Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki, wypis/wyrys z MPZP
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Publiczne Przedszkole w Bogorii
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
2012 rokDo druku
Budżet

Załączone pliki
2011_U_103.pdfUchwała Nr XIII/103/2011 (2011_U_103.pdf - 766.263 KB)
Data publikacji: 2012-01-04 11:37:06 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020
2011_U_104.pdfUchwała Nr XIII/104/2011 (2011_U_104.pdf - 333.825 KB)
Data publikacji: 2012-01-04 11:38:09 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2011_U_105.pdfUchwała Nr XIII/105/2011 (2011_U_105.pdf - 266.77 KB)
Data publikacji: 2012-01-04 11:38:55 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2011_U_106.pdfUchwała Nr XIII/106/2011 (2011_U_106.pdf - 267.775 KB)
Data publikacji: 2012-01-04 11:39:38 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2011_U_107.pdfUchwała Nr XIII/107/2011 (2011_U_107.pdf - 110.916 KB)
Data publikacji: 2012-01-04 11:41:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2012 r.
Rb-27_IVkw11.pdfRb-27 za IV kw 2011 (Rb-27_IVkw11.pdf - 832.168 KB)
Data publikacji: 2012-03-01 11:46:41 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykazania planu dochodów za IV kw 2011
Rb-28_IVkw11.pdfRb-28 za IV kw 2011 (Rb-28_IVkw11.pdf - 1381.542 KB)
Data publikacji: 2012-03-01 11:49:09 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za IV kw 2011
RBN_IVkw2011.pdfRBN za IV kw 2011 (RBN_IVkw2011.pdf - 297.46 KB)
Data publikacji: 2012-03-01 11:51:49 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2011
Rb-NDSIV kw 2011.pdfRb-NDS za IV kw 2011 (Rb-NDSIV kw 2011.pdf - 188.825 KB)
Data publikacji: 2012-03-01 11:53:58 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kw 2011
Rb-PDP za IV kw 2011.pdfRb-PDP za IV kw 2011 (Rb-PDP za IV kw 2011.pdf - 186.975 KB)
Data publikacji: 2012-03-01 11:56:15 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za IV kw 2011
Rb-ST za IV kw 2011.pdfRb-ST za Iv Kw 2011 (Rb-ST za IV kw 2011.pdf - 155.305 KB)
Data publikacji: 2012-03-01 11:58:31 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych -IV kw 2011
Rb-UN za 2011.pdfRb-UN za IV kw 2011 (Rb-UN za 2011.pdf - 188.465 KB)
Data publikacji: 2012-03-01 12:01:10 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Roczne Sprawzadanie uzupełniające o stanie należności za 2011
Rb-UZ za IV kw 2011.pdfRb-UZ za IV kw 2011 (Rb-UZ za IV kw 2011.pdf - 280.452 KB)
Data publikacji: 2012-03-01 12:03:19 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań za 2011
Rb-Z za IV kw 2011.pdfRb-z za IV kw 2011 (Rb-Z za IV kw 2011.pdf - 300.903 KB)
Data publikacji: 2012-03-01 12:05:37 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stane zobowiązań za IV kw 2011
2012_Z_2.pdfZarządzenie Nr 0050.2.2012 (2012_Z_2.pdf - 162.143 KB)
Data publikacji: 2012-01-25 10:02:25 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_5.pdfZarządzenie Nr 0050.5.2012 (2012_Z_5.pdf - 192.119 KB)
Data publikacji: 2012-02-02 12:20:09 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_6.pdfZarządzenie Nr 0050.6.2012 (2012_Z_6.pdf - 218.552 KB)
Data publikacji: 2012-02-14 11:22:37 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012_Z_7.pdfZarządzenie Nr 0050.7.2012 (2012_Z_7.pdf - 300 KB)
Data publikacji: 2012-02-14 11:23:19 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012_Z_8.pdfZarządzenie Nr 0050.8.2012 (2012_Z_8.pdf - 259.314 KB)
Data publikacji: 2012-02-14 11:23:57 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012_Z_9.pdfZarządzenie Nr 0050.9.2012 (2012_Z_9.pdf - 276.759 KB)
Data publikacji: 2012-02-22 10:34:05 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Sprawozdanie roczne z wyk b..pdfSprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 (Sprawozdanie roczne z wyk b..pdf - 236.86 KB)
Data publikacji: 2012-04-02 11:28:08 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bogoria za 2011 rok
wykonanie dochod..pdfZestawienie z wykonania bud. (wykonanie dochod..pdf - 114.386 KB)
Data publikacji: 2012-04-02 11:44:23 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Zestawienie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
wydatki.pdfWydatki2011 (wydatki.pdf - 191.344 KB)
Data publikacji: 2012-04-02 12:03:24 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Wydatki budżetu gminy na 2011 rok
doch i wyd z zakresu adminis rzadowej.pdfDochody i wtdatki zw. z rel.zad. z zakr. adm. (doch i wyd z zakresu adminis rzadowej.pdf - 114.578 KB)
Data publikacji: 2012-04-02 12:14:33 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Dochody i wydatki związane z real. zadań z zakresu adm. rządowej.
wykonanie doch i wyd.pdfwyk. doch. i wyd. z zakr. adm. rząd. (wykonanie doch i wyd.pdf - 85.87 KB)
Data publikacji: 2012-04-02 12:19:22 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Wykonanie doch. i wydatków związanych z realiz. zadań z zakresu admi. rządowej.
doch i wyd real na pods poroz..pdfdoch. i wyd. zw. z realizacją zadań na podst. porozum. (doch i wyd real na pods poroz..pdf - 116.188 KB)
Data publikacji: 2012-04-02 12:28:39 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podst. porozumień
Dotacje celowe.pdfDotacje celowe (Dotacje celowe.pdf - 135.875 KB)
Data publikacji: 2012-04-02 12:30:07 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Dotacje celowe za 2011
Dotacje podmiotowe.pdfdotacje podmiotowe (Dotacje podmiotowe.pdf - 103.959 KB)
Data publikacji: 2012-04-02 12:31:39 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Dotacje podmiotowe za 2011
Sprawozdanie o przebiegu planu finansowego za 2011r. GOK.pdfSprawozdanie o przebiegu wyk. planuGOK (Sprawozdanie o przebiegu planu finansowego za 2011r. GOK.pdf - 62.733 KB)
Data publikacji: 2012-04-02 12:33:44 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o przebiegu planu finansowego za 2011 w Gminny Ośrodku Kultury w Bogorii
Sprawozdanie o przebiegu wyk planu GOK.pdfSprawozdanie o przebiegu wykonania planu GOK-biblioteka (Sprawozdanie o przebiegu wyk planu GOK.pdf - 142.719 KB)
Data publikacji: 2012-04-02 12:36:22 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego GOK - Biblioteki Publicznej w Bogorii
BIBLIOTEKI.doc za 2011r. - sprawozdanie.pdfSprawozdanie o przebiegu wykonania planu GOK-biblioteka (BIBLIOTEKI.doc za 2011r. - sprawozdanie.pdf - 77.452 KB)
Data publikacji: 2012-04-02 12:40:31 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Biblioteki-sprawozdanie o przebiegu wykonania planu
Wykonanie doch..pdfwykonanie dochodów (Wykonanie doch..pdf - 114.116 KB)
Data publikacji: 2012-04-03 09:56:17 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2011 rok
Segregator1.pdfUchwał Nr 38/2012 (Segregator1.pdf - 434.309 KB)
Data publikacji: 2012-04-23 13:10:31 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO z 11 IV 2012 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.
Informacja.docInformacja (Informacja.doc - 19.968 KB)
Data publikacji: 2012-05-24 14:16:16 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie publikacji uchwał budżetowych
2012_Z_10.pdfZarządzenie Nr 0050.10.2012 (2012_Z_10.pdf - 263.981 KB)
Data publikacji: 2012-03-14 09:15:17 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012_Z_11.pdfZarządzenie Nr 0050.11.2012 (2012_Z_11.pdf - 225.832 KB)
Data publikacji: 2012-03-14 09:16:02 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_12.pdfZarządzenie Nr 0050.12.2012 (2012_Z_12.pdf - 276.652 KB)
Data publikacji: 2012-04-05 10:40:42 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_13.pdfZarządzenie Nr 0050.13.2012 (2012_Z_13.pdf - 541.565 KB)
Data publikacji: 2012-04-05 10:41:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_14.pdfZarządzenie Nr 0050.14.2012 (2012_Z_14.pdf - 166.349 KB)
Data publikacji: 2012-04-05 10:42:19 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmina budżetu gminy na 2012 rok
2012_Z_15.pdfZarządzenie Nr 0050.15.2012 (2012_Z_15.pdf - 192.388 KB)
Data publikacji: 2012-04-05 10:43:03 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawi zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012_Z_16.pdfZarządzenie Nr 0050.16.2012 (2012_Z_16.pdf - 249.758 KB)
Data publikacji: 2012-04-30 09:26:45 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012_Z_17.pdfZarządzenie Nr 0050.17.2012 (2012_Z_17.pdf - 507.14 KB)
Data publikacji: 2012-04-30 09:27:32 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012_Z_18.pdfZarządzenie Nr 0050.18.2012 (2012_Z_18.pdf - 691.504 KB)
Data publikacji: 2012-05-09 15:10:54 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_19.pdfZarządzenie Nr 0050.19.2012 (2012_Z_19.pdf - 322.778 KB)
Data publikacji: 2012-05-24 08:21:00 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012_wykaz_ulg_p500.pdfWkaz ulg 2011 (2012_wykaz_ulg_p500.pdf - 139.71 KB)
Data publikacji: 2012-05-30 11:25:05 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: powyżej 500 zł
2012_wykaz_ulgi.pdfwykaz ulg 2011 II (2012_wykaz_ulgi.pdf - 183.04 KB)
Data publikacji: 2012-05-30 11:28:24 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: pomocy publicznej
RB-27_IIkw2012.pdfRb_27IIkw2012 (RB-27_IIkw2012.pdf - 782.612 KB)
Data publikacji: 2012-08-01 08:16:24 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów - II kw 2012
RB-28_IIkw2012.pdfRb_28IIkw2012 (RB-28_IIkw2012.pdf - 1391.633 KB)
Data publikacji: 2012-08-01 08:18:19 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za II kw 2012
RBNDS_IIkw2012.pdfRbNDS_IIkw2012 (RBNDS_IIkw2012.pdf - 189.774 KB)
Data publikacji: 2012-08-01 08:22:55 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kw 2012
RbZ_IIkw2012.pdfRBZ_IIkw2012 (RbZ_IIkw2012.pdf - 301.35 KB)
Data publikacji: 2012-08-01 08:26:23 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2012
RBN-IIkw_2012.pdfRBN_IIkw2012 (RBN-IIkw_2012.pdf - 297.044 KB)
Data publikacji: 2012-08-01 08:28:14 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2012
skanowanie0001.pdfUchwała nr 2/2012 RIO (skanowanie0001.pdf - 863.804 KB)
Data publikacji: 2012-08-30 13:37:48 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego na rok 2012
skanowanie.pdfUchwała nr 3/2012 RIO (skanowanie.pdf - 1247.457 KB)
Data publikacji: 2012-08-30 13:58:00 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
U_RIO.pdfUchwała 76/2012 RIO (U_RIO.pdf - 1906.994 KB)
Data publikacji: 2012-09-11 10:35:37 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012
INFORMACJA ZWG.docInformacja w sprawie publikacji Zarządzeń Wójta Gminy dotyczących budżetu Gminy (INFORMACJA ZWG.doc - 19.968 KB)
Data publikacji: 2012-09-20 09:14:04 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Informacja w sprawie publikacji Zarządzeń Wójta Gminy dotyczących budżetu Gminy
skanowanie0002.pdfUchwała RIO nr 87/2012 (skanowanie0002.pdf - 2627.679 KB)
Data publikacji: 2012-10-02 10:01:14 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Bogoria
rb-27_III_2012.pdfRB-27_IIIkw_2012 (rb-27_III_2012.pdf - 802.494 KB)
Data publikacji: 2012-10-23 14:48:02 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za III kw 2012
Rb-28_III_2012.pdfRb-28_IIIkw_2012 (Rb-28_III_2012.pdf - 1404.103 KB)
Data publikacji: 2012-10-23 14:50:09 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za III kw 2012
RBN_III_2012.pdfRBN_IIIkw_2012 (RBN_III_2012.pdf - 300.44 KB)
Data publikacji: 2012-10-23 14:51:48 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2012
RBZ_III_2012.pdfRBZ_III_2012 (RBZ_III_2012.pdf - 301.081 KB)
Data publikacji: 2012-10-23 14:52:46 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw 2012
Rb-NDS_III_2012.pdfRBNDS_IIIkw_2012 (Rb-NDS_III_2012.pdf - 189.462 KB)
Data publikacji: 2012-10-23 14:54:56 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kw 2012
RIO.pdfUchwała RIO nr 97/2012 (RIO.pdf - 2761.189 KB)
Data publikacji: 2012-10-31 12:51:48 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Bogoria
117.pdfUchwała RIO nr 117/2012 (117.pdf - 467.596 KB)
Data publikacji: 2012-12-11 14:50:34 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Bogoria na 2013 rok
119.pdfUchwała RIO nr 119/2012 (119.pdf - 203.124 KB)
Data publikacji: 2012-12-11 14:52:21 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bogoria na 2013
118.pdfUchwała RIO nr 118/2012 (118.pdf - 354.472 KB)
Data publikacji: 2012-12-11 14:54:32 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bogoria na lata 2013-2022

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1854
Utworzył: Bożena Pietrzyk, data utworzenia: 2012-12-11 14:54:32
Opublikował: Bożena Pietrzyk, data publikacji: 2012-12-11 14:54:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl