Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 RODO

Obowiązek informacyjny
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Publiczne Przedszkole w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
2014 rokDo druku
2014

Załączone pliki
OM_Andrzej_Mucha.pdfOM_Andrzej_Mucha (OM_Andrzej_Mucha.pdf - 1488.967 KB)
Data publikacji: 2014-05-30 12:40:54 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_Andrzej_Panczyk.pdfOM_Andrzej_Panczyk (OM_Andrzej_Panczyk.pdf - 1484.401 KB)
Data publikacji: 2014-05-30 12:41:34 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_Andrzej_Wolowski.pdfOM_Andrzej_Wołowski (OM_Andrzej_Wolowski.pdf - 1569.831 KB)
Data publikacji: 2014-05-30 12:42:27 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_Bogdan_Lech.pdfOM_Bogdan_Lech (OM_Bogdan_Lech.pdf - 1489.254 KB)
Data publikacji: 2014-05-30 12:43:04 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_Edmund_Maciag.pdfOM_Edmund_Maciąg (OM_Edmund_Maciag.pdf - 1514.439 KB)
Data publikacji: 2014-05-30 12:43:44 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_Jaworski_Wladyslaw.pdfOM_Jaworski_Władysław (OM_Jaworski_Wladyslaw.pdf - 1651.103 KB)
Data publikacji: 2014-05-30 12:44:27 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_Jolanta_Piotrowska.pdfOM_Jolanta_Piotrowska (OM_Jolanta_Piotrowska.pdf - 1491.694 KB)
Data publikacji: 2014-05-30 12:45:07 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_Jolanta_Wyrzykowska.pdfOM_Jolanta_Wyrzykowska (OM_Jolanta_Wyrzykowska.pdf - 1581.156 KB)
Data publikacji: 2014-05-30 12:45:42 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_Maciej_Tutak.pdfOM_Maciej_Tutak (OM_Maciej_Tutak.pdf - 1389.252 KB)
Data publikacji: 2014-05-30 12:46:16 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_Mieczyslaw_Sztaba.pdfOM_Mieczysław_Sztaba (OM_Mieczyslaw_Sztaba.pdf - 1584.431 KB)
Data publikacji: 2014-05-30 12:46:52 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_Wieslaw_Barabasz.pdfOM_Wiesław_Barabasz (OM_Wieslaw_Barabasz.pdf - 1449.827 KB)
Data publikacji: 2014-05-30 12:47:30 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_Wieslawa_Zakrzewska.pdfOM_Wiesława_Zakrzewska (OM_Wieslawa_Zakrzewska.pdf - 1454.045 KB)
Data publikacji: 2014-05-30 12:48:08 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_Zdzislaw_Trybuszkiewicz.pdfOM_Zdzisław_Trybuszkiewicz (OM_Zdzislaw_Trybuszkiewicz.pdf - 1535.088 KB)
Data publikacji: 2014-05-30 12:48:49 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_Zygmunt_Madej.pdfOM_Zygmunt_Madej (OM_Zygmunt_Madej.pdf - 1617.22 KB)
Data publikacji: 2014-05-30 12:49:30 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_2014_Andrzej_Mucha.pdfOM_Andrzej_Mucha (OM_2014_Andrzej_Mucha.pdf - 1521.735 KB)
Data publikacji: 2014-09-23 11:31:36 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
OM_2014_Bogdan_Lech.pdfOM_Bogdan_Lech (OM_2014_Bogdan_Lech.pdf - 1556.17 KB)
Data publikacji: 2014-09-23 11:33:56 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
OM_2014_Edmund_Maciag.pdfOM_Edmund_Maciąg (OM_2014_Edmund_Maciag.pdf - 1597.89 KB)
Data publikacji: 2014-09-23 11:34:37 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
OM_2014_Jolanta_Piotrowska.pdfOM_Jolanta_Piotrowska (OM_2014_Jolanta_Piotrowska.pdf - 1517.887 KB)
Data publikacji: 2014-09-23 11:35:31 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
OM_2014_Jolanta_Wyrzykowska.pdfOM_Jolanta_Wyrzykowska (OM_2014_Jolanta_Wyrzykowska.pdf - 1583.279 KB)
Data publikacji: 2014-09-23 11:36:19 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
OM_2014_Mieczyslaw_Sztaba.pdfOM_Mieczysław_Sztaba (OM_2014_Mieczyslaw_Sztaba.pdf - 1618.038 KB)
Data publikacji: 2014-09-23 11:37:13 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
OM_2014_Wieslaw_Barabasz.pdfOM_Wiesław_Barabasz (OM_2014_Wieslaw_Barabasz.pdf - 1528.872 KB)
Data publikacji: 2014-09-23 11:38:12 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
OM_2014_Wieslawa_Zakrzewska.pdfOM_Wiesława_Zakrzewska (OM_2014_Wieslawa_Zakrzewska.pdf - 1480.508 KB)
Data publikacji: 2014-09-23 11:39:14 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
OM_2014_Zdzislaw_Trybuszkiewicz.pdfOM_Zdzisław_Trybuszkiewicz (OM_2014_Zdzislaw_Trybuszkiewicz.pdf - 1614.652 KB)
Data publikacji: 2014-09-23 11:42:45 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
OM_2014_Zygmunt_Madej.pdfOM_Zygmunt_Madej (OM_2014_Zygmunt_Madej.pdf - 1560.706 KB)
Data publikacji: 2014-09-23 11:43:57 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
OM_2014_Andrzej_Panczyk.pdfOM_Andrzej_Panczyk (OM_2014_Andrzej_Panczyk.pdf - 1550.04 KB)
Data publikacji: 2014-09-24 08:17:31 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
OM_2014_Andrzej_Wolowski.pdfOM_Andrzej_Wołowski (OM_2014_Andrzej_Wolowski.pdf - 1563.682 KB)
Data publikacji: 2014-09-24 08:19:31 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
OM_2014_Wladyslaw_Jaworski.pdfOM_Jaworski_Władysław (OM_2014_Wladyslaw_Jaworski.pdf - 1624.425 KB)
Data publikacji: 2014-09-24 08:20:31 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
OM_2014_Maciej_Tutak.pdfOM_Maciej_Tutak (OM_2014_Maciej_Tutak.pdf - 1403.612 KB)
Data publikacji: 2014-09-26 14:15:00 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Korekta_OM_Bogdan_Lech.pdfKorekta_OM_Bogdan_Lech (Korekta_OM_Bogdan_Lech.pdf - 102.992 KB)
Data publikacji: 2014-10-31 09:35:36 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: korekta oświadczenia majątkowego
Korekta_OM_Andrzej_Panczyk.pdfKorekta_OM_Andrzej_Pańczyk (Korekta_OM_Andrzej_Panczyk.pdf - 108.345 KB)
Data publikacji: 2014-10-31 09:36:09 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: korekta oświadczenia majątkowego
Korekta_OM_Zygmunt_Madej.pdfKorekta_OM_Zygmunt_Madej (Korekta_OM_Zygmunt_Madej.pdf - 173.453 KB)
Data publikacji: 2014-10-31 09:36:46 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: korekta oświadczenia majątkowego
Korekta_OM_Jolanta_Wyrzykowska.pdfKorekta_OM_Jolanta_Wyrzykowska (Korekta_OM_Jolanta_Wyrzykowska.pdf - 93.949 KB)
Data publikacji: 2014-10-31 09:37:19 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: korekta oświadczenia majątkowego
Korekta_OM_Wladyslaw_Jaworski.pdfKorekta_OM_Władysław_Jaworski (Korekta_OM_Wladyslaw_Jaworski.pdf - 95.372 KB)
Data publikacji: 2014-10-31 09:37:49 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: korekta oświadczenia majątkowego

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1178
Utworzył: Marzena Miernowska, data utworzenia: 2014-10-31 09:37:49
Opublikował: Marzena Miernowska, data publikacji: 2014-10-31 09:37:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl