Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Publiczne Przedszkole w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
rok 2014Do druku
Zarządzenia

Załączone pliki
2014_Z_1.pdfZarządzenie Nr 0050.1.2014 (2014_Z_1.pdf - 1422.361 KB)
Data publikacji: 2014-01-24 09:18:54 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014_Z_2.pdfZarządzenie Nr 0050.2.2014 (2014_Z_2.pdf - 499.074 KB)
Data publikacji: 2014-01-30 14:29:36 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Bogoria
2014_Z_3.pdfZarządzenie Nr 0050.3.2014 (2014_Z_3.pdf - 843.283 KB)
Data publikacji: 2014-02-04 09:47:45 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014_Z_4.pdfZarządzenie Nr 0050.4.2014 (2014_Z_4.pdf - 143.527 KB)
Data publikacji: 2014-02-11 07:46:50 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014_Z_5.pdfZarządzenie Nr 0050.5.2014 (2014_Z_5.pdf - 146.124 KB)
Data publikacji: 2014-02-20 13:15:08 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014_Z_6.pdfZarządzenie Nr 0050.6.2014 (2014_Z_6.pdf - 155.988 KB)
Data publikacji: 2014-02-24 12:24:04 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2014 roku
2014_Z_7.pdfZarządzenie Nr 0050.7.2014 (2014_Z_7.pdf - 183.827 KB)
Data publikacji: 2014-02-27 14:53:06 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014_Z_8.pdfZarządzenie Nr 0050.8.2014 (2014_Z_8.pdf - 230.542 KB)
Data publikacji: 2014-02-27 14:54:20 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie pobierania opłat za ksero i fax
2014_Z_9.pdfZarządzenie Nr 0050.9.2014 (2014_Z_9.pdf - 380.218 KB)
Data publikacji: 2014-03-18 08:19:07 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014_Za_10.pdfZarządzenie Nr 0050.10.2014 (2014_Za_10.pdf - 3764.449 KB)
Data publikacji: 2014-03-18 08:23:49 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
2014_Za_11.pdfZarządzenie Nr 0050.11.2014 (2014_Za_11.pdf - 1130.843 KB)
Data publikacji: 2014-03-18 08:24:58 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie ogłoszenia o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogoria w 2014 roku.
2014_Z_12.pdfZarządzenie Nr 0050.12.2014 (2014_Z_12.pdf - 350.816 KB)
Data publikacji: 2014-04-02 13:22:27 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014_Z_13.pdfZarządzenie Nr 0050.13.2014 (2014_Z_13.pdf - 791.013 KB)
Data publikacji: 2014-04-02 13:23:29 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania i funkcjonowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
2014_Z_14.pdfZarządzenie Nr 0050.14.2014 (2014_Z_14.pdf - 1949.558 KB)
Data publikacji: 2014-04-08 07:34:48 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.
2014_Z_15.pdfZarządzenie Nr 0050.15.2014 (2014_Z_15.pdf - 176.523 KB)
Data publikacji: 2014-04-09 14:53:26 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014_Z_16.pdfZarządzenie Nr 0050.16.2014 (2014_Z_16.pdf - 298.591 KB)
Data publikacji: 2014-04-09 15:09:08 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
2014_Z_17.pdfZarządzenie Nr 0050.17.2014 (2014_Z_17.pdf - 925.451 KB)
Data publikacji: 2014-04-22 13:01:33 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014_Z_18.pdfZarządzenie Nr 0050.18.2014 (2014_Z_18.pdf - 333.051 KB)
Data publikacji: 2014-04-28 11:05:06 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014_Z_19.pdfZarządzenie Nr 0050.19.2014 (2014_Z_19.pdf - 247.391 KB)
Data publikacji: 2014-04-28 11:06:49 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2014 roku w Urzędzie Gminy w Bogorii
2014_Z_20.pdfZarządzenie Nr 0050.20.2014 (2014_Z_20.pdf - 1046.235 KB)
Data publikacji: 2014-04-30 13:57:22 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Bogoria organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2014.
2014_Z_21.pdfZarządzenie Nr 0050.21.2014 (2014_Z_21.pdf - 1975.363 KB)
Data publikacji: 2014-05-05 12:00:54 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Bogoria regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro
2014_Z_22.pdfZarządzenie Nr 0050.22.2014 (2014_Z_22.pdf - 222.443 KB)
Data publikacji: 2014-05-08 08:38:00 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014_Z_23.pdfZarządzenie Nr 0050.23.2014 (2014_Z_23.pdf - 166.341 KB)
Data publikacji: 2014-05-15 13:01:42 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyznaczenia delegata do Rady Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi"
2014_Z_24.pdfZarządzenie Nr 0050.24.2014 (2014_Z_24.pdf - 236.952 KB)
Data publikacji: 2014-05-16 09:03:08 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Niedźwiedź, Łagówka, Ujazdek, Podlesie, Szczeglice, który odbędzie się 16 maja 2014 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria.
2014_Z_25.pdfZarządzenie Nr 0050.25.2014 (2014_Z_25.pdf - 183.831 KB)
Data publikacji: 2014-05-21 08:44:56 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014_Z_26.pdfZarządzenie Nr 0050.26.2014 (2014_Z_26.pdf - 191.496 KB)
Data publikacji: 2014-05-22 09:07:57 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania szkód i strat spowodowanych przez intensywne, ciągłe opady deszczu
2014_Z_27.pdfZarządzenie Nr 0050.27.2014 (2014_Z_27.pdf - 3868.257 KB)
Data publikacji: 2014-05-27 09:36:17 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania pn. " Wykonanie szczepień ochronnych przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria w 2014 roku dla 94 dzieci z rocznika 2011" w ramach programu zdrowotnego pn." Program Profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom na lata 2013-2015".
2014_Z_28.pdfZarządzenie Nr 0050.28.2014 (2014_Z_28.pdf - 233.286 KB)
Data publikacji: 2014-06-05 10:23:19 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy
2014_Z_29.pdfZarządzenie Nr 0050.29.2014 (2014_Z_29.pdf - 181.105 KB)
Data publikacji: 2014-06-17 08:21:04 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014_Z_30.pdfZarządzenie Nr 0050.30.2014 (2014_Z_30.pdf - 203.717 KB)
Data publikacji: 2014-07-07 08:11:06 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014_Z_31.pdfZarządzenie Nr 0050.31.2014 (2014_Z_31.pdf - 199.612 KB)
Data publikacji: 2014-07-16 11:17:38 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014_Z_32.pdfZarządzenie Nr 0050.32.2014 (2014_Z_32.pdf - 199.604 KB)
Data publikacji: 2014-07-28 07:39:11 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014_Z_33.pdfZarządzenie Nr 0050.33.2014 (2014_Z_33.pdf - 229.152 KB)
Data publikacji: 2014-07-28 07:40:47 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2014_Z_34.pdfZarządzenie Nr 0050.34.2014 (2014_Z_34.pdf - 226.042 KB)
Data publikacji: 2014-07-28 07:41:22 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2014_Z_35.pdfZarządzenie Nr 0050.35.2014 (2014_Z_35.pdf - 230.502 KB)
Data publikacji: 2014-07-28 07:41:49 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2014_Z_36.pdfZarządzenie Nr 0050.36.2014 (2014_Z_36.pdf - 293.165 KB)
Data publikacji: 2014-07-29 09:18:48 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej przeznaczonej na prowadzenie działalności handlowej w miejscowości Jurkowice o powierzchni 83,90 m2 i najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego położonego w miejscowości Jurkowice o powierzchni 17 m2, który odbędzie się 29 lipca 2014 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria.
2014_Z_37.pdfZarządzenie Nr 0050.37.2014 (2014_Z_37.pdf - 193.007 KB)
Data publikacji: 2014-08-01 11:31:04 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014_Z_38.pdfZarządzenie Nr 0050.38.2014 (2014_Z_38.pdf - 214.462 KB)
Data publikacji: 2014-08-12 09:41:53 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się 12 sierpnia 2014 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria.
2014_Z_40.pdfZarządzenie Nr 0050.40.2014 (2014_Z_40.pdf - 190.782 KB)
Data publikacji: 2014-08-20 10:03:28 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014_Z_41.pdfZarządzenie Nr 0050.41.2014 (2014_Z_41.pdf - 1257.729 KB)
Data publikacji: 2014-08-21 12:39:16 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2014_Z_39.pdfZarządzenie Nr 0050.39.2014 (2014_Z_39.pdf - 1218.298 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 12:15:12 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna"
2014_Z_42.pdfZarządzenie Nr 0050.42.2014 (2014_Z_42.pdf - 226.711 KB)
Data publikacji: 2014-08-29 12:01:21 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014
2014_Z_43.pdfZarządzenie Nr 0050.43.2014 (2014_Z_43.pdf - 191.311 KB)
Data publikacji: 2014-09-04 14:46:56 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014_Z_44.pdfZarządzenie Nr 0050.44.2014 (2014_Z_44.pdf - 191.767 KB)
Data publikacji: 2014-09-16 09:21:34 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014_Z_45.pdfZarządzenie Nr 0050.45.2014 (2014_Z_45.pdf - 251.69 KB)
Data publikacji: 2014-09-22 08:36:11 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014_Z_46.pdfZarządzenie Nr 0050.46.2014 (2014_Z_46.pdf - 189.711 KB)
Data publikacji: 2014-09-22 08:37:50 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku Szkoły Podstawowej w Szczeglicach wraz z przypadającym udziałem w gruncie: 65,76/972,25
2014_Z_47.pdfZarządzenie Nr 0050.47.2014 (2014_Z_47.pdf - 212.565 KB)
Data publikacji: 2014-09-23 07:45:50 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
2014_Z_48.pdfZarządzenie Nr 0050.48.2014 (2014_Z_48.pdf - 261.105 KB)
Data publikacji: 2014-09-25 11:32:45 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014_Z_49.pdfZarządzenie Nr 0050.49.2014 (2014_Z_49.pdf - 230.094 KB)
Data publikacji: 2014-09-25 12:31:17 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położnych w miejscowościach: Gorzków i Kolonia Bogoria, który odbędzie się 26 września 2014 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria.
2014_Z_50.pdfZarządzenie Nr 0050.50.2014 (2014_Z_50.pdf - 283.196 KB)
Data publikacji: 2014-10-06 11:06:18 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014_Z_51.pdfZarządzenie Nr 0050.51.2014 (2014_Z_51.pdf - 1946.751 KB)
Data publikacji: 2014-10-09 12:06:37 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
2014_Z_52.pdfZarządzenie Nr 0050.52.2014 (2014_Z_52.pdf - 154.1 KB)
Data publikacji: 2014-10-09 12:07:23 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014_Z_53.pdfZarządzenie Nr 0050.53.2014 (2014_Z_53.pdf - 117.726 KB)
Data publikacji: 2014-10-10 09:41:48 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014_Z_54.pdfZarządzenie Nr 0050.54.2014 (2014_Z_54.pdf - 285.972 KB)
Data publikacji: 2014-10-15 14:38:16 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014_Z_55.pdfZarządzenie Nr 0050.55.2014 (2014_Z_55.pdf - 296.765 KB)
Data publikacji: 2014-10-16 13:34:29 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego
2014_Z_56.pdfZarządzenie Nr 0050.56.2014 (2014_Z_56.pdf - 442.417 KB)
Data publikacji: 2014-10-27 09:09:29 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014_Z_57.pdfZarządzenie Nr 0050.57.2014 (2014_Z_57.pdf - 213.58 KB)
Data publikacji: 2014-10-27 09:11:16 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się 27 października 2014 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria.
2014_Z_58.pdfZarządzenie Nr 0050.58.2014 (2014_Z_58.pdf - 278.814 KB)
Data publikacji: 2014-11-05 08:01:42 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014_Z_59.pdfZarządzenie Nr 0050.59.2014 (2014_Z_59.pdf - 419.168 KB)
Data publikacji: 2014-11-12 13:57:17 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014_Z_60.pdfZarządzenie Nr 0050.60.2014 (2014_Z_60.pdf - 3212.666 KB)
Data publikacji: 2014-11-13 09:10:26 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej
2014_Z_61.pdfZarządzenie Nr 0050.61.2014 (2014_Z_61.pdf - 1509.897 KB)
Data publikacji: 2014-11-13 09:13:02 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
2014_Z_62.pdfZarządzenie Nr 0050.62.2014 (2014_Z_62.pdf - 273.21 KB)
Data publikacji: 2014-11-18 12:09:40 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014_Z_63.pdfZarządzenie Nr 0050.63.2014 (2014_Z_63.pdf - 1602.213 KB)
Data publikacji: 2014-11-20 08:58:39 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz regulaminu ustalającego organizację i tryb jej działania
2014_Z_64.pdfZarządzenie Nr 0050.64.2014 (2014_Z_64.pdf - 578.263 KB)
Data publikacji: 2014-11-24 09:52:24 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014_Z_65.pdfZarządzenie Nr 0050.65.2014 (2014_Z_65.pdf - 257.254 KB)
Data publikacji: 2014-11-27 12:10:01 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014_Z_66.pdfZarządzenie Nr 0050.66.2014 (2014_Z_66.pdf - 215.294 KB)
Data publikacji: 2014-12-04 09:21:45 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014_Z_67.pdfZarządzenie Nr 0050.67.2014 (2014_Z_67.pdf - 702.411 KB)
Data publikacji: 2014-12-15 12:24:52 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014_Z_68.pdfZarządzenie Nr 0050.68.2014 (2014_Z_68.pdf - 292.406 KB)
Data publikacji: 2014-12-22 12:42:59 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014_Z_69.pdfZarządzenie Nr 0050.69.2014 (2014_Z_69.pdf - 489.107 KB)
Data publikacji: 2014-12-30 15:14:42 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014_Z_70.pdfZarządzenie Nr 0050.70.2014 (2014_Z_70.pdf - 237.397 KB)
Data publikacji: 2015-01-07 11:06:19 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014_Z_71.pdfZarządzenie Nr 0050.71.2014 (2014_Z_71.pdf - 168.167 KB)
Data publikacji: 2015-01-09 08:19:26 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2150
Utworzył: Marzena Miernowska, data utworzenia: 2015-01-09 08:19:26
Opublikował: Marzena Miernowska, data publikacji: 2015-01-09 08:19:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl