Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Publiczne Przedszkole w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
2006 rokDo druku
2006 rok

Załączone pliki
UCHW Nr 1.docUchwała Nr I/1/06 (UCHW Nr 1.doc - 21.504 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 11:02:38 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Bogorii
UCHW Nr 2.docUchwała Nr I/2/06 (UCHW Nr 2.doc - 21.504 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 11:07:46 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wyboru Wice Przewodniczących Rady Gminy w Bogorii
UCHW Nr 3 KR.docUchwała Nr I/3/06 (UCHW Nr 3 KR.doc - 21.504 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 11:09:44 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
UCHW Nr4.docUchwała Nr I/4/06 (UCHW Nr4.doc - 23.04 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 11:10:45 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji stałych Rady Gminy
UCHW NR5.docUchwała Nr I/5/06 (UCHW NR5.doc - 103.424 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 11:11:47 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2006
Zal_1 do_uchw 5.xlszałącznik Nr 1 (Zal_1 do_uchw 5.xls - 28.16 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 11:13:15 Redaktor: Renata Borek
Opis: załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/5/06
U C H W_ Nr 6.docUchwała Nr II/6/06 (U C H W_ Nr 6.doc - 25.088 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 11:14:29 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
Uchw_ nr 7.docUchwała Nr II/7/06 (Uchw_ nr 7.doc - 24.064 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 11:16:08 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Bogorii do dokonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy w Bogorii
U C H W_ Nr8.docUchwała Nr II/8/06 (U C H W_ Nr8.doc - 29.184 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 11:17:16 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla Radnych Rady Gminy w Bogorii
U C H W_ Nr 9.docUchwała Nr II/9/06 (U C H W_ Nr 9.doc - 24.064 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 11:19:00 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zasad przyznawaniai wysokości diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
uchw_Nr 10.docUchwała Nr III/10/06 (uchw_Nr 10.doc - 25.6 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 13:01:44 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria
zal_u_10Reg_ wynagr_nauczycieli.doczałącznik do Uchwały (zal_u_10Reg_ wynagr_nauczycieli.doc - 81.92 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 13:02:31 Redaktor: Renata Borek
Opis: Załącznik do Uchwały Nr III/10/06
U C H W  Nr11 PODATEK ROLNY.docUchwała Nr III/11/06 (U C H W Nr11 PODATEK ROLNY.doc - 24.064 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 13:03:25 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2007 r.
uchw_12.docUchwała Nr III/12/06 (uchw_12.doc - 37.888 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 13:04:22 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości
Uchw_13 transp..docUchwała Nr III/13/06 (Uchw_13 transp..doc - 25.6 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 13:06:00 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2007 r.
Uchw_Nr14.docUchwała Nr III/14/06 (Uchw_Nr14.doc - 23.552 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 13:07:06 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zwolnień od podatku leśnego
UCHW_15 TARYFY.docUchwała Nr III/15/06 (UCHW_15 TARYFY.doc - 27.136 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 13:08:10 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
uchw_16.docUchwała Nr III/16/06 (uchw_16.doc - 27.136 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 13:09:22 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2007 r.
uchw_17.docUchwała Nr III/17/06 (uchw_17.doc - 90.112 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 13:10:25 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006
Zal_1_ do uchw_17.xlsZałącznik Nr 1 (Zal_1_ do uchw_17.xls - 13.312 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 13:11:30 Redaktor: Renata Borek
Opis: załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/06
Za_2 do uchw_17.xlsZałącznik Nr 2 (Za_2 do uchw_17.xls - 28.16 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 13:12:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/06
zał. 3 do uchw_17.docZałącznik Nr 3 (zał. 3 do uchw_17.doc - 40.448 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 13:13:30 Redaktor: Renata Borek
Opis: załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/06
U C H W_ Nr18.docUchwała Nr IV/18/06 (U C H W_ Nr18.doc - 23.552 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 13:20:17 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Zal_do uchw_18.docZałącznik do (Zal_do uchw_18.doc - 65.024 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 13:22:45 Redaktor: Renata Borek
Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/06
U C H W_ Nr 19.docUchwała Nr IV/19/06 (U C H W_ Nr 19.doc - 30.72 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 13:24:44 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach położonych na terenie Gminy Bogoria
UCHW_ nr 20.docUchwała Nr IV/20/06 (UCHW_ nr 20.doc - 188.928 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 13:25:30 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006
zal_do uchw_ 20.docZałącznik do uchwały (zal_do uchw_ 20.doc - 41.472 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 13:26:14 Redaktor: Renata Borek
Opis: załącznik do uchwały Nr IV/20/06
uchw_Nr 21.docUchwała Nr IV/21/06 (uchw_Nr 21.doc - 27.136 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 13:27:18 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006
uchw_ Nr 22.docUchwała Nr IV/22/06 (uchw_ Nr 22.doc - 28.672 KB)
Data publikacji: 2007-02-07 13:28:16 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu gminy

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2025
Utworzył: Barbara Malec, data utworzenia: 2008-07-31 14:21:56
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2008-07-31 14:21:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl