Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Publiczne Przedszkole w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Rok 2013 Do druku
Zarządzenia

Załączone pliki
2013_Z_1.pdfZarządzenie Nr 0050.1.2013 (2013_Z_1.pdf - 301.117 KB)
Data publikacji: 2013-01-15 10:22:30 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gmina na 2013 rok.
2013_Z_2.pdfZarządzenie Nr 0050.2.2013 (2013_Z_2.pdf - 619.795 KB)
Data publikacji: 2013-02-01 08:21:09 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania i funkcjonowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
2013_Z_3.pdfZarządzenie Nr 0050.3.2013 (2013_Z_3.pdf - 385.23 KB)
Data publikacji: 2013-02-05 07:36:19 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013_Z_4.pdfZarządzenie Nr 0050.4.2013 (2013_Z_4.pdf - 352.014 KB)
Data publikacji: 2013-02-07 08:58:34 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań.
2013_Z_5.pdfZarządzenie Nr 0050.5.2013 (2013_Z_5.pdf - 580.919 KB)
Data publikacji: 2013-02-07 13:17:28 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Bogoria.
2013_Z_6.pdfZarządzenie Nr 0050.6.2013 (2013_Z_6.pdf - 763.12 KB)
Data publikacji: 2013-02-13 08:57:14 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013_Z_7.pdfZarządzenie Nr 0050.7.2013 (2013_Z_7.pdf - 1367.174 KB)
Data publikacji: 2013-02-13 09:35:26 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół i odwozu ze szkół na terenie Gminy Bogoria.
2013_Z_8.pdfZarządzenie Nr 0050.8.2013 (2013_Z_8.pdf - 1010.887 KB)
Data publikacji: 2013-03-04 08:35:48 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013_Z_9.pdfZarządzenie Nr 0050.9.2013 (2013_Z_9.pdf - 1014.675 KB)
Data publikacji: 2013-03-11 07:53:23 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
2013_Z_10.pdfZarządzenie Nr 0050.10.2013 (2013_Z_10.pdf - 193.283 KB)
Data publikacji: 2013-03-13 13:47:50 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013_Z_11.pdfZarządzenie Nr 0050.11.2013 (2013_Z_11.pdf - 157.339 KB)
Data publikacji: 2013-03-13 13:49:59 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2013 roku
2013_Z_12.pdfZarządzenie Nr 0050.12.2013 (2013_Z_12.pdf - 215.28 KB)
Data publikacji: 2013-03-20 12:00:39 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce zastępcy.
2013_Z_14.pdfZarządzenie Nr 0050.14.2013 (2013_Z_14.pdf - 255.924 KB)
Data publikacji: 2013-03-27 09:32:08 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej położonych w: Jurkowicach na działce 105/8 i Kolonii Pęcławskiej na działce 4/2, który odbędzie się 27 marca 2013 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria.
2013_Z_13.pdfZarządzenie Nr 0050.13.2013 (2013_Z_13.pdf - 200.065 KB)
Data publikacji: 2013-03-27 10:50:45 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.
2013_Z_15.pdfZarządzenie Nr 0050.15.2013 (2013_Z_15.pdf - 1108.973 KB)
Data publikacji: 2013-04-10 08:47:24 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.
2013_Z_16.pdfZarządzenie Nr 0050.16.2013 (2013_Z_16.pdf - 1112.826 KB)
Data publikacji: 2013-04-10 12:10:39 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2013_Z_17.pdfZarządzenie Nr 0050.17.2013 (2013_Z_17.pdf - 686.748 KB)
Data publikacji: 2013-04-16 13:10:03 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przyznania dotacji w roku 2013 na realizacje zadań publicznych gminy, zleconych przez Gminę Bogoria do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
2013_Z_18.pdfZarządzenie Nr 0050.18.2013 (2013_Z_18.pdf - 197.129 KB)
Data publikacji: 2013-04-24 08:15:47 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013_Z_ 19.pdfZarządzenie Nr 0050.19.2013 (2013_Z_ 19.pdf - 148.425 KB)
Data publikacji: 2013-05-08 11:54:23 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.
2013_Z_20.pdfZarządzenie Nr 0050.20.2013 (2013_Z_20.pdf - 140.402 KB)
Data publikacji: 2013-05-16 08:01:03 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok.
2013_Z_21.pdfZarządzenie Nr 0050.21.2013 (2013_Z_21.pdf - 178.795 KB)
Data publikacji: 2013-05-16 08:01:34 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok.
2013_Z_22.pdfZarządzenie Nr 0050.22.2013 (2013_Z_22.pdf - 318.423 KB)
Data publikacji: 2013-06-05 14:35:05 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gmina na 2013 rok.
2013_Z_23.pdfZarządzenie Nr 0050.23.2013 (2013_Z_23.pdf - 189.589 KB)
Data publikacji: 2013-06-19 11:58:46 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok
2013_Z_24.pdfZarządzenie Nr 0050.24.2013 (2013_Z_24.pdf - 217.623 KB)
Data publikacji: 2013-06-26 08:16:52 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013_Z_22A.pdfZarządzenie Nr 0050.22A.2013 (2013_Z_22A.pdf - 190.003 KB)
Data publikacji: 2013-07-05 08:37:20 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania szkód i strat spowodowanych przez intensywne i ciągłe opady deszczu.
2013_Z_25.pdfZarządzenie Nr 0050.25.2013 (2013_Z_25.pdf - 267.33 KB)
Data publikacji: 2013-07-05 12:23:28 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 r.
2013_Z_26.pdfZarządzenie NR 0050.26.2013 (2013_Z_26.pdf - 280.891 KB)
Data publikacji: 2013-07-22 10:01:22 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013_Z_27.pdfZarządzenie Nr 0050.27.2013 (2013_Z_27.pdf - 189.579 KB)
Data publikacji: 2013-07-22 10:28:48 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2013_Z_28.pdfZarządzenie Nr 0050.28.2013 (2013_Z_28.pdf - 186.349 KB)
Data publikacji: 2013-07-22 10:33:35 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2013_Z_29.pdfZarządzenie Nr 0050.29.2013 (2013_Z_29.pdf - 256.511 KB)
Data publikacji: 2013-08-05 10:54:59 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013_Z_30.pdfZarządzenie Nr 0050.30.2013 (2013_Z_30.pdf - 310.143 KB)
Data publikacji: 2013-08-14 08:21:14 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013_Z_31.pdfZarządzenie Nr 0050.31.2013 (2013_Z_31.pdf - 288.876 KB)
Data publikacji: 2013-08-23 08:23:23 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013_Z_32.pdfZarządzenie Nr 0050.32.2013 (2013_Z_32.pdf - 170.295 KB)
Data publikacji: 2013-08-23 08:26:18 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania skutków suszy na terenie gminy Bogoria
2013_Z_33.pdfZarządzenie Nr 0050.33.2013 (2013_Z_33.pdf - 264.102 KB)
Data publikacji: 2013-08-27 12:28:52 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.5.2013 Wójta Gminy Bogoria z dnia 07.02.2013 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Bogoria
2013_Z_34.pdfZarządzenie Nr 0050.34.2013 (2013_Z_34.pdf - 334.762 KB)
Data publikacji: 2013-09-05 09:44:33 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013_Z_35.pdfZarządzenie Nr 0050.35.2013 (2013_Z_35.pdf - 247.878 KB)
Data publikacji: 2013-09-18 11:12:46 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013_Z_36.pdfZarządzenie Nr 0050.36.2013 (2013_Z_36.pdf - 302.408 KB)
Data publikacji: 2013-09-24 11:48:38 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013_Z_37.pdfZarządzenie Nr 0050.37.2013 (2013_Z_37.pdf - 275.133 KB)
Data publikacji: 2013-09-26 12:39:04 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej o powierzchni budynku 83,90 m2 zlokalizowanej w miejscowości Jurkowice na działce 105/8 wraz z gruntem przynależnym, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, który odbędzie się 27 września 2013 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
2013_Z_38.pdfZarządzenie Nr 0050.38.2013 (2013_Z_38.pdf - 363.919 KB)
Data publikacji: 2013-10-07 10:44:49 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013_Z_39.pdfZarządzenie Nr 0050.39.2013 (2013_Z_39.pdf - 4187.161 KB)
Data publikacji: 2013-10-07 10:46:40 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie: ogłoszenia Konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania pn.: " Wykonanie szczepień ochronnych przy zastosowaniu trzynastowalentenej ( PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria w 2013 roku dla 86 dzieci z rocznika 2010" w ramach programu zdrowotnego pn. : "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom na lata 2013-2015".
2013_Z_40.pdfZarządzenie Nr 0050.40.2013 (2013_Z_40.pdf - 379.079 KB)
Data publikacji: 2013-10-17 07:36:50 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013_Z_41.pdfZarządzenie Nr 0050.41.2013 (2013_Z_41.pdf - 601.068 KB)
Data publikacji: 2013-10-22 13:38:41 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013_Z_42.pdfZarządzenie Nr 0050.42.2013 (2013_Z_42.pdf - 2393.539 KB)
Data publikacji: 2013-10-23 13:25:25 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wprowadzenia Instrukcji Wykorzystania Gminnego Monitoringu Wizyjnego w Bogorii
2013_Z_43.pdfZarządzenie Nr 0050.43.2013 (2013_Z_43.pdf - 1263.26 KB)
Data publikacji: 2013-11-04 13:15:26 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013_Z_44.pdfZarządzenie Nr 0050.44.2013 (2013_Z_44.pdf - 198.733 KB)
Data publikacji: 2013-11-12 13:32:26 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013_Z_45.pdfZarządzenie Nr 0050.45.2013 (2013_Z_45.pdf - 4197.627 KB)
Data publikacji: 2013-11-13 11:35:08 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej
2013_Z_46.pdfZarządzenie Nr 0050.46.2013 (2013_Z_46.pdf - 1400.642 KB)
Data publikacji: 2013-11-13 11:37:52 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
2013_Z_47.pdfZarządzenie Nr 0050.47.2013 (2013_Z_47.pdf - 228.467 KB)
Data publikacji: 2013-11-18 09:50:11 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013_Z_48.pdfZarządzenie Nr 0050.48.2013 (2013_Z_48.pdf - 346.249 KB)
Data publikacji: 2013-11-26 08:25:41 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013_Z_49.pdfZarządzenie Nr 0050.49.2013 (2013_Z_49.pdf - 167.349 KB)
Data publikacji: 2013-12-05 14:14:22 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013_Z_49A.pdfZarządzenie Nr 0050.49A.2013 (2013_Z_49A.pdf - 615.181 KB)
Data publikacji: 2013-12-05 14:28:46 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2013-2015.
2013_Z_50.pdfZarządzenie Nr 0050.50.2013 (2013_Z_50.pdf - 1255.386 KB)
Data publikacji: 2013-12-05 14:34:18 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013_Z_51.pdfZarządzenie Nr 0050.51.2013 (2013_Z_51.pdf - 473.224 KB)
Data publikacji: 2013-12-16 08:15:44 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013_Z_52.pdfZarządzenie Nr 0050.52.2013 (2013_Z_52.pdf - 3683.271 KB)
Data publikacji: 2013-12-17 09:40:52 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wdrożenia " Regulaminu zasad gospodarki transportowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na trenie Gminy Bogoria"
2013_Z_53.pdfZarządzenie Nr 0050.53.2013 (2013_Z_53.pdf - 640.021 KB)
Data publikacji: 2013-12-23 09:58:18 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013_Z_54.pdfZarządzenie Nr 0050.54.2013 (2013_Z_54.pdf - 1291.192 KB)
Data publikacji: 2013-12-23 09:59:55 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wprowadzenia regulaminu porządku domowego w mieszkaniowym zasobie Gminy Bogoria
2013_Z_55.pdfZarządzenie Nr 0050.55.2013 (2013_Z_55.pdf - 194.686 KB)
Data publikacji: 2013-12-30 10:10:14 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013_Z_56.pdfZarządzenie Nr 0050.56.2013 (2013_Z_56.pdf - 588.071 KB)
Data publikacji: 2014-01-07 14:01:22 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013_Z_57.pdfZarządzenie Nr 0050.57.2013 (2013_Z_57.pdf - 216.055 KB)
Data publikacji: 2014-01-13 08:43:03 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2192
Utworzył: Marzena Miernowska, data utworzenia: 2014-01-13 08:43:03
Opublikował: Marzena Miernowska, data publikacji: 2014-01-13 08:43:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl