Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 RODO

Obowiązek informacyjny
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Publiczne Przedszkole w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
2007 rokDo druku
Zmiany do budżetu 2007 r
Budżet
Zmiany do budżetu 2007 r

Załączone pliki
2007_uchw_nr_ 25.pdfUchwała (2007_uchw_nr_ 25.pdf - 125.735 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 14:36:26 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bogoria na 2007 r.
2007_Zal_Nr_1do_U_25.xlsZałącznik nr 1 (2007_Zal_Nr_1do_U_25.xls - 34.816 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 14:37:38 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Dochody budżetu
2007_Zal_ Nr2doU_25.xlsZałącznik nr 2 (2007_Zal_ Nr2doU_25.xls - 38.912 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 14:40:35 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Wydatki budżetu gminy 2007
2007_Zal_Nr3_doU_25.xlsZałącznik nr 3 (2007_Zal_Nr3_doU_25.xls - 33.792 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 14:42:39 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: wieloletnie programy inwestycyjne
2007_Zal_Nr_3ado_U25.xlsZałącznik nr 3a (2007_Zal_Nr_3ado_U25.xls - 25.088 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 14:45:56 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Zadania inwestycyjne roczne -2007
2007_Zal_Nr4doU_25.xlszałącznik nr 4 (2007_Zal_Nr4doU_25.xls - 25.088 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 14:46:59 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: przychody i rozhody budżetu
2007_Zal_Nr 5do U_25.xlsZałącznik nr 5 (2007_Zal_Nr 5do U_25.xls - 17.408 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 14:48:36 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej
2007_Zal_Nr_6do U_25.xlszałącznik nr 6 (2007_Zal_Nr_6do U_25.xls - 22.528 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 14:50:54 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami adm. rządowej
2007_Zal_Nr7doU_25.xlsZałącznik nr 7 (2007_Zal_Nr7doU_25.xls - 23.552 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 14:52:01 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: plan przychodów i wydatków zakładów budzetowych
2007_Zal_8_doU_25.xlsZałącznik nr 8 (2007_Zal_8_doU_25.xls - 22.016 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 14:55:11 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Dotacje przemiotowe w 2007
2007_Zal_Nr9doU_25.xlsZałącznik nr 9 (2007_Zal_Nr9doU_25.xls - 20.992 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 14:56:13 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Dotacje podmiotowe w 2007
2007_Zal_Nr10doU_25.xlsZałącznik nr 10 (2007_Zal_Nr10doU_25.xls - 20.992 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 14:57:41 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Dotacje celowe na zadania własne
2007_Zal_Nr 11doU_25.xlsZałącznik nr 11 (2007_Zal_Nr 11doU_25.xls - 23.04 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 14:58:42 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW
2007_ZAL_12doU_25.xlsZałącznik nr 12 (2007_ZAL_12doU_25.xls - 23.04 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 15:01:49 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Dochody i wydatki - porozumienia jst
2007_Prognoza_dlugu.xlsprognoza kwoty długu (2007_Prognoza_dlugu.xls - 27.648 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 15:03:07 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: na rok 2007 i lata następne
2007_ZW_4.pdfZarządzenie nr 4 (2007_ZW_4.pdf - 57.171 KB)
Data publikacji: 2007-05-14 12:21:01 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie szczegółowego podziału budżetu Gminy na rok2007
2007_Z1_ZW_4.pdfZałącznik nr 1 (2007_Z1_ZW_4.pdf - 96.487 KB)
Data publikacji: 2007-05-14 12:26:09 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Szczegółowy podział dochodów budżetowych
2007_Z2_ZW_4.pdfZałącznik Nr 2 (2007_Z2_ZW_4.pdf - 123.704 KB)
Data publikacji: 2007-05-14 12:31:39 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Szczegółowy podział wydatków budżetowych

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1972
Utworzył: Bożena Pietrzyk, data utworzenia: 2007-05-31 14:01:32
Opublikował: Bożena Pietrzyk, data publikacji: 2007-05-31 14:01:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl