Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
2013 rokDo druku
2013 r.

Załączone pliki
zarzadzenie- konkurs ofert.pdfZarządzenie Wójta Gminy Bogoria Nr 0050.9.2013 (zarzadzenie- konkurs ofert.pdf - 1014.675 KB)
Data publikacji: 2013-03-13 09:23:11 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
2013_Z16.pdfZarządzenie Wójta Gminy Bogoria NR 0050.16.2013 (2013_Z16.pdf - 1112.826 KB)
Data publikacji: 2013-04-16 13:39:25 Redaktor: Damian Grudzień
Opis: Powołanie komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych
Protokół_.pdfProtokół (Protokół_.pdf - 930.778 KB)
Data publikacji: 2013-04-16 13:51:34 Redaktor: Damian Grudzień
Opis: Protokół z zebrania Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 0050.16.2013 Wójt Gminy Bogoria z dnia 10 kwietnia 2013 roku do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
2013_Z17.pdfZarządzenie Wójta Gminy Bogoria NR 0050.17.2013 (2013_Z17.pdf - 686.748 KB)
Data publikacji: 2013-04-16 13:53:34 Redaktor: Damian Grudzień
Opis: Zarządzenie sprawie przyznania dotacji w roku 2013 na realizacje zadań publicznych gminy, zleconych przez Gminę Bogoria do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
20130919 - Oferta realizacji zadania publicznego.pdfOferta realizacji zadania publicznego poza konkursem, zgodnie z Art 19a. 1. uo.d.p.p.iw. (20130919 - Oferta realizacji zadania publicznego.pdf - 1858.802 KB)
Data publikacji: 2013-09-19 11:33:30 Redaktor: Damian Grudzień
Opis: Dobre praktyki organizacji pozarządowych - wizyta studyjna w Wiśle

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1840
Utworzył: Damian Grudzień, data utworzenia: 2013-09-19 11:33:30
Opublikował: Damian Grudzień, data publikacji: 2013-09-19 11:33:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl