Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki, wypis/wyrys z MPZP
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Publiczne Przedszkole w Bogorii
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
2013 Do druku
rok

Załączone pliki
img002.pdfUchwała RIO nr 8/2013 (img002.pdf - 284.827 KB)
Data publikacji: 2013-02-12 13:17:16 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
img001.pdfUchwała RIO nr 9/2013 (img001.pdf - 254.307 KB)
Data publikacji: 2013-02-12 13:19:41 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale na 2013 r.
27.pdfRB_27_IVkw2012 (27.pdf - 815.59 KB)
Data publikacji: 2013-03-22 14:36:35 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
rb28.pdfRb-28_IV_2012 (rb28.pdf - 1399.645 KB)
Data publikacji: 2013-03-22 14:38:26 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2012 r
rr.pdfRb-N_IVkw_2012 (rr.pdf - 296.924 KB)
Data publikacji: 2013-03-22 14:41:56 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH za 2012 r.
RBUN2012.pdfRBUN_IV_2012 (RBUN2012.pdf - 187.677 KB)
Data publikacji: 2013-03-22 14:45:14 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH za 2012 r.
RBUZ.pdfRb-UZ_IV_2012 (RBUZ.pdf - 280.468 KB)
Data publikacji: 2013-03-22 14:46:49 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
RBZ.pdfRb-Z_IV_2012 (RBZ.pdf - 300.808 KB)
Data publikacji: 2013-03-22 14:48:34 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI za 2012 r.
nds.pdfRb-NDS_IV_2012 (nds.pdf - 189.344 KB)
Data publikacji: 2013-03-22 14:49:50 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE za 2012 r.
PDP.pdfRb-PDP_IV_2012 (PDP.pdf - 186.936 KB)
Data publikacji: 2013-03-22 14:50:50 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Rb-PDP ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH za 2012 r.
RBST.pdfRb-ST (RBST.pdf - 154.927 KB)
Data publikacji: 2013-03-22 14:52:35 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialne go
img020.pdfUchwała RIO nr 27/2013 (img020.pdf - 484.269 KB)
Data publikacji: 2013-04-03 14:33:57 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bogoria za 2012 rok
B_J.pdfB_J_2012 (B_J.pdf - 205.602 KB)
Data publikacji: 2013-05-08 08:30:52 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Bilans Jednostki za 2012 r.
B_B.pdfB_B_2012 (B_B.pdf - 168.873 KB)
Data publikacji: 2013-05-08 08:40:06 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Bilans z wykonania budżetu za 2012 r
RZS.pdfRZS_2012 (RZS.pdf - 177.807 KB)
Data publikacji: 2013-05-08 08:41:38 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Rachunek zysków i strat jednostki za 2012 r.
ZZF.pdfZZF_2012 (ZZF.pdf - 160.818 KB)
Data publikacji: 2013-05-08 08:43:05 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2012 r.
Rb_27_I2013.pdfRb_27_I2013 (Rb_27_I2013.pdf - 779.307 KB)
Data publikacji: 2013-05-08 10:08:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Rb_28_I2013.pdfRb_28_I2013 (Rb_28_I2013.pdf - 1415.04 KB)
Data publikacji: 2013-05-08 10:09:47 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
RBN_I2013.pdfRBN_I2013 (RBN_I2013.pdf - 297.589 KB)
Data publikacji: 2013-05-08 10:12:31 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI za I kw. 2013r
Rb_NDS_I2013.pdfRB_NDS_Ikw2013 (Rb_NDS_I2013.pdf - 189.268 KB)
Data publikacji: 2013-05-08 10:14:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE za 2013r.
RbZ_I2013.pdfRb_Z_Ikw2013 (RbZ_I2013.pdf - 300.68 KB)
Data publikacji: 2013-05-08 10:18:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI za I kw 2013
AKCYZA.pdfWykaz_akcyza_2012 (AKCYZA.pdf - 113.307 KB)
Data publikacji: 2013-05-24 09:56:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej na podstawie przepisów art.37
WYKAZ500.pdfWykaz_ulg_2012 (WYKAZ500.pdf - 78.877 KB)
Data publikacji: 2013-05-24 10:21:17 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie ulg odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł.
Dokument070.pdfUchwała RIO Nr 65/2013 (Dokument070.pdf - 222.904 KB)
Data publikacji: 2013-06-17 14:27:45 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium
Rb-27IIkw.pdfRb_27_IIkw2013 (Rb-27IIkw.pdf - 904.065 KB)
Data publikacji: 2013-08-27 12:35:40 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za II kw 2013
Rb-28IIkw.pdfRb-28_IIkw2013 (Rb-28IIkw.pdf - 1536.68 KB)
Data publikacji: 2013-08-27 12:38:38 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za II kw 2013
Rb_N_IIkw2013.pdfRb_N_IIkw2013 (Rb_N_IIkw2013.pdf - 361.795 KB)
Data publikacji: 2013-08-27 12:41:22 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2013
Rb_NDS_II2013.pdfRb_NDS_IIkw2013 (Rb_NDS_II2013.pdf - 254.928 KB)
Data publikacji: 2013-08-27 12:43:49 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kw 2013
Rb_Z_IIkw2013.pdfRbZ_IIkw2013 (Rb_Z_IIkw2013.pdf - 365.243 KB)
Data publikacji: 2013-08-27 12:46:20 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2013
Dokument092.pdfUchwała RIO Nr 76/2013 (Dokument092.pdf - 490.857 KB)
Data publikacji: 2013-09-19 11:12:21 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: uchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bogoria za I półrocze 2013
skan100.pdfUchwała RIO Nr 85/2013 (skan100.pdf - 544.107 KB)
Data publikacji: 2013-10-01 08:38:15 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii spłaty kredytu przez Gminę Bogoria
Rb_27_IIIkw.pdfRb_27IIIkw_2013 (Rb_27_IIIkw.pdf - 932.411 KB)
Data publikacji: 2013-11-04 08:38:26 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu jst za III kw 2013r.
Rb_28_III2013.pdfRb_28_IIIkw2013 (Rb_28_III2013.pdf - 1550.626 KB)
Data publikacji: 2013-11-04 08:42:10 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za III kw 2013
Rb_N_III2013.pdfRb_N_IIIkw2013 (Rb_N_III2013.pdf - 360.283 KB)
Data publikacji: 2013-11-04 08:45:19 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności jst za III kw 2013
Rb_NDS_III2013.pdfRb_NDS_III2013 (Rb_NDS_III2013.pdf - 253.656 KB)
Data publikacji: 2013-11-04 08:48:18 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za III kw 2013
Rb_Z_IIIkw2013.pdfRb_Z_IIIkw2013 (Rb_Z_IIIkw2013.pdf - 364.214 KB)
Data publikacji: 2013-11-04 08:51:18 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań jst za III kw 2013
skan002.pdfUchwała Nr 124/2013 (skan002.pdf - 536.363 KB)
Data publikacji: 2013-12-19 11:53:00 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Bogoria
132-2013001.pdfUchwałaa Nr 132/2013 (132-2013001.pdf - 347.569 KB)
Data publikacji: 2013-12-23 13:11:51 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bogoria na lata 2014-2022
134-2013002.pdfUchwała Nr 134/2013 (134-2013002.pdf - 490.267 KB)
Data publikacji: 2013-12-23 13:13:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Bogoria na 2014 rok
135-2013003.pdfUchwała Nr 135/2013 (135-2013003.pdf - 213.775 KB)
Data publikacji: 2013-12-23 13:14:37 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bogoria na 2014 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1895
Utworzył: Bożena Pietrzyk, data utworzenia: 2013-12-23 13:14:37
Opublikował: Bożena Pietrzyk, data publikacji: 2013-12-23 13:14:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl