Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki, wypis/wyrys z MPZP
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Publiczne Przedszkole w Bogorii
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
2014 rokDo druku
2014 rok

Załączone pliki
BP001.pdfUchwała RIO 4/2014 (BP001.pdf - 201.001 KB)
Data publikacji: 2014-01-27 15:00:32 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2014r.
BP002.pdfUchwała RIO 5/2014 (BP002.pdf - 206.386 KB)
Data publikacji: 2014-01-27 15:04:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Rb-28_IVkw2013.pdfRb-28_IVkw2013 (Rb-28_IVkw2013.pdf - 1566.041 KB)
Data publikacji: 2014-03-03 08:59:37 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu jst za IV kw 2013 r.
Rb-27_IVkw2013.pdfRb-27_IVkw2013 (Rb-27_IVkw2013.pdf - 961.702 KB)
Data publikacji: 2014-03-03 09:01:38 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu jst za IV kw 2013 r.
Rb-N_IVkw2013.pdfRb-N_IVkw2013 (Rb-N_IVkw2013.pdf - 363.02 KB)
Data publikacji: 2014-03-03 09:04:19 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności jst za IV kw 2013 r.
Rb-NDS_IVkw2013.pdfRb-NDS_IVkw2013 (Rb-NDS_IVkw2013.pdf - 255.309 KB)
Data publikacji: 2014-03-03 09:06:58 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za IV kw 2013 r.
Rb-PDP_IVkw2013.pdfRb-PDP_IVkw2013 (Rb-PDP_IVkw2013.pdf - 251.668 KB)
Data publikacji: 2014-03-03 09:10:09 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych jst za 2013 r.
Rb-ST_IVkw2013.pdfRb-ST_IVkw203 (Rb-ST_IVkw2013.pdf - 220.142 KB)
Data publikacji: 2014-03-03 09:13:12 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst za 2013 r.
Rb-UZ_IVkw2013.pdfRB-UZ_IVkw2013 (Rb-UZ_IVkw2013.pdf - 348.046 KB)
Data publikacji: 2014-03-03 09:17:24 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań jst za 2013
Rb-Z_IVkw2013.pdfRb-Z_IVkw2013 (Rb-Z_IVkw2013.pdf - 99.086 KB)
Data publikacji: 2014-03-03 09:25:49 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za jst za IV kw 2013 r
Rb-27_Styczen2014.pdfRb-27Styczen2014 (Rb-27_Styczen2014.pdf - 782.325 KB)
Data publikacji: 2014-03-03 09:29:36 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów jst za m-c styczeń 2014 r,
Rb-28_stczen2014.pdfRb-28Styczen2014 (Rb-28_stczen2014.pdf - 1482.14 KB)
Data publikacji: 2014-03-03 09:32:35 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu jst za styczeń 2014 r.
U_282014.PDFUchwała RIO Nr 28/2014 (U_282014.PDF - 3089.844 KB)
Data publikacji: 2014-04-07 08:53:36 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bogoria za 2013 r.
Rb_272014.pdfRb27_Ikw2014 (Rb_272014.pdf - 826.546 KB)
Data publikacji: 2014-05-09 08:48:32 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I kw 2014
Rb-28I.pdfRb28_Ikw2014 (Rb-28I.pdf - 1511.489 KB)
Data publikacji: 2014-05-09 08:50:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I kw 2014 r.
Rb-27KI.pdfRb27_Ikwk2014 (Rb-27KI.pdf - 831.218 KB)
Data publikacji: 2014-05-09 08:51:27 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Korekta sprawozdania z wykonania dochodów za I kw 2014
Rb-28WSI.pdfRb28WS_Ikw2014 (Rb-28WSI.pdf - 215.699 KB)
Data publikacji: 2014-05-09 08:54:01 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków niewygasających za I kw 2014 .
Rb-NDSKI.pdfRb-NDS_Ikw2014 (Rb-NDSKI.pdf - 276.365 KB)
Data publikacji: 2014-05-09 08:55:53 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kw. 2014
Rb-NDSKIk.pdfRb-NDS_Ikwk2014 (Rb-NDSKIk.pdf - 279.059 KB)
Data publikacji: 2014-05-09 08:57:06 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Korekta sprawozdania o nadwyżce/deficycie za I kw. 2014
Rb-NI.pdfRb-N_Ikw2014 (Rb-NI.pdf - 361.63 KB)
Data publikacji: 2014-05-09 08:58:15 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za I kw. 2014 r.
Rb-ZI.pdfRb-Z_Ikw2014 (Rb-ZI.pdf - 95.644 KB)
Data publikacji: 2014-05-09 08:59:26 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kw 2014 r
BWB_2014.pdfBWB_2013 (BWB_2014.pdf - 231.584 KB)
Data publikacji: 2014-05-09 09:06:56 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Bilans z wykonania Budżetu za 2013
BJ-2013.pdfBJ-2013 (BJ-2013.pdf - 269.493 KB)
Data publikacji: 2014-05-09 09:10:06 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Bilans Jednostki Budżetowej za 2013
RZS-2013.pdfRZS-2013 (RZS-2013.pdf - 242.111 KB)
Data publikacji: 2014-05-09 09:10:58 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Rachunek Zysków i Strat za 2013 r
ZZF_2013.pdfZZF-2013 (ZZF_2013.pdf - 224.028 KB)
Data publikacji: 2014-05-09 09:12:08 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Zestawienie Zmian w Funduszu za 2013 r.
ZZFK_2013.pdfZZFK-2013 (ZZFK_2013.pdf - 224.826 KB)
Data publikacji: 2014-05-09 09:13:05 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Korekta Zestawienia Zmian w Funduszu za 2013
Wykaz I.pdfW_PP_2013 (Wykaz I.pdf - 236.592 KB)
Data publikacji: 2014-05-29 08:36:05 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Wykaz-pomoc publiczna 2013
Wykaz II.pdfWII_PP_2013 (Wykaz II.pdf - 236.143 KB)
Data publikacji: 2014-05-29 09:11:27 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Wykaz-Udzielona pomoc publiczna 2013
BilansSK.pdfBSK_2013 (BilansSK.pdf - 247.292 KB)
Data publikacji: 2014-05-29 09:23:47 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Skonsolidowany bilans JST za 2013 r.
Rb-28_IIk_2014.pdfRb28_IIk_2014 (Rb-28_IIk_2014.pdf - 1588.189 KB)
Data publikacji: 2014-09-16 08:34:04 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za II kw. 2014r
Rb-27_IIk_2014.pdfRb27_IIk_2014 (Rb-27_IIk_2014.pdf - 916.774 KB)
Data publikacji: 2014-09-16 08:35:54 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Rb_Z_IIk_2014.pdfRbZ_IIk_2014 (Rb_Z_IIk_2014.pdf - 93.824 KB)
Data publikacji: 2014-09-16 08:38:02 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zaległości za II kw 2014
RB-N_IIk_2014.pdfRbN_IIkw_2014 (RB-N_IIk_2014.pdf - 357.348 KB)
Data publikacji: 2014-09-16 08:39:17 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2014
Rb_NDS.pdfRbNDS_IIkw_2014 (Rb_NDS.pdf - 271.772 KB)
Data publikacji: 2014-09-16 08:40:34 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kw 2014.
skany018.pdfUchwała_RIO_70 (skany018.pdf - 594.07 KB)
Data publikacji: 2014-09-16 08:44:16 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bogoria za I półrocze 2014 r.
Dokument037.pdfUchwała RIO_93 (Dokument037.pdf - 373.29 KB)
Data publikacji: 2014-10-16 10:16:29 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO nr 93 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XXXVII/340/2014
RB-27III2014.pdfRb_27_IIIkw2014 (RB-27III2014.pdf - 943.207 KB)
Data publikacji: 2014-12-03 14:44:49 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za III kw 2014
Rb28III2014.pdfRb-28_III_2014 (Rb28III2014.pdf - 1593.51 KB)
Data publikacji: 2014-12-03 14:46:44 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za III kw 2014
Rbn_IIIkw2014.pdfRB_NIII_2014 (Rbn_IIIkw2014.pdf - 357.169 KB)
Data publikacji: 2014-12-03 14:48:55 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2014
RBNDSIII2014.pdfRB_NDSIIIkw_2014 (RBNDSIII2014.pdf - 271.418 KB)
Data publikacji: 2014-12-03 14:54:04 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kw 2014
RB_ZIII2014.pdfRb_ZIIIkw2014 (RB_ZIII2014.pdf - 93.292 KB)
Data publikacji: 2014-12-03 14:58:11 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw 2014
Dokument073.pdfUchwała RIO_98 (Dokument073.pdf - 475.818 KB)
Data publikacji: 2014-12-11 13:08:25 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie WPF 2014-2025
Dokument075.pdfUchwała RIO_99 (Dokument075.pdf - 371.983 KB)
Data publikacji: 2014-12-11 13:11:32 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2015 rok
Dokument074.pdfUchwała RIO_100 (Dokument074.pdf - 525.858 KB)
Data publikacji: 2014-12-11 13:27:50 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w projekcie budżetu na 2015 rok
dochody.pdfRb-27_XI2014 (dochody.pdf - 925.916 KB)
Data publikacji: 2015-01-14 14:45:28 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów jst za okres do 30 listopada 2014
WydatkiXI.pdfRb-28_XI2014 (WydatkiXI.pdf - 1598.044 KB)
Data publikacji: 2015-01-14 14:51:42 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres do 30 XI 2014

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1714
Utworzył: Bożena Pietrzyk, data utworzenia: 2015-01-14 14:51:42
Opublikował: Bożena Pietrzyk, data publikacji: 2015-01-14 14:51:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl