Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Publiczne Przedszkole w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
sesjaDo druku
2013 r.

Załączone pliki
2013_PU_1_obwody.pdfProjekt uchwały (2013_PU_1_obwody.pdf - 272.882 KB)
Data publikacji: 2013-01-29 09:05:24 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie podziału gminy Bogoria na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013_PU_2_zmiana.pdfProjekt uchwały (2013_PU_2_zmiana.pdf - 105.635 KB)
Data publikacji: 2013-01-29 09:07:48 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w uchwale Nr XXII/176/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2013 r.
2013_PU_3_zm_bud.pdfProjekt uchwały (2013_PU_3_zm_bud.pdf - 406.176 KB)
Data publikacji: 2013-01-29 09:08:31 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 r.
2013_PU_4_plan.pdfProjekt uchwały (2013_PU_4_plan.pdf - 181.919 KB)
Data publikacji: 2013-01-29 09:09:32 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Bogoria na 2013 r.
2013_PU_5_mpzp_IIIzmiana.pdfProjekt uchwały (2013_PU_5_mpzp_IIIzmiana.pdf - 3965.366 KB)
Data publikacji: 2013-01-29 12:49:07 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego w miejscowości Wysoki Duże Gm. Bogoria 
2013_PU_7_przestapienie_studium.pdfProjekt uchwały (2013_PU_7_przestapienie_studium.pdf - 164.894 KB)
Data publikacji: 2013-01-30 15:18:05 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria.
2013_PU_8_przystapienie_mpzp_etap1.pdfProjekt uchwały (2013_PU_8_przystapienie_mpzp_etap1.pdf - 165.833 KB)
Data publikacji: 2013-01-30 15:19:35 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Bogoria- Etap I
2013_PU_9_przystapienie_mpzp_etap2.pdfProjekt uchwały (2013_PU_9_przystapienie_mpzp_etap2.pdf - 164.607 KB)
Data publikacji: 2013-01-30 15:21:04 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przystąpienia do V zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Bogoria- Etap II
2013_PU_10.pdfProtokół Nr XXI/2012 (2013_PU_10.pdf - 181.525 KB)
Data publikacji: 2013-03-19 12:50:06 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
2013_PU_11_zbycie_niedzwiedz.pdfProjekt uchwały (2013_PU_11_zbycie_niedzwiedz.pdf - 186.619 KB)
Data publikacji: 2013-03-19 12:52:05 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
2013_PU_12_zbycie_Lagowka.pdfProjekt uchwały (2013_PU_12_zbycie_Lagowka.pdf - 186.116 KB)
Data publikacji: 2013-03-19 12:52:44 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
2013_PU_13_zbycie_Lagowka1.pdfProjekt uchwały (2013_PU_13_zbycie_Lagowka1.pdf - 183.893 KB)
Data publikacji: 2013-03-19 12:53:23 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
2013_PU_14_uzyczenie_GOK_Przyborowice.pdfProjekt uchwały (2013_PU_14_uzyczenie_GOK_Przyborowice.pdf - 180.761 KB)
Data publikacji: 2013-03-19 12:55:48 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej.
2013_PU_15_Bonifikata_DPS.pdfProjekt uchwały (2013_PU_15_Bonifikata_DPS.pdf - 186.322 KB)
Data publikacji: 2013-03-19 12:56:48 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty os opłat rocznych za trwały zarząd.
2013_PU_16_plan_komisje.pdfProjekt uchwały (2013_PU_16_plan_komisje.pdf - 364.175 KB)
Data publikacji: 2013-03-19 13:14:28 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy Bogoria na 2013 rok
2013_PU_17_sprawozdanie_Komisjia_Alkoholowa.pdfProjekt uchwały (2013_PU_17_sprawozdanie_Komisjia_Alkoholowa.pdf - 218.29 KB)
Data publikacji: 2013-03-21 09:24:23 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za 2012 r.
2013_PU_18_nie_fundusz_solecki.pdfProjekt uchwały (2013_PU_18_nie_fundusz_solecki.pdf - 102.809 KB)
Data publikacji: 2013-03-21 09:25:40 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawnie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2013_PU_19_tak_fundusz_solecki.pdfProjekt uchwały (2013_PU_19_tak_fundusz_solecki.pdf - 103.329 KB)
Data publikacji: 2013-03-21 09:26:34 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2013_PU_20_zabytki_Szczeglice.pdfProjekt uchwały (2013_PU_20_zabytki_Szczeglice.pdf - 104.461 KB)
Data publikacji: 2013-03-22 07:54:55 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2013 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria. (Szczeglice)
2013_PU_21_zabytki_Niemirow.pdfProjekt uchwały (2013_PU_21_zabytki_Niemirow.pdf - 104.839 KB)
Data publikacji: 2013-03-22 07:55:28 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2013 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria. (Niemirów)
2013_PU_22_zabytki_Bogoria.pdfProjekt uchwały (2013_PU_22_zabytki_Bogoria.pdf - 105.025 KB)
Data publikacji: 2013-03-22 07:55:56 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2013 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria. (Bogoria)
2013_PU_23_program_bezdomne_zwierzeta.pdfProjekt uchwały (2013_PU_23_program_bezdomne_zwierzeta.pdf - 226.2 KB)
Data publikacji: 2013-03-22 07:56:46 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2013 roku
2013_PU_24_zmiana_budzet.pdfProjekt uchwały (2013_PU_24_zmiana_budzet.pdf - 524.039 KB)
Data publikacji: 2013-03-25 07:59:52 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
2013_PU_25_wpf.pdfProjekt uchwały (2013_PU_25_wpf.pdf - 716.751 KB)
Data publikacji: 2013-03-25 08:01:23 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022.
2013_PU_26.pdfProjekt uchwały (2013_PU_26.pdf - 111.09 KB)
Data publikacji: 2013-05-17 12:12:18 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian Statutu Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Bogorii.
2013_PU_28.pdfProjekt uchwały (2013_PU_28.pdf - 529.51 KB)
Data publikacji: 2013-05-21 12:00:00 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok.
2013_PU_29.pdfProjekt uchwały (2013_PU_29.pdf - 728.474 KB)
Data publikacji: 2013-05-22 09:48:57 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022.
2013_PU_27.pdfProjekt uchwały (2013_PU_27.pdf - 189.295 KB)
Data publikacji: 2013-05-22 10:29:19 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
2013_ PU_ 30.pdfProjekt uchwały (2013_ PU_ 30.pdf - 254.09 KB)
Data publikacji: 2013-06-21 11:50:54 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bogoria na lata 2013- 2015.
2013_PU_31.pdfProjekt uchwały (2013_PU_31.pdf - 99.386 KB)
Data publikacji: 2013-06-21 11:51:36 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2012 rok.
2013_PU_32.pdfProjekt uchwały (2013_PU_32.pdf - 97.838 KB)
Data publikacji: 2013-06-21 11:53:39 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zatwierdzenia/ nie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.
2013_PU_33.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_33.pdf - 99.433 KB)
Data publikacji: 2013-08-20 11:36:40 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2013_PU_35.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_35.pdf - 264.752 KB)
Data publikacji: 2013-08-20 11:39:46 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zatwierdzenia: „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom na lata 2013-2015.”
2013_PU_36.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_36.pdf - 216.603 KB)
Data publikacji: 2013-08-20 11:40:22 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zaopiniowania projektu wyznaczenia granicy Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2013_PU_34.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_34.pdf - 117.48 KB)
Data publikacji: 2013-08-21 09:33:03 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/157/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogoria na lata 2012-2017
2013_PU_37.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_37.pdf - 707.776 KB)
Data publikacji: 2013-08-26 08:42:59 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013_PU_38.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_38.pdf - 210.329 KB)
Data publikacji: 2013-08-26 09:55:54 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
2013_PU_39.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_39.pdf - 208.637 KB)
Data publikacji: 2013-08-26 09:56:18 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
2013_PU_40.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_40.pdf - 208.569 KB)
Data publikacji: 2013-08-26 09:56:39 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
2013_PU_41.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_41.pdf - 405.922 KB)
Data publikacji: 2013-08-27 10:29:27 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2022
2013_PU_42.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_42.pdf - 220.883 KB)
Data publikacji: 2013-08-29 08:45:06 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii
2013_PU_43.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_43.pdf - 219.123 KB)
Data publikacji: 2013-08-29 11:12:00 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bogoria
2013_PU_44.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_44.pdf - 214.896 KB)
Data publikacji: 2013-08-29 11:13:05 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii
2013_PU_45.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_45.pdf - 225.423 KB)
Data publikacji: 2013-09-24 13:58:44 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2013_PU_46.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_46.pdf - 103.555 KB)
Data publikacji: 2013-09-24 13:59:11 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2013_PU_47.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_47.pdf - 206.522 KB)
Data publikacji: 2013-09-24 13:59:47 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
2013_PU_48.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_48.pdf - 217.11 KB)
Data publikacji: 2013-09-24 14:33:49 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania drogowego, realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
2013_PU_49.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_49.pdf - 427.081 KB)
Data publikacji: 2013-09-26 12:08:51 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy w 2013 roku
2013_PU_50.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_50.pdf - 695.879 KB)
Data publikacji: 2013-09-26 12:09:24 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022
2013_PU_51.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_51.pdf - 209.503 KB)
Data publikacji: 2013-09-27 09:24:03 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej
2013_PU_52.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_52.pdf - 211.118 KB)
Data publikacji: 2013-09-27 09:24:34 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargu publicznego
2013_PU_53.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_53.pdf - 426.076 KB)
Data publikacji: 2013-10-24 10:04:41 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013_PU_54.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_54.pdf - 212.561 KB)
Data publikacji: 2013-10-24 10:05:26 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
2013_PU_55.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_55.pdf - 214.088 KB)
Data publikacji: 2013-10-24 10:06:08 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
2013_PU_56.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_56.pdf - 191.894 KB)
Data publikacji: 2013-10-28 14:07:47 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVIII/260/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bogoria
2013_PU_57.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_57.pdf - 755.962 KB)
Data publikacji: 2013-10-28 14:08:51 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogoria na lata 2013-2022
2013_PU_58.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_58.pdf - 212.108 KB)
Data publikacji: 2013-11-25 07:43:30 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
2013_PU_59.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_59.pdf - 328.612 KB)
Data publikacji: 2013-11-25 07:46:26 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2020.
2013_PU_60.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_60.pdf - 319.012 KB)
Data publikacji: 2013-11-25 07:48:24 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bogoria, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2013_PU_61.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_61.pdf - 209.06 KB)
Data publikacji: 2013-11-25 07:49:20 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
2013_PU_62.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_62.pdf - 106.844 KB)
Data publikacji: 2013-11-25 07:51:34 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/157/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogoria na lata 2012-2017.
2013_PU_63.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_63.pdf - 103.741 KB)
Data publikacji: 2013-11-25 07:52:53 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013_PU_64.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_64.pdf - 102.758 KB)
Data publikacji: 2013-11-25 07:55:32 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie uchylenia Uchwały numer XII/98/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień z w podatku od nieruchomości.
2013_PU_65.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_65.pdf - 109.911 KB)
Data publikacji: 2013-11-25 07:57:40 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości.
2013_PU_66.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_66.pdf - 217.188 KB)
Data publikacji: 2013-11-25 07:59:49 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Bogoria, położonego w Szczeglicach.
2013_PU_67.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_67.pdf - 101.148 KB)
Data publikacji: 2013-11-25 08:56:22 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/100/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2013_PU_68.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_68.pdf - 362.482 KB)
Data publikacji: 2013-11-25 16:03:13 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2013_PU_69.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_69.pdf - 437.011 KB)
Data publikacji: 2013-11-25 16:04:10 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013_PU_70.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_70.pdf - 105.048 KB)
Data publikacji: 2013-11-26 15:17:06 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IX/76/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej.
2013_PU_71.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_71.pdf - 554.413 KB)
Data publikacji: 2013-12-20 11:35:56 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013_PU_72.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_72.pdf - 104.626 KB)
Data publikacji: 2013-12-20 13:26:05 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 04 sierpnia 2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bogorii oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2013_PU_73.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_73.pdf - 218.346 KB)
Data publikacji: 2013-12-20 14:26:58 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Gminy Bogoria Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bogorii
2013_PU_74.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_74.pdf - 219.614 KB)
Data publikacji: 2013-12-20 14:28:03 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Gminy Bogoria Zespołowi Ekonomiczno Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Bogorii
2013_PU_75.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_75.pdf - 215.832 KB)
Data publikacji: 2013-12-20 14:28:39 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Gminy Bogoria Jadłodajni Gminnej w Bogorii
2013_PU_76.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_76.pdf - 218.424 KB)
Data publikacji: 2013-12-20 15:07:45 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej z zasobu Gminy Bogoria w ramach odszkodowania za wywłaszczone mienie
2013_PU_77.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_77.pdf - 256.657 KB)
Data publikacji: 2013-12-23 09:09:44 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2014 rok.
2013_PU_78.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_78.pdf - 102.75 KB)
Data publikacji: 2013-12-23 09:24:23 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd
2013_PU_79.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_79.pdf - 102.896 KB)
Data publikacji: 2013-12-23 09:24:46 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd
2013_PU_80.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_80.pdf - 102.689 KB)
Data publikacji: 2013-12-23 09:25:02 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd
2013_PU_81.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_81.pdf - 104.067 KB)
Data publikacji: 2013-12-23 10:42:42 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
2013_PU_82.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_82.pdf - 1337.352 KB)
Data publikacji: 2013-12-23 13:17:23 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2014 rok
2013_PU_83.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_83.pdf - 431.475 KB)
Data publikacji: 2013-12-23 13:17:45 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013_PU_84.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_84.pdf - 352.911 KB)
Data publikacji: 2013-12-30 10:07:29 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę
2013_PU_85.pdfProjekt Uchwały (2013_PU_85.pdf - 743.507 KB)
Data publikacji: 2013-12-30 10:08:06 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 805
Utworzył: Marzena Miernowska, data utworzenia: 2013-12-30 10:08:06
Opublikował: Marzena Miernowska, data publikacji: 2013-12-30 10:08:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl