfZarządzenie 19/2007 (2007_Z_19.pdf - 71.036 KB)
Data publikacji: 2007-07-05 08:23:29 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
2007_Z_20.pdfZarządzenie 20/2007 (2007_Z_20.pdf - 53.14 KB)
Data publikacji: 2007-07-05 08:51:52 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminyna 2007 r.
2007_Z_21.pdfZarządzenie 21/2007 (2007_Z_21.pdf - 57.737 KB)
Data publikacji: 2007-07-05 08:52:29 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
2007_Z_22.pdfZarządzenie Nr 22/2007 (2007_Z_22.pdf - 14.157 KB)
Data publikacji: 2007-07-05 08:53:04 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
2007_Z_23.pdfZarządzenie Nr 23/2007 (2007_Z_23.pdf - 55.664 KB)
Data publikacji: 2007-07-05 08:53:48 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
2007_Z_24.pdfZarządzenie Nr 24/07 (2007_Z_24.pdf - 27.687 KB)
Data publikacji: 2007-07-05 08:54:35 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej
2007_Z_25.pdfZarządzenie Nr 25/07 (2007_Z_25.pdf - 71.187 KB)
Data publikacji: 2007-07-05 08:55:34 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego zadania pn "przebudowa dróg gminnych"
2007_Z_26.pdfZarządzenie Nr 26/2007 (2007_Z_26.pdf - 21.378 KB)
Data publikacji: 2007-07-05 08:56:16 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
2007_Z_27.pdfZarządzenie Nr 27/2007 (2007_Z_27.pdf - 60.114 KB)
Data publikacji: 2007-07-05 08:57:20 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie rozszerzenia oznaczenia w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych
2007_Z_28.pdfZarządzenie Nr 28/2007 (2007_Z_28.pdf - 61.439 KB)
Data publikacji: 2007-07-05 08:58:36 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn "Przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego"
2007_Z_29.pdfZarządzenie Nr 29/07 (2007_Z_29.pdf - 12.377 KB)
Data publikacji: 2007-07-05 08:59:11 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
2007_Z_30.pdfZarządzenia Nr 30/07 (2007_Z_30.pdf - 14.071 KB)
Data publikacji: 2007-07-24 09:05:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
2007_Z_31.pdfZarządzenie Nr 31/07 (2007_Z_31.pdf - 24.365 KB)
Data publikacji: 2007-07-24 09:06:07 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawcz-odbiorczej
2007_Z_32.pdfZarządzenie Nr 32/07 (2007_Z_32.pdf - 14.835 KB)
Data publikacji: 2007-07-24 09:06:44 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
2007_Z_33.pdfZarządzenie Nr 33/07 (2007_Z_33.pdf - 61.334 KB)
Data publikacji: 2007-07-24 09:07:36 Redaktor: Renata Borek
Opis: powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
2007_Z_34.pdfZarządzenie Nr 34/07 (2007_Z_34.pdf - 79.754 KB)
Data publikacji: 2007-07-24 09:08:18 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej
2007_Z_35.pdfZarządzenie Nr 35/07 (2007_Z_35.pdf - 79.652 KB)
Data publikacji: 2007-07-24 09:09:12 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości
2007_Z_36.pdfZarządzenie Nr 36/07 (2007_Z_36.pdf - 60.728 KB)
Data publikacji: 2007-07-24 09:10:04 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
2007_Z_37.pdfZarządzenie Nr 37/07 (2007_Z_37.pdf - 23.415 KB)
Data publikacji: 2007-07-24 09:10:41 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007
2007_Z_38.pdfZarządzenie Nr 38/2007 (2007_Z_38.pdf - 76.274 KB)
Data publikacji: 2007-08-07 10:05:03 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2007/2008
2007_Z_39.pdfZarządzenie Nr 39/2007 (2007_Z_39.pdf - 25.416 KB)
Data publikacji: 2007-08-07 10:05:54 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przeprowadzenia ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych
2007_Z_40.pdfZarządzenie Nr 40/2007 (2007_Z_40.pdf - 12.246 KB)
Data publikacji: 2007-08-07 10:06:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2007
2007_Z_41.pdfZarządzenie Nr 41/2007 (2007_Z_41.pdf - 74.657 KB)
Data publikacji: 2007-08-07 10:08:03 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: odnowa nawierzchni drogi gminnej Witowice - Kolonia Pod Dębem
2007_Z_42.pdfZarządzenie Nr 42/2007 (2007_Z_42.pdf - 74.678 KB)
Data publikacji: 2007-08-07 10:09:12 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji prowadzonej w trybie zamówienia z wolnej ręki
2007_Z_43.pdfZarządzenie Nr 43/2007 (2007_Z_43.pdf - 24.613 KB)
Data publikacji: 2007-08-07 10:10:10 Redaktor: Renata Borek
Opis: powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w PSP w Niedźwiedziu
2007_Z_44.pdfZarządzenie Nr 44/2007 (2007_Z_44.pdf - 76.854 KB)
Data publikacji: 2007-08-07 10:11:38 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Wykonanie podziałów działek w celu poszerzenia pasów dróg gminnych"
2007_Z_45.pdfZarządzenie 45/2007 (2007_Z_45.pdf - 77.256 KB)
Data publikacji: 2007-08-28 08:16:16 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy
2007_Z_46.pdfZarządzenie Nr 46/07 (2007_Z_46.pdf - 73.35 KB)
Data publikacji: 2007-08-28 08:21:40 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn."Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bogorii"
2007_Z_47.pdfZarządzenie Nr 47/07 (2007_Z_47.pdf - 12.711 KB)
Data publikacji: 2007-08-28 08:22:22 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
2007_Z_48.pdfZarządzenie Nr 48/07 (2007_Z_48.pdf - 13.962 KB)
Data publikacji: 2007-08-28 08:23:03 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 207
2007_Z_49.pdfZarządzenie Nr 49/07 (2007_Z_49.pdf - 70.869 KB)
Data publikacji: 2007-08-28 08:24:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn."Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łagówka
2007_Z_50.pdfZarządzenie Nr 50/07 (2007_Z_50.pdf - 71.825 KB)
Data publikacji: 2007-08-28 08:25:45 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn."Wykonanie odbudowy dróg gminnych"
2007_Z_51.pdfZarządzenie Nr 51/07 (2007_Z_51.pdf - 71.816 KB)
Data publikacji: 2007-08-28 08:26:53 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru Końcowego zadania pn."Wykonanie przebudowy dróg gminnych"
2007_Z_52.pdfZarządzenie Nr 52/07 (2007_Z_52.pdf - 90.115 KB)
Data publikacji: 2007-08-28 08:44:10 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wprowadzenia w UG Bogoria regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro
2007_Z_53.pdfZarządzenie Nr 53/07 (2007_Z_53.pdf - 24.288 KB)
Data publikacji: 2007-08-28 08:44:59 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
2007_Z_54.pdfZarządzenie Nr 54/07 (2007_Z_54.pdf - 91.292 KB)
Data publikacji: 2007-08-28 08:46:07 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty
2007_Z_55.pdfZarządzenie Nr 55/07 (2007_Z_55.pdf - 72.164 KB)
Data publikacji: 2007-08-28 08:47:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn "Remont budynku Szkoły Podstawowej w Bogorii"
2007_Z_56.pdfZarządzenie Nr 56/07 (2007_Z_56.pdf - 15.611 KB)
Data publikacji: 2007-10-03 13:38:25 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
2007_Z_57.pdfZarządzenie Nr 57/07 (2007_Z_57.pdf - 76.266 KB)
Data publikacji: 2007-10-03 13:39:48 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Odnowa nawierzchni drogi gminej Nr 000328T"
2007_Z_58.pdfZarządzenie Nr 58/07 (2007_Z_58.pdf - 13.458 KB)
Data publikacji: 2007-10-03 13:40:24 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
2007_Z_59.pdfZarządzenie Nr 59/07 (2007_Z_59.pdf - 86.104 KB)
Data publikacji: 2007-10-03 13:41:22 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania
2007_Z_60.pdfZarządzenie Nr 60/07 (2007_Z_60.pdf - 71.194 KB)
Data publikacji: 2007-10-03 13:43:00 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód spowodowanych gwałtownymi i długotrwałymi opadami deszczu w infrastrukturze drogowej na terenie gminy Bogoria.
2007_Z_61.pdfZarządzenie Nr 61/07 (2007_Z_61.pdf - 22.906 KB)
Data publikacji: 2007-10-03 13:43:37 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
2007_Z_62.pdfZarządzenie Nr 62/07 (2007_Z_62.pdf - 31.281 KB)
Data publikacji: 2007-10-03 13:44:25 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty
2007_Z_63.pdfZarządzenie Nr 63/07 (2007_Z_63.pdf - 81.088 KB)
Data publikacji: 2007-10-03 13:45:17 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji orzetargowej do oceny i wyboru oferty
2007_Z_64.pdfZarządzenie Nr 64/07 (2007_Z_64.pdf - 76.383 KB)
Data publikacji: 2007-10-03 13:46:27 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania
2007_Z_65.pdfZarządzenie Nr 65/07 (2007_Z_65.pdf - 16.154 KB)
Data publikacji: 2007-10-03 13:47:02 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.
2007_Z_66.pdfZarządzenie Nr 66/07 (2007_Z_66.pdf - 18.988 KB)
Data publikacji: 2007-10-03 13:48:22 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie reprezentowania Gminy Bogoria w stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna "Czym Chata Bogata"
2007_Z_67.pdfZarządzenie Nr 67/07 (2007_Z_67.pdf - 74.674 KB)
Data publikacji: 2007-10-03 13:49:43 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 21.10.2007 r.
2007_Z_68.pdfZarządzenie Nr 68/07 (2007_Z_68.pdf - 43.498 KB)
Data publikacji: 2007-10-03 13:50:22 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
2007_Z_69.pdfZarządzenie Nr 69/07 (2007_Z_69.pdf - 87.239 KB)
Data publikacji: 2007-10-03 13:51:26 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania
2007_Z_70.pdfZarządzenie Nr 70/07 (2007_Z_70.pdf - 26.932 KB)
Data publikacji: 2007-11-07 09:22:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.
2007_Z_71.pdfZarządzenie Nr 71/07 (2007_Z_71.pdf - 15.405 KB)
Data publikacji: 2007-11-07 09:24:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
2007_Z_72.pdfZarządzenie Nr 72/07 (2007_Z_72.pdf - 33.398 KB)
Data publikacji: 2007-11-07 09:25:03 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych
2007_Z_73.pdfZarządzenie Nr 73/07 (2007_Z_73.pdf - 28.668 KB)
Data publikacji: 2007-11-07 09:25:45 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.
2007_Z_74.pdfZarządzenie Nr 74/07 (2007_Z_74.pdf - 23.232 KB)
Data publikacji: 2007-11-07 09:26:35 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
2007_Z_75.pdfZarządzenie Nr 75/07 (2007_Z_75.pdf - 20.663 KB)
Data publikacji: 2007-11-07 09:27:19 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.
2007_Z_76.pdfZarządzenie 76/07 (2007_Z_76.pdf - 33.772 KB)
Data publikacji: 2007-11-19 07:52:42 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
2007_Z_77.pdfZarządzenie Nr 77/07 (2007_Z_77.pdf - 16.651 KB)
Data publikacji: 2007-11-19 07:53:39 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji na koniec roku 2007
2007_Z_78.pdfZarządzenie Nr 78/07 (2007_Z_78.pdf - 76.723 KB)
Data publikacji: 2007-11-19 07:55:15 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny oferty na "likwidacja usuwiska i odbudowa drogi gminnej Nr 000317T Kol.Miłoszowice - Brzezionki
2007_Z_79.pdfZarządzenie Nr 79/07 (2007_Z_79.pdf - 23.123 KB)
Data publikacji: 2007-11-19 07:55:58 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.
2007_Z_80.pdfZarządzenie Nr 80/07 (2007_Z_80.pdf - 12.989 KB)
Data publikacji: 2007-11-19 07:56:36 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok
2007_Z_81.pdfZarządzenie Nr 81/07 (2007_Z_81.pdf - 70.306 KB)
Data publikacji: 2007-11-19 07:57:28 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego
2007_Z_82.pdfZarządzenie Nr 82/07 (2007_Z_82.pdf - 67.597 KB)
Data publikacji: 2007-11-19 07:58:22 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego
2007_Z_83.pdfZarządzenie Nr 83/07 (2007_Z_83.pdf - 18.503 KB)
Data publikacji: 2007-11-19 07:58:59 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok
2007_Z_84.pdfZarządzenie Nr 84/07 (2007_Z_84.pdf - 21.839 KB)
Data publikacji: 2007-11-19 07:59:37 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok
2007_Z_85.pdfZarządzenie Nr 85/07 (2007_Z_85.pdf - 24.166 KB)
Data publikacji: 2007-11-19 08:00:18 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok
2007_Z_86(Bez tytu_263u1).pdfZarządzenie Nr 86/07 (2007_Z_86(Bez tytu_263u1).pdf - 14.91 KB)
Data publikacji: 2007-11-20 09:20:03 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu gminy na 2008 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego
2007_projekt_bud_2008.pdfZałącznik (2007_projekt_bud_2008.pdf - 471.989 KB)
Data publikacji: 2007-11-20 09:21:28 Redaktor: Renata Borek
Opis: projekt budżetu na 2008 r.
 2007_zalnr1.pdfZałącznik Nr 1 ( 2007_zalnr1.pdf - 88.396 KB)
Data publikacji: 2007-11-20 09:23:42 Redaktor: Renata Borek
Opis: dochody budżetu gminy 2008 r.
2007_Z_87.pdfZarządzenie Nr 87/07 (2007_Z_87.pdf - 129.472 KB)
Data publikacji: 2007-11-23 12:38:50 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Bogoria regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro
2007_Z_88.pdfZarządzenie Nr 88/07 (2007_Z_88.pdf - 43.392 KB)
Data publikacji: 2007-12-31 08:44:12 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
2007_Z_89.pdfZarządzenie 89/2007 (2007_Z_89.pdf - 67.445 KB)
Data publikacji: 2007-12-31 08:44:58 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego
2007_Z_90.pdfZarządzenie Nr 90/07 (2007_Z_90.pdf - 66.838 KB)
Data publikacji: 2007-12-31 08:46:24 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego
2007_Z_91.pdfZarządzenie Nr 91/07 (2007_Z_91.pdf - 12.256 KB)
Data publikacji: 2007-12-31 08:47:02 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
2007_Z_92.pdfZarządzenie Nr 92/07 (2007_Z_92.pdf - 25.554 KB)
Data publikacji: 2007-12-31 08:47:43 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
2007_Z_93.pdfZarządzenie Nr 93/07 (2007_Z_93.pdf - 27.874 KB)
Data publikacji: 2007-12-31 08:49:14 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych ze stacji benzynowych w 2008 r.
2007_Z_94.pdfZarządzenie Nr 94/07 (2007_Z_94.pdf - 73.635 KB)
Data publikacji: 2007-12-31 08:50:00 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania
2007_Z_95.pdfZarządzenie Nr 95/07 (2007_Z_95.pdf - 65.991 KB)
Data publikacji: 2007-12-31 08:50:43 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego
2007_Z_96.pdfZarządzenie Nr 96/07 (2007_Z_96.pdf - 11.9 KB)
Data publikacji: 2007-12-31 08:51:17 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
2007_Z_97.pdfZarządzenie Nr 97/07 (2007_Z_97.pdf - 35.513 KB)
Data publikacji: 2007-12-31 08:51:57 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
2007_Z_98.pdfZarządzenie Nr 98/07 (2007_Z_98.pdf - 72.114 KB)
Data publikacji: 2007-12-31 08:52:42 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego
2007_Z_99.pdfZarządzenie Nr 99/07 (2007_Z_99.pdf - 35.171 KB)
Data publikacji: 2008-01-08 10:11:26 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2186
Utworzył: Renata Borek, data utworzenia: 2008-01-08 10:11:26
Opublikował: Renata Borek, data publikacji: 2008-01-08 10:11:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl