Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Publiczne Przedszkole w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
rok 2012Do druku
Zarządzenia

Załączone pliki
2012_Z_1.pdfZarządzenie Nr 0050.1.2012 (2012_Z_1.pdf - 602.724 KB)
Data publikacji: 2012-01-16 09:29:40 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań
2012_Z_2.pdfZarządzenie Nr 0050.2.2012 (2012_Z_2.pdf - 162.143 KB)
Data publikacji: 2012-01-25 10:02:25 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_3.pdfZarządzenie Nr 0050.3.2012 (2012_Z_3.pdf - 290.529 KB)
Data publikacji: 2012-01-25 10:04:09 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Bogoria
2012_Z_4.pdfZarządzenie Nr 0050.4.2012 (2012_Z_4.pdf - 534.669 KB)
Data publikacji: 2012-01-25 10:23:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania i funkcjonowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
2012_Z_5.pdfZarządzenie Nr 0050.5.2012 (2012_Z_5.pdf - 192.119 KB)
Data publikacji: 2012-02-02 12:20:09 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_6.pdfZarządzenie Nr 0050.6.2012 (2012_Z_6.pdf - 218.552 KB)
Data publikacji: 2012-02-14 11:22:37 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012_Z_7.pdfZarządzenie Nr 0050.7.2012 (2012_Z_7.pdf - 300 KB)
Data publikacji: 2012-02-14 11:23:19 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012_Z_8.pdfZarządzenie Nr 0050.8.2012 (2012_Z_8.pdf - 259.314 KB)
Data publikacji: 2012-02-14 11:23:57 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012_Z_9.pdfZarządzenie Nr 0050.9.2012 (2012_Z_9.pdf - 276.759 KB)
Data publikacji: 2012-02-22 10:34:05 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_10.pdfZarządzenie Nr 0050.10.2012 (2012_Z_10.pdf - 263.981 KB)
Data publikacji: 2012-03-14 09:15:17 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012_Z_11.pdfZarządzenie Nr 0050.11.2012 (2012_Z_11.pdf - 225.832 KB)
Data publikacji: 2012-03-14 09:16:02 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_12.pdfZarządzenie Nr 0050.12.2012 (2012_Z_12.pdf - 276.652 KB)
Data publikacji: 2012-04-05 10:40:42 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_13.pdfZarządzenie Nr 0050.13.2012 (2012_Z_13.pdf - 541.565 KB)
Data publikacji: 2012-04-05 10:41:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_14.pdfZarządzenie Nr 0050.14.2012 (2012_Z_14.pdf - 166.349 KB)
Data publikacji: 2012-04-05 10:42:19 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmina budżetu gminy na 2012 rok
2012_Z_15.pdfZarządzenie Nr 0050.15.2012 (2012_Z_15.pdf - 192.388 KB)
Data publikacji: 2012-04-05 10:43:03 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawi zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012_Z_16.pdfZarządzenie Nr 0050.16.2012 (2012_Z_16.pdf - 249.758 KB)
Data publikacji: 2012-04-30 09:26:45 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012_Z_17.pdfZarządzenie Nr 0050.17.2012 (2012_Z_17.pdf - 507.14 KB)
Data publikacji: 2012-04-30 09:27:32 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012_Z_18.pdfZarządzenie Nr 0050.18.2012 (2012_Z_18.pdf - 691.504 KB)
Data publikacji: 2012-05-09 15:10:54 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_19.pdfZarządzenie Nr 0050.19.2012 (2012_Z_19.pdf - 322.778 KB)
Data publikacji: 2012-05-24 08:21:00 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012_Z_20.pdfZarządzenie Nr 0050.20.2012 (2012_Z_20.pdf - 293.301 KB)
Data publikacji: 2012-05-24 08:22:20 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2012 r.
2012_Z_21.pdfZarządzenie Nr 0050.21.2012 (2012_Z_21.pdf - 318.03 KB)
Data publikacji: 2012-06-15 09:44:21 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.
2012_Z_22.pdfZarządzenie Nr 0050.22.2012 (2012_Z_22.pdf - 1266.142 KB)
Data publikacji: 2012-06-15 09:45:19 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012_Z_23.pdfZarządzenie Nr 0050.23.2012 (2012_Z_23.pdf - 351.424 KB)
Data publikacji: 2012-06-15 09:46:06 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.
2012_Z_24.pdfZarządzenie Nr 0050.24.2012 (2012_Z_24.pdf - 765.323 KB)
Data publikacji: 2012-06-29 14:26:00 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_25.pdfZarządzenie Nr 0050.25.2012 (2012_Z_25.pdf - 334.598 KB)
Data publikacji: 2012-06-29 14:26:47 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012_Z_26.pdfZarządzenie Nr 0050.26.2012 (2012_Z_26.pdf - 1341.412 KB)
Data publikacji: 2012-06-29 14:28:41 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
2012_Z_27.pdfZarządzenie Nr 0050.27.2012 (2012_Z_27.pdf - 307.221 KB)
Data publikacji: 2012-07-11 09:28:32 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_28.pdfZarządzenie Nr 0050.28.2012 (2012_Z_28.pdf - 304.232 KB)
Data publikacji: 2012-07-11 09:30:16 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Bogoria
2012_Z_29.pdfZarządzenie Nr 0050.29.2012 (2012_Z_29.pdf - 311.23 KB)
Data publikacji: 2012-07-25 08:56:14 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_30.pdfZarządzenie Nr 0050.30.2012 (2012_Z_30.pdf - 456.723 KB)
Data publikacji: 2012-07-25 08:57:51 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nau7czycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2012_Z_31.pdfZarządzenie Nr 0050.31.2012 (2012_Z_31.pdf - 419.23 KB)
Data publikacji: 2012-07-25 08:58:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2012_Z_32.pdfZarządzenie Nr 0050.32.2012 (2012_Z_32.pdf - 426.263 KB)
Data publikacji: 2012-07-25 08:59:18 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2012_Z_33.pdfZarządzenie Nr 0050.33.2012 (2012_Z_33.pdf - 329.93 KB)
Data publikacji: 2012-07-27 13:04:55 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_34.pdfZarządzenie Nr 0050.34.2012 (2012_Z_34.pdf - 1910.048 KB)
Data publikacji: 2012-07-27 13:07:05 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2012_Z_35.pdfZarządzenie Nr 0050.35.2012 (2012_Z_35.pdf - 1889.656 KB)
Data publikacji: 2012-08-01 09:38:00 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_36.pdfZarządzenie Nr 0050.36.2012 (2012_Z_36.pdf - 593.058 KB)
Data publikacji: 2012-08-13 14:03:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_37.pdfZarządzenie Nr 0050.37.2012 (2012_Z_37.pdf - 613.989 KB)
Data publikacji: 2012-08-13 14:04:38 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_38.pdfZarządzenie Nr 0050.38.2012 (2012_Z_38.pdf - 969.419 KB)
Data publikacji: 2012-09-03 12:46:21 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_39.pdfZarządzenie Nr 0050.39.2012 (2012_Z_39.pdf - 740.665 KB)
Data publikacji: 2012-09-03 12:47:24 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_40.pdfZarządzenie Nr 0050.40.2012 (2012_Z_40.pdf - 239.572 KB)
Data publikacji: 2012-09-17 10:52:57 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_41.pdfZarządzenie Nr 0050.41.2012 (2012_Z_41.pdf - 2011.175 KB)
Data publikacji: 2012-09-17 10:54:23 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012_Z_42.pdfZarządzenie Nr 0050.42.2012 (2012_Z_42.pdf - 357.125 KB)
Data publikacji: 2012-09-17 10:55:32 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_43.pdfZarządzenie Nr 0050.43.2012 (2012_Z_43.pdf - 164.7 KB)
Data publikacji: 2012-09-28 09:15:34 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_44.pdfZarządzenie Nr 0050.44.2012 (2012_Z_44.pdf - 529.36 KB)
Data publikacji: 2012-09-28 09:16:38 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012_Z_45.pdfZarządzenie Nr 0050.45.2012 (2012_Z_45.pdf - 251.461 KB)
Data publikacji: 2012-10-08 12:48:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_46.pdfZarządzenie Nr 0050.46.2012 (2012_Z_46.pdf - 209.9 KB)
Data publikacji: 2012-10-15 14:36:30 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_47.pdfZarządzenie Nr 0050.47.2012 (2012_Z_47.pdf - 192.469 KB)
Data publikacji: 2012-10-15 14:37:40 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012_Z_48.pdfZarządzenie Nr 0050.48.2012 (2012_Z_48.pdf - 1332.712 KB)
Data publikacji: 2012-10-15 14:38:57 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_49.pdfZarządzenie Nr 0050.49.2012 (2012_Z_49.pdf - 462.925 KB)
Data publikacji: 2012-11-05 08:37:11 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012_Z_50.pdfZarządzenie Nr 0050.50.2012 (2012_Z_50.pdf - 823.773 KB)
Data publikacji: 2012-11-05 08:38:41 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
2012_Z_51.pdfZarządzenie Nr 0050.51.2012 (2012_Z_51.pdf - 385.515 KB)
Data publikacji: 2012-11-06 08:57:40 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012_Z_52.pdfZarządzenie Nr 0050.52.2012 (2012_Z_52.pdf - 1193.579 KB)
Data publikacji: 2012-11-14 14:59:20 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
2012_Z_53.pdfZarządzenie Nr 0050.53.2012 (2012_Z_53.pdf - 2816.689 KB)
Data publikacji: 2012-11-14 15:01:22 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej
2012_Z_54.pdfZarządzenie Nr 0050.54.2012 (2012_Z_54.pdf - 643.73 KB)
Data publikacji: 2012-11-19 11:05:56 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012_Z_55.pdfZarządzenie Nr 0050.55.2012 (2012_Z_55.pdf - 189.395 KB)
Data publikacji: 2012-11-21 11:21:56 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012_Z_56.pdfZarządzenie Nr 0050.56.2012 (2012_Z_56.pdf - 512.819 KB)
Data publikacji: 2012-11-30 14:27:05 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012_Z_57.pdfZarządzenie Nr 0050.57.2012 (2012_Z_57.pdf - 229.699 KB)
Data publikacji: 2012-12-06 09:38:43 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 roku
2012_Z_58.pdfZarządzenie Nr 0050.58.2012 (2012_Z_58.pdf - 1335.305 KB)
Data publikacji: 2012-12-14 13:18:51 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012_Z_59.pdfZarządzenie Nr 0050.59.2012 (2012_Z_59.pdf - 259.976 KB)
Data publikacji: 2012-12-14 13:22:26 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania I ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę pomieszczeń... na gabinet stomatologiczny w Bogorii...
2012_Z_60.pdfZarządzenie Nr 0050.60.2012 (2012_Z_60.pdf - 663.496 KB)
Data publikacji: 2012-12-28 14:14:43 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012_Z_61.pdfZarządzenie Nr 0050.61.2012 (2012_Z_61.pdf - 1501.058 KB)
Data publikacji: 2013-01-09 10:28:53 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012_Z_62.pdfZarządzenie Nr 0050.62.2012 (2012_Z_62.pdf - 141.767 KB)
Data publikacji: 2013-01-09 10:29:58 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bogoria
2012_Z_63.pdfZarządzenie Nr 0050.63.2012 (2012_Z_63.pdf - 402.259 KB)
Data publikacji: 2013-01-09 10:31:11 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2011
Utworzył: Renata Borek, data utworzenia: 2013-01-09 10:31:11
Opublikował: Renata Borek, data publikacji: 2013-01-09 10:31:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl