Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 RODO

Obowiązek informacyjny
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2018 rok
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
NieruchomościDo druku
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogoria przeznaczonych do sprzedaży
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogoria przeznaczonych do dzierżawy i najmu
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego- 26.05.2014 r.
I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej w miejscowosci Jurkowice
Ogłoszenie o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, który sie odbył 27.10.2014r
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2018 roku
Ogłoszenia - wykazy działek przeznaczonych do komunalizacji
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanych
Ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż samochodu osobowego
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
Ogłoszenie o II przetrgu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Jurkowice na działce 105/8
Ogłoszenie - wykaz działek przeznaczonych do komunalizacji
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2016 roku
Ogłoszenie o II przetrgu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego położonego w miejscowości Jurkowice
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanych w Jurkowicach
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Ogłoszenia o wynikach przetargów
Ogłoszenie o II przetrgu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach Gorzków i Kolonia Bogoria
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2015r
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który się odbył w dniu 10.07.2015r.
Ogłoszenie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego, który się odbył 26.09.2014r.
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który się odbył w dniu 12.08.2014
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2015 roku
wykazy sprzedaży, ogłoszenia: o przetargach na zbycie nieruchomości, o komunalizacji, o najmie, dzierżawie.
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogoria przeznaczonych do sprzedaży
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogoria przeznaczonych do dzierżawy i najmu
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego- 26.05.2014 r.
I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej w miejscowosci Jurkowice
Ogłoszenie o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, który sie odbył 27.10.2014r
.
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2018 roku
Ogłoszenia - wykazy działek przeznaczonych do komunalizacji
Ogłoszenia - wykazy działek przeznaczonych do komunalizacji
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanych
Ogłoszenie
Ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż samochodu osobowego
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
Ogłoszenie o wyniku przetargu
Ogłoszenie o II przetrgu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Jurkowice na działce 105/8
ogłoszenie
Ogłoszenie - wykaz działek przeznaczonych do komunalizacji
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2016 roku
Ogłoszenie o II przetrgu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego położonego w miejscowości Jurkowice
o
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanych w Jurkowicach
o
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz
Ogłoszenia o wynikach przetargów
-
Ogłoszenie o II przetrgu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach Gorzków i Kolonia Bogoria
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2015r
wykaz
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który się odbył w dniu 10.07.2015r.
.
Ogłoszenie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego, który się odbył 26.09.2014r.
ogłoszenie
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który się odbył w dniu 12.08.2014
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2015 roku

Załączone pliki
img187.pdfogloszenie_wyniku_przetargu z 12.08.2014 (img187.pdf - 898.216 KB)
Data publikacji: 2014-08-20 10:56:46 Redaktor: Piotr Opala

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 46850
Utworzył: Piotr Opala, data utworzenia: 2014-08-20 10:56:46
Opublikował: Piotr Opala, data publikacji: 2014-08-20 10:56:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl