Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
rok 2014Do druku
rok 2014

Załączone pliki
2014_O_.pdfObwieszczenie Wójta Gminy (2014_O_.pdf - 32.427 KB)
Data publikacji: 2014-04-23 12:55:03 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.
Czlonkowie_Obwodowych_Komisji_Wyborczych.pdfInformacja o składzie osobowym członków obwodowych komisji wyborczych (Czlonkowie_Obwodowych_Komisji_Wyborczych.pdf - 37.985 KB)
Data publikacji: 2014-05-05 11:33:16 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Informacja o składzie osobowym członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
Informacja_spisy_wyborcow.pdfInformacja (Informacja_spisy_wyborcow.pdf - 13.156 KB)
Data publikacji: 2014-05-05 12:12:40 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Informacja
2014_Z_.pdfZarzadzenie Wójta Gminy (2014_Z_.pdf - 298.591 KB)
Data publikacji: 2014-05-14 13:54:43 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
Informacja_2014.pdfInformacja (Informacja_2014.pdf - 192.496 KB)
Data publikacji: 2014-05-14 14:02:15 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Informacja_o_zmianie_skladu_osobowego.pdfInformacja o zmianie w składzie osobowym członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Kiełczynie (Informacja_o_zmianie_skladu_osobowego.pdf - 178.591 KB)
Data publikacji: 2014-05-21 09:34:08 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Informacja o zmianie w składzie osobowym członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Kiełczynie powołanej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. , zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 120.17.2014 z dnia 21.05.2014 r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 731
Utworzył: Marzena Miernowska, data utworzenia: 2014-05-21 09:34:08
Opublikował: Marzena Miernowska, data publikacji: 2014-05-21 09:34:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl