Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 RODO

Obowiązek informacyjny
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2018 rok
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 

Rejestr zmian strony: Regulaminy
Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Marzena Miernowska
2016-07-26 14:17:21
Marzena Miernowska
2016-07-26 14:17:21
Dodanie pliku Regulamin_targowiska_gminnego.pdf do strony Regulaminy
Marzena Miernowska
2016-03-11 09:39:57
Marzena Miernowska
2016-03-11 09:39:57
Dodanie pliku Uchwala_Nr_VII.47.2015.pdf do strony Regulaminy
Marzena Miernowska
2016-03-11 09:37:30
Marzena Miernowska
2016-03-11 09:37:30
Dodanie pliku Regulamin_obowiazujacy_od-01_01_2016r..pdf do strony Regulaminy
Marzena Miernowska
2016-03-11 09:36:04
Marzena Miernowska
2016-03-11 09:36:04
Usunięcie pliku Regulamin_obowiazujacy_od-01_01_2016r..pdf ze strony Regulaminy
Marzena Miernowska
2016-03-11 09:35:42
Marzena Miernowska
2016-03-11 09:35:42
Dodanie pliku Regulamin_obowiazujacy_od-01_01_2016r..pdf do strony Regulaminy
Marzena Miernowska
2015-08-28 09:27:53
Marzena Miernowska
2015-08-28 09:27:53
Dodanie pliku Uchwala.XXIX.242.2013.pdf do strony Regulaminy
Marzena Miernowska
2015-08-28 09:24:24
Marzena Miernowska
2015-08-28 09:24:24
Dodanie pliku regulamin.pdf do strony Regulaminy
Marzena Miernowska
2015-08-28 09:21:46
Marzena Miernowska
2015-08-28 09:21:46
Usunięcie pliku 2007_Z_do_U_323_Regu_Czystosci.pdf ze strony Regulaminy
Renata Borek
2010-01-25 14:23:47
Renata Borek
2010-01-25 14:23:47
Usunięcie pliku UCHW Nr 305.doc ze strony Regulaminy
Renata Borek
2010-01-25 14:23:38
Renata Borek
2010-01-25 14:23:38
Usunięcie pliku UCHW.Nr 278 regulamin.doc ze strony Regulaminy
Renata Borek
2010-01-25 14:23:25
Renata Borek
2010-01-25 14:23:25
Dodanie pliku 2009_U_260.PDF do strony Regulaminy
Renata Borek
2007-03-30 07:54:37
Renata Borek
2007-03-30 07:54:37
Dodanie pliku 2007_Z_do_U_323_Regu_Czystosci.pdf do strony Regulaminy
Renata Borek
2007-03-30 07:51:57
Renata Borek
2007-03-30 07:51:57
Usunięcie pliku zał. do UCHW nr 323 reg..doc ze strony Regulaminy
Renata Borek
2007-01-31 09:31:50
Renata Borek
2007-01-31 09:31:50
Dodanie pliku UCHW Nr 305.doc do strony Regulaminy
Renata Borek
2007-01-31 09:26:19
Renata Borek
2007-01-31 09:26:19
Dodanie pliku UCHW.Nr 278 regulamin.doc do strony Regulaminy
Renata Borek
2007-01-31 09:17:51
Renata Borek
2007-01-31 09:17:51
Opublikowanie nowej strony Regulaminy
[1]

Powrót

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl